LVM puhuu merenkulun kehittämisestä, ja kehittää ainoastaan sen toista osaa: meriliikennettä.

  

Yli kymmenen vuotta kestänyttä EU liikennestrategian sisävesi liikennemoodia ei edelleenkään hallituksen tai/LVM:n toimesta tunnisteta.  Nyt valokeilassa on  FIT-55 perustaisesti haetut talvimerenkulun etujen huomioimiset. Niitäkin haetaan pelkästään meriliikenteelle.  Ei sisävesiliikenteen tehostamiseksi….. Liikennemuotojen (europa.eu)

+++

esimerkki : Liikenneministerit käsittelevät EU:n ilmastopaketin ehdotuksia – liikenne- ja viestintäministeriö (lvm.fi)

…..”tarkoituksena on edistää uusiutuvien ja vähähiilisten polttoaineiden käyttöä meriliikenteessä.

Suomi on pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että asetuksessa huomioidaan merenkulun kilpailukyky ja talvimerenkulun erityisolosuhteet.”

+++

Merenkulun määritelmä: Oikeustiede:merenkulku – Tieteen termipankki

”Määritelmä merenkululla tarkoitetaan yleismääritelmän mukaisesti meri- ja sisävesialueilla tapahtuvaa laivaliikennettä

+++

Nyt LVM sekoittaa kaksi liikennemuotoa, yhdelle anoo etuja ja unohtaa toisen … ja ilmoittaa että merenkulun ongelmat ovat hallinnassa.

Mitä vielä?

No se, että

+++

EU:ssa on sovittu mm vuonna 2011, että maamme raskaan liikenteen volyymejä tulisi siirtää raide ja vesiliikenteeseen.

Vuonna 2008 edellytettiin LVM ”liikenne 2030”! strategia suunnitelmassa näiden molempien raide ja sisävesiliikenteen yhteisterminaalien ja liikennemuotojen kehittämistä EU tavoitteisesti vuoteen 2030 mennessä. sivu 31lvm_strategia_070330 (valtioneuvosto.fi)

”Rautatie- ja vesiliikenteen kilpailukykyä kehitetään niiden kuljetusosuuden lisäämiseksi. Tämä edellyttää tehokkaita, monen
kuljetusmuodon yhteisiä terminaaleja ja uusia kuormaus- ja kuormatilaratkaisuja ”

Nyt vuonna 2022 voidaan todeta, että vain toista on toistaiseksi kehitetty – hyvinkin aktiivisesti, toista taas ei edes tutkita saadaksemme maanteiltä mahdollisimman paljon liikennevolyymejä vesiliikenteeseen.

Em tavoite edellyttää ehdottomasta laivoja talviliikenteeseen, myös sisävesillä.

+++

Tulos tästä vuosikymmenen tutkimatta jättämisen ajasta: 

Meiltä hävisi 24.02.2022  EU liikennestrategia sopimus ja suunnittelu perusteiset sisävesien TEN_T sekä ydin-,että alueelliset liikenneverkot.

+++

Niiden muut kuin Saimaan alueen kuljetusreitit ja vaihtoehdot ovat olleet tutkimatta ja rakentamatta samalle tasalle mitä esim. raideliikenne on nyt ja erityisesti vuonna 2030/2050 niin, että käyttäjät voisivat valita kumpaa kannattaa käyttää.

Ehdotuksia tutkimuksista on tehty useita sitten vuoden 2011, jatkuvasti LVM;lle eduskuntaan ja hallituksille ilman vastetta.

Talviliikenteeseen kohdistuvia EU: ssa mainittuja meriliikenteen tukia ja avustuksia tulisi saada myös sisävesien osalle.

Mutta sitä ennen Sisä Suomen,  erityisesti tavara liikennevaihtoehdot tulisi tutkia parhaiden käytäntöjen ja kestävän kehityksen mukaisen liikenne järjestelmän voimaan saattamiseksi.

0
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu