LVM: ”Suurten tavoitteiden äärellä” Mutta mihin hintaan?

Alla linkit Liikenneministeriön joulukuussa tekemien- heidän itsekin poikkeuksellisiksi nimeämien – blogijulkaisujen sarjaan- yhteensä 10 kappaletta.

Niiden yhteinen nimittäjä on se, että kussakin blogissa kukin kirjoittaja kirjoittaa oman virkamiesnäkemyksensä oman virastonsa /osastonsa työstä.

Oman arvioni mukaan kyse on myös siitä, että LVM:n lähtökohtana on tavoitella liikenne järjestelmätyölleen ja sille nyt valmistumisvaiheessa olevaan 12 vuotissuunnitelmaan yleistä hyväksyntää.  Edelleen tarkoituksena on perustella tehty työ tavoitteen – Suomi on Saari – maksimaalisesti optimaalista liikennejärjestelmän tuottamista – siihen tietoon perustuen, mitä Liikenne ja viestintäministeriön virallinen tutkimustoiminta ja valtion liikenteelle asetettu vaatimus ja budjetit antavat mahdollisuuden.

++++

Vain yksi kysymys !

Tulisiko vielä ennen täytäntöön panoa tuottaa kuitenkin arvio myös siitä, ovatko em. lähtöarvot kohdallaan .

Nyt   lähtökohdat perustuvat pelkkään Suomi on Saari liikennemalliin ja sen maksimaaliseen kehittämiseen – ja etupäässä raideliikenne investoinneilla.

Missä viipyvät vertailut siitä onko pelkkä” Suomi on Saari” liikennemalli yksinomaisena liikennejärjestelmämallina enää paras mahdollinen Suomelle-sen  nyky ilmasto energia ja sovittujen sopimusten mukaisena liikennejärjestelmänä, johon tavoitteet ovat olleet kaiken kehittämisen perustana ja kohdistuneet sitten vuoden 2007 kun sisävesiliikenne tutkimukset ja kehittäminen valtakunnan tasolla lopetettiin hallitusohjelmaan vedoten…

 

Asetankin siten myös   kysymyksen kaikille blogin  10:lle kirjoittajille:

Voitaisiinko alla olevat blogit perustella ja kirjoittaa tuohon nyt kirjoitettuun muotoon, mikäli valtio olisi viimeisen 15 vuoden aikana tuottanut tutkimuksin tietoa mm  :

EU liikennestrategiassa sovituista tavoitteista siirtää rekka liikennettä sisävesiliikenteeseen Suomessa kuten ilmasto ja kestävän kehityksen mukaisesti arvioidut liikennemaantieteelliset faktat ja nykyinen laivanrakennustekniikka sen mahdollistavat.

lähemmin: Sisävesi.fi – Tämä sivusto käsittelee Suomen sisävesiliikennettä ja sen tulevaisuutta (sisavesi.fi) ; SISÄVESI ALUE – sisavesiliitto.simplesite.com ;

 

+++++

 

7.12                     Väyläviraston katso on jo Liikenne 12 suunnitelman toteutuksessa                                             Väyläviraston katse on jo Liikenne12-suunnitelman toimeenpanossa | Impulssi (impulssilvm.fi)

 

”Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia siirtää kuljetuksia maanteiltä sisävesille osana päästövähennystavoitteiden saavuttamista.”

++++

 

9.12                     Kyberturvallisuus : Digiaikana kaikki vaikuttaa kaikkeen                                                Kyberturvallisuus: Digiaikana kaikki vaikuttaa kaikkeen | Impulssi (impulssilvm.fi)

”Osa varautumista onkin riittävä regulaatio ja riittävät resurssit, joilla voidaan parantaa yhteiskuntamme kykyä sietää häiriöitä.”

++++

 

14.12                  Yhteinen liikenneturvallisuus liikennemuodoille ja meille kaikille                                                   Yhteinen liikenneturvallisuus liikennemuodoille ja meille kaikille | Impulssi (impulssilvm.fi)

”Liikenneturvallisuusstrategiassa käsitellään turvallisuutta tie- ja rautatieliikenteessä, vesiliikenteessä sekä ilmailussa.”

++++

 

16.12                  Digiloikka                                                                                                                                                       Suomi lähti digiloikkaan kärkipaikalta | Impulssi (impulssilvm.fi)

”Ihmisen tarpeisiin vastaavalla automaatiolla ja mahdollistavalla lainsäädännöllä edistämme turvallista, tehokasta ja vähäpäästöistä liikennettä.”

++++

 

17.12                  Ilman tiedettä ei ole tietoon perustuvaa päätöksen tekoa                                                                 Ilman tiedettä ei ole tietoon perustuvaa päätöksentekoa | Impulssi (impulssilvm.fi)

 

”Jotta voimme tehdä harkittuja päätöksiä, tarvitsemme päätöksenteon tueksi tutkittua tietoa.”

++++

 

18.12                  Avoimuus ja muita hyvän lainvalmistelun reseptin aineksia.                                                         Avoimuus ja muita hyvän lainvalmistelun reseptin aineksia | Impulssi (impulssilvm.fi)

”Sisältökysymykset altistettiin monin tavoin sidosryhmien tarkasteluun”

++++

 

19.12                  Tuemme kestävää liikkumista ja toimivia verkkoyhteyksiä yli 430 miljoonalla eurolla  Tuemme kestävää liikkumista ja toimivia verkkoyhteyksiä yli 430 miljoonalla eurolla | Impulssi (impulssilvm.fi)

”Haluamme turvata puhtaan ympäristön, jossa on hyvä asua ja elää sukupolvesta toiseen sekä turvata toimivat digitaaliset palvelut.”

++++

 

21.12                  Ilmastoelvytyksellä torjuttiin koronan vaikutuksia ja vauhditettiin vihreää siirtymää- Ilmastoelvytyksellä torjuttiin koronan vaikutuksia ja vauhditettiin vihreää siirtymää | Impulssi (impulssilvm.fi)

”Tämä poikkeuksellinen vuosi on opettanut, kuinka osaavia ja tehokkaita hallinnonalamme virastot ovat”

++++

 

22.12               Neljäntuhannen kilometrin vuosi                                                                                                          Neljäntuhannen kilometrin vuosi | Impulssi (impulssilvm.fi)

ja nyt tänään joulukuun ja koko vuoden 2020 yhteenveto:

”Ja ihan loppuvuodesta valmistui myös maailman ensimmäinen jäätä murtava, moottoroitu irtokeula, joka mahdollistaa Saimaan syväväylien pitämisen auki ympäri vuoden.”

++++

 

27.12                  Suurten tavoitteiden äärellä

Suurten tavoitteiden äärellä | Impulssi (impulssilvm.fi)

”Kuluvana vuonna olemme kaikki joutuneet rajoittamaan liikkumistamme tavalla tai toisella. Tämä on näkynyt esimerkiksi siinä, että junien matkustajamäärät ovat olleet syksyn aikana kolmasosan pienempiä kuin viime vuonna. Tilanne tuskin kohenee lähitulevaisuudessa.

Tätä taustaa vasten voi kuulostaa erikoiselta, että isona osana virkamiestemme arkea on ollut suurten raidehankkeiden edistäminen”

”Olemme isojen, kauas tulevaisuuteen ulottuvien asioiden äärellä. Nyt voimme kuitenkin katsoa mennyttä vuotta tyytyväisinä: yksi tärkeä etappi on saavutettu.”

 

+++

 

Eli viimeiseen blogiin vedoten voi yhtyä ja todeta, että yksi tärkeä etappi on saavutettu. MUTTA samalla muistaen, että Raideliikenteen yksipuolinen valinta kymmenien miljardien eurojen investoinneiksi poikii vuosittainkin jatkuvasti suurempia energia kulutuksia – liikenneverkon ylläpito ja liikenteen ulkoisia kustannuksia ja hoitamattomia viennin ja tuonnin logistiikan optimointeja ,mitä vastaavissa liikenteen siirroissa rekka liikenteen osalta  sisävesille, voitaisiin toteuttaa – nyt ilmasto vaikutus pienennykset jäävät 2-4 % infra investointien osalta, kun EU tavoite olisi ollut jo vuonna 2011 tavoitella 50% siirtoja vesille ja raiteille rekka liikenne volyymista.  Jota nyt ei ole vielä arvioitu lainkaan toteutettavaksi.  Ainoastaan ensimmäiset tutkimukset osalle sisävesiliikenne verkkoa aloitetaan (blogi 7.12.2020)

 

 

Veikko Hintsanen

merikapteeni,EMLog

 

 

www.sisavesi.fi

Author: bionavigaattori | Uusi Suomi Puheenvuoro

JÄSENKIRJEET – sisavesiliitto.simplesite.com

 

 

 

bionavigaattori

merikapteeni,EMLog kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm. Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu