LVM:n kuva : Pelkkä Juna järvien ja vesistöjen rannoilla. – LVM:n MAL sopimus – Miksei laivoja sisävesille

Mitä ihmettä tapahtuu ?

Suomessa tavoitellaan ainoastaan tehokkuuden parantamista kullekin liikennemoodille, kun EU:ssa ja Ruotsissa etsitään myös tehokkuutta liikennemoodien järkevällä käytöllä -Modal shift mallinnuksilla.

Tässä  alla joitain  Suomen poliittisiin valintoihin vaikuttanutta ja edelleen vaikuttavaa perusongelmaa, joita ei vielä ole otettu vakavaan pohdintaan ja tutkimukseen.

  •  Metsäteollisuuden tavoite : alueelliset tehdaskohtaiset raaka -aine hankintamonopolit- kartellit ja niiden puolustaminen alkaen jo vuonna 2007, kun hankinta monopolin rikkoutuminen havaittiin metsäteollisuuden suurimmaksi uhaksi   silloisen KTM:n toimesta.  Mallin puolustaminen on ollut LVM:n liikennejärjestelmä suunnittelun punainen lanka.  Sen varjolla on jätetty EU liikennestrategian selkeä tavoite : rekka liikenne volyymien pienentäminen siirroilla raiteille ja vesille – tutkimatta jo yli kymmenen vuotta.  Oman arvioni mukaan siksi, koska se tutkinnassa olisi todettu keinoja jotka olisivat  uhkaksi  puun hankinnasta vastaavan metsäteollisuudelle.  Rekka liikenne infra vetoisen kartellin purkaminen on niin suuri ongelma, että niitä kieltämällä on voitu estää  rekka autoliikenteen volyymisiirrot vesille ja siksi tutkimuksia ei ole voitu ottaa, eikä edelleenkään oteta valtion toimesta edes liikennepoliittisiin perustutkimuksiin.
  • Nyt viimeinen esimerkki  ”Modal Shift” poisjättämisistä ja samalla EU tavoitteiden toteuttamatta jättämisiksi löytyy  .  https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/d99a3ae3-b7f9-49df-afd2-c8f2efd3dc1d/5c893e81-6c93-44ff-894d-c60024d174cd/MUISTIO_20200528130201.pdf  Ruotsin malli löytyy  taas on saman dokumentin kuvauksessa sivuilla 24-54 josta yhteeenveto kuva artikkelikuvassa yllä

 

  • Metsäteollisuus tuo järeitä aseita esiin niin että puhe ei vahingossakaan metsäteollisuuden osuudessa siirry logistiikan kehittämisiin ilmasto ja energia tehokkaimman liikennemuodon mukaan saattamisiin metsäteollisuuden tuottavuus ongelmien ratkaisuissa. https://yle.fi/uutiset/3-11575411

 

 

Suomi on Saari liikennemallin ja sen yksipuolisen kehittämisen turvaamiseksi LVM:n toiminnan keskipisteenä on edelleen raideliikenne kehittämisen yksinomainen puolustaminen niin alueellisesti pitämällä suunnittelun keskipisteessä jatkuvasti maamme tarpeisiin ylimitoitettua raideliikenne suunnittelua -ilman vaihtoehtojen vertailuja.  joista saamme lukea lähes viikoittain, kuten eilen 08.10-2020   :  https://www.lvm.fi/-/kohti-hiilineutraaleja-kaupunkeja-valtio-seka-helsingin-tampereen-turun-ja-oulun-kaupunkiseudut-solmivat-mal-sopimukset-1235046

Näitä miljardi hankkeita perustellaan tavallisesti näin kuten jälleen tehtiin:

” Nyt sinetöidyillä sopimuksilla tavoitellaan hiilineutraaleja kaupunkiseutuja, lisätään asuntotuotantoa ja nostetaan kestävien liikkumismuotojen, kuten joukkoliikenteen kulkutapaosuutta

”Valtio on sitoutunut kestävän liikkumisen hankkeisiin yli 750 miljoonan euron rahoituksella ja yhdessä kuntien sitoumusten kanssa sopimuksilla käynnistetään vähintään 1,4 miljardin euron toimenpiteet. Rahoituksesta suurin osa kohdennetaan raide- ja raitiotieliikenteeseen”

”MAL-sopimukset…. on on suuri  ….. – ja ilmastopoliittinen merkitys”,

kun LVM:n 12 vuotis liikennesuunnitelma toteaa ristiriitaisesti suurista raide ja maantieliikenne infra panostuksista näin:

” Suunnitelmaversion vaikutukset liikenteen CO2 -päästöjen vähentämiseen ovat marginaalisia. Tämä johtuu siitä, että liikenteen infrastruktuurin rakentamisella ja kunnossapidolla on suhteellisen pieni vaikutus liikenteen tuottamien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.”

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/f0ca36bc-e740-4ac4-accd-c244746849d5/21bf858a-e54c-4717-8a36-be24f0f2575a/POYTAKIRJA_20200922114820.PDF

kun taas vesiliikenneväyliin panostaminen ja siihen liitetty – modal shift – voivat tuoda heti jokaisella rekka autokuormalle noin 50-60% energia ja päästöpienennykset. http://www.sisavesi.fi/wp-content/uploads/2018/04/12.1-IWW-aluksille-Ymp%C3%A4rist%C3%B6-tuloksia-uusilla-menetelmill%C3%A4-Vesiliikenneseminaari_Soukka-1.pdf 

bionavigaattori

merikapteeni,EMLog kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm. Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu