LVM:n ” Suomi on Saari ” liikennemallin tupla  isku hallitusneuvotteluihin.16.5 2023

  • Liikenne- ja viestintäministeriön vastuullisuusraportti  jossa  kerrotaan, miten ministeriö on edistänyt YK:n kestävän kehityksen Agenda2030-tavoitteiden saavuttamista vuonna 2022

 

  • Liikenteen päästövähennysten kokonaisvaltainen arviointi ,neljän liikennemuodon mukaisesti toteutettuna

 

+++

 

 

Taustaa:

Ensimmäinen LVM:n tuottama vuoteen 2030 tähtäävä liikennepoliittinen suunnitelma julkistettiin vuonna 2008 ,josta selvitys löytyy lvm_strategia_070330 (valtioneuvosto.fi)   jossa sivulla 31 todetaan

”Rautatie- ja vesiliikenteen kilpailukykyä kehitetään niiden kuljetusosuuden lisäämiseksi. Tämä edellyttää tehokkaita, monen kuljetusmuodon yhteisiä terminaaleja ja uusia kuormaus- ja kuormatilaratkaisuja sekä panostusta liikenteen ohjaus- ja hallintajärjestelmiin. ”

Valitettavasti voimme todeta , että vain toista osuutta on aloitettu toteuttamaan vahvasti. kaikki tutkimus kehittämis suunnittelu ja toteuttamispanostukset ovat laitetut pelkkään raideliikenteen kehittämisiin :

: LVM puhuu merenkulun kehittämisestä, ja kehittää ainoastaan sen toista osaa: meriliikennettä. | Uusi Suomi Puheenvuoro

+++

Vastuullisuus raportti 16.5.2023

Yksi lause kertoo olennaisen

Uskon että tätä lausetta on varmaan hierottu pitkään raportin  tekijöiden toimesta.

” Toimenpiteet liittyvät fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen, autokannan uudistamiseen ja liikennejärjestelmän tehostamiseen, mikä tarkoittaa muun muassa kestävien liikkumismuotojen osuuden lisäämistä ja logistiikan tehostamista tiedon avulla”

Huomatkaa ; 1) Liikkumisen osuuden lisäämistä –jossa keinoja ei mainita

                      kun taas

2)  Logistiikan tehostamista tiedon avulla .  jossa tiedon käytön tehostaminen logistiikassa on mainittu ja jätetty tietoisesti mainitsematta EU ssa jo vuodesta 1997 tehty TEN_T järjestelmän mukainen multimodaali liikenteen kehittäminen niin että valtakunnan kaikki käytettävissä olevat liikennemaantieteelliset mahdollisuudet voitaisiin ottaa käyttöön -mainitsematta.  Samoin vuoden 2008 tavoite lisätä sekä vesi että raideliikenteen infraa.

Logistiikan tehostaminen poistamalla pullonkauloja  vesiliikenteen käyttöön ottamiseksi on jätetty tietoisesti toteuttamatta vuoden 2011 jälkeen .

LVM toimi   ennakoiden ja sai eduskunnan hyväksynnän vuonna 2010 toteutettuun hallinnon muutoksiin ja Sitran avulla toteutettuun liikennerevoluutioon,  jossa
EU viiden liikennemuodon järjestelmä muutettiin käytännössä neljän liikennemuodon järjestelmään ,jossa viidettä liikennemuotoa sisävesiliikennettä , sen määritelmiä., väylästöä ja tavoitteita ohjattiin meriliikenne tavoitteilla ja EU sta poikkeavilla väylämäärityksillä.

Logistiikan infran muuttamisen poisjättäminen vastuullisuus raportista vastaamaan EUssa sovittuja ilmasto energia ja kestävän kehityksen mukaista toimintaa, jossa raskasta maantieliikennettä siirrettäisin raiteille ja vesille   on kyetty siirtämään raportin runkona pidettyyn  ”Liikenne 12 ” parlamentaarisesti hyväksyttyyn toimintasuunnitelmaan.  viite: Valtioneuvoston faktantarkastus pettänyt; virheitä 19- yhdeksällä sivulla. | Uusi Suomi Puheenvuoro

 

 

”Yhteiskunnalliseen päätöksentekoon liittyvän tavoitesidonnaisen hyöty-kustannustarkastelun tulee perustua julkisten toimenpidekustannusten, kuluttajien, yritysten ja julkisen sektorin kohtaamien negatiivisten ja positiivisten kustannusvaikutusten kokonaisvaltaiseen arvioimiseen. ”

Liikenteen päästövähennystoimenpiteiden kokonaisvaltainen taloudellinen arviointi (valtioneuvosto.fi)

”Hankkeen tarkoituksena oli tuottaa yleisesti käyttökelpoinen systemaattinen menetelmäkehikko ja suositukset siitä, millä kattavuudella ja miten liikenteen päästövähennystoimien taloudellisia vaikutuksia tulee arvioida kokonaisvaltaisesti ja toimien elinkaaren pituudelta”

Miten maantieliikenteeseen ja sen kehittämisiin paneutunut yliopisto voi edes uneksia kokonaisvaltaisesta tieteellisestä tasapuolisuudesta. Mikäli valtakunnasta puuttuu yhden liikennemuodon tutkimus jossa erityisen merkittävä osuus on  lähimerenkulun ja sisävesiliikenteen tutkimusten yhdistämien. Pelkkä vetytalous nykyisen liikenteen ja alue talouden eriarvoisuuskehittämisen muuttaja ? | Uusi Suomi Puheenvuoro

Vesitiet jopa viisi kertaa edullisempi – Navigator Magazine

 

Tämä vaihtoehto, että esim. kontti liikenne voidaan järjestää ns lähin laituri menetelmällä ja minimoidaan raskaan liikenteen kuljetusosuus lähiliikenteeksi . Tämä vaihtoehto on kokonaisuudessaan käsittelemättä ja huomioimatta  sivut 25- 26

 

 

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu