Maantieliikenne, Nato, EU ja Suomen liikennejärjestelmän kokonaisvaltainen kehittäminen

Ministeri Ranne: Eurooppatie 16:n jatkaminen Suomen puolelle vahvistaisi yhteyksiä länteen – Liikenne- ja viestintäministeriö (lvm.fi) 

:”Ministeriön suunnitelmaa maanteiden edelleen kehittämisen vaihtoehdoksi voitaisiin pitää kokonaisuudessaan lähes vastuuttomana, mikäli otettaisiin huomioon EU:n liikennestrategian sopimukset siirtää raskasta maantieliikennettä volyymiltaan maanteiltä raiteille ja vesille.

Tästä pelkästään neljällä liikennemuodolla vuosikymmeniä toteutetusta liikennejärjestelmämme  puutteellisuudesta  huomautti myös tänä keväänä eduskunnan liikennevaliokunta, kun se antoi EU:n intermodaalin liikenteen kehittämistavoitteiden yhteydessä LVM:n johtamalle parlamentaariselle työryhmälle ultimatumin ottaa huomioon EU liikennemuotojakojen mukaisesti myös sisävesiliikenteen omana itsenäisenä liikennemuotona EUssa sovitun mukaisesti  liikennejärjestelmän suunnittelussa.

Suomen liikenneinfrastruktuuri on monipuolinen, ja sen kehittämisessä on otettava huomioon useita tekijöitä.

Vaikka raideliikenne ja maantie ovat perinteisesti olleet keskeisiä, on tärkeää laajentaa näkökulmaa ja harkita muitakin vaihtoehtoja.

Vesiliikenne voi tarjota merkittäviä etuja. Ihan vaan extreme vaihtoehtona voisi esittää että suora laivayhteys Göteborgista ja Tukholmasta Tampereelle, Jyväskylään ja Lappeenrantaan voisi parantaa logistiikkaa ja vähentää kustannuksia.

’Lisäksi vesiliikenteellä on mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä rauhanajan liikenteessä.

Esimerkiksi vertaamalla EU:n intermodaaliliikenteen suunnitteluohjeita maanteiden ja sisävesiliikenteen välillä voitaisiin arvioida, miten nämä vaihtoehdot vaikuttavat logistiikkakustannuksiin, ympäristövaikutuksiin ja liikenteen ulkoisiin kustannuksiin.

On tärkeää, että liikennepolitiikkaa kehitetään kunnianhimoisesti ja strategisesti. EU-rahoituksen hyödyntämis- ja rakentamisvaihtoehtoihin otettaisiin mukaan myös sisävesi ja sen avulla toteutettavassa intermodaalissa liikenteessä, jossa pohjoismainen yhteistyö voisi tukea liikenneinfrastruktuurin kehittämistä.

Ympäristövaikutusten huomioiminen ja liikenteen vero- ja maksukäytäntöjen uudistaminen ovat myös tärkeitä askelia kohti kestävää liikennejärjestelmää.

Suomen sisävesiliitto yhdessä Lappeenrannan yliopiston ja Suomen Luonnonvarakeskuksen kanssa on tehnyt Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan pyynnöstä ehdotuksen Suomen tavaraliikennelogistiikan simulointimallin rakentamisesta. Tavoitteena on, että tämäkin LVM:n suunnittelema raskaan maantieliikenteen uusi väylästä ja sen kuljetusvolyymien kustannukset, ilmasto- ja muut vaikutukset voitaisiin tutkia ja verrata EU-tavoitteisiin ennen ehdotuksen tekemistä EU tasolla.

Samalla selvityksessä tulisi esiin EU-tukimahdollisuuden käyttöönotto, kun arvioidaan, miten sisävesiväylästöllä voidaan korvata, myös  LVM:n nyt ehdottamaa ja suunnitelemaa pitkää kuvn  mukaista  rekka- ja multimodaalimatkaa.

EU pitkän tähtäimen tavoitteena on hyödyntää intermodaalista liikennettä, jossa sisävesiliikenne voi tehokkaasti korvata rekka-liikennettä ja edistää kestävän liikennejärjestelmän kehittämistä EU-säännöstöjen mukaisesti myös Suomessa. Simuloinnissa otetaan huomioon Suomen omat liikennemaantieteelliset ehdot ja mahdollisuudet.

  

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

Merikapteeni, EMLog, Pyhtäällä asuva eläkeläinen jne....

Kokemusta eläkepäivien viettoon hankitun laivapäällikkö tehtävien lisäksi mm.

Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelusta hankinnasta kuljetuksista ja logistiikan johtamisesta,

Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johdosta

Öljyporausalusten suunnittelusta, niiden rakentamisten telakka aikaisesta valvonnasta sekä yleissatamien satamasuunnittelu toiminnoista.

Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen aloituksen johtaminen Suomessa.

Sisävesiliikenne logistiikan, intermodaali liikenteen ja EU liikennestrategian tutkimisista

Suomalaisen jäissä kulkevan, itselastaavien sisävesi-itämeri mallisuojatun kontti ja bulk laivamallien kehittäjän töistä www.sisävesi.fi

Ja vuonna 2020 perustetun Sisävesiliiton asiamies www.sisavesiliitto.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu