Marin ja van der Leyen hymisevät, vaikka Suomi ei toteuta  EU liikennestrategiasopimuksia.

   “Last mile cost” on tavaraliikenne tutkimuksissa käytetty termi, millä tuodaan esille erityisesti raide ja vesiliikenteen kustannuksia, kun multimodaali liikenteen viimeisen (rekka /pakettiauto)  kuljetusetapin  aiheuttamaa käsittely ja varastointi kustannuksia vertaillaan esim. Keski-pitkien rekka liikenteen suorakuljetuksiin.IWT-2633-Publication-European-IWT-Platform_FIN.pdf (inlandwaterwaytransport.eu)  

EU:ssa on juuri viime viikolla julkaistu innovointi kilpailu,  jonka tuloksia EU esittelee rahoittajille tavaraliikenteen toimijoille jne…. siitä miten myös vesiliikenteessä voidaan näitä viimeisen mailin kustannuksia pienentää  SOLAR DECATHLON Europe: ANALYSIS OF THE RESULTS (entrance-platform.eu)  

EU selkeä rakenteellinen infra muutos  tavoite on siirtää rekka liikenne voluumeja 50% vesille ja raiteille  

White paper 2011 | Mobility and Transport (europa.eu)  

+++ 

Meillä ei ole kyseistä siirto tavoitetta otettu virallisen Suomen tavoitteiksi fossiilittomaan liikenteeseen pyrittäessä lainkaan .  siitä esimerkki mm  

Valtioneuvoston julkaisussa no 2021/52 seuraavasti:  

Toteaa kansallisista tavoitteista kestävään kasvuun pyrittäessä mm seuraavaa listan kärkinä: 

  • Kasvihuonekaasupäästöjen vähenemä  
  •  Tuottavuuskasvu 

Ja että ohjelma jakautuu neljään pilariin joista kaksi ensimmäistä ovat : 

  • Vihreä siirtymä tukee rakennemuutosta ja hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa 
  • Digitalisation ja datatalouden avulla vahvistetaan tuottavuutta ja tuodaan palvelut kaikkien saataville. 

Näistä neljästä pilarista otan esiin maininnat liikenteen kehittämistarpeista esiin   

Pilari 1  

  • Vauhditetaan vihreän siirtymän ratkaisuja, jotka mahdollistavat merkittäviä päästövähenemiä 
  • Tavoitteena on tuoda Suomi globaaliksi kärkimaaksi …. .ja muiden ilmasto- ja ympäristöratkaisujen alalla, parantaa energiatehokkuutta sekä nopeuttaa muutosta fossiilittomaan liikenteeseen……. Tavoitteita edistetään mm. toimilla, jotka saavat liikkeelle mahdollisimman paljon vihreää siirtymää tehokkaasti edistäviä aineettomia ja aineellisia investointeja sekä luovat markkinoille kokonaisratkaisuja.  

Yleiset tavoitteet alk sivu 11 : 

Suomen tavoitteena on kotimaan liikenteen päästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä. 

 

+++ 

 

Suomi pyrkii  kuitenkin EU liikennestrategian valkoisen kirjan toteuttamisiin edellämainituin puutteellisin –EU sovitun liikennemuotojaon vastaisen liikennemoodijaon käytön avulla.   

Tarkoittaa, että Suomi toteuttaa Em. tavoitteeseen pyrkimistä neljän liikennemuodon tarjoamin keinoin, joissa pääpaino laitetaan energia valinnoille .  –  ilman rakennemuutosta / ilman,  että EU tavoitetta noin 40% päästöjä  aiheuttavaa ja lähes puolet liikenteen energiasta käyttävää  rekka liikennettä ja sen volyymejä häirittäisiin liikennemuotosiirtotutkimuksilla (raiteille-aloitettu vuonna 2021/10 vuotta EU tavoite asettelun jälkeen)  vesille .  

 

MIKSI ?  

 

Viite : Tiivistelmä elpymis- ja palautumissuunnitelmasta (vm.fi) jossa budjetti edellämainitulle  1 pilarille on 822 miljoonaa euroa ja liikenteen osuudeksi on kirjattu vähäpäästöisen autokannan ja sähkötankkaus pisteiden lisääminen ja muutos fossiilittomaan liikenteeseen  40 miljoonaa euroa. 

Liikennemuotosiirtymiä ei ole vielä vesiliikenteeseen EU ssa sovittuun viidenteen liikennemuotoon aloitettu tutkimaan lainkaan…vaikka meillä on noin 8000km sisävesiväyliä ja vain 6000 raiteita, joille tehdään jatkuvaa tutkimusta myös liikennemuotosiirtymien toteuttamisiksi.   

Kuten esim. Viimeksi julkaistut raideliikennettä koskevat :  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163411/LVM_2021_24.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Kohti digitaalista ja älykästä rautatieliikennettä – Digirata-valmisteluvaiheen loppuraportti (valtioneuvosto.fi)  

Muuta liikennettä
Liikenteen palveluistumisen vaikutukset liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin – Valto (valtioneuvosto.fi)  

Merenkulun päästökaupan vaikutukset merenkulun kustannuksiin ja Suomen kilpailukykyyn – Valto (valtioneuvosto.fi) 

Liikennealan pelikirja (valtioneuvosto.fi) 

 ++++

Ilman että missään olisi huomioitu EU liikennejärjestelmä perusteisesti viidettä liikennemuotoa ja sen mahdollisuuksia kestävän kehityksen mukaisessa liikenne kehittämisessä. 

Valkoinen kirja 2011 | Liikkuvuus ja liikenne (europa.eu) 

vielä kerran

 

MIKSI ? 

+2
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu