Media ja eduskunta ovat huhtikuussa 2022 palanneet ennen Ukrainan kriisiä asetettuihin LVM:n liikennepoliittisiin tavoitteisiin.

 Tausta

LVM:n liikennepoliittinen tavoite on määritetty ja rakennettu vuodesta 2011.

Siinä liikenne politiikan kova ydin on se, että Maantie ja Raideliikenteen kehittäminen tuotetaan budjettivarojen 95% voimalla.

Lento liikenne ja merenkulku saavat varoista noin 5% jonka lisäksi nämä kaksi saavat satunnaisia investointeja erillis-suunnitelmin.

Merenkulku -käsite muutettiin niin, että vastoin kansainvälistä normistoa ja faktoja –  merenkulku määritelmää tulkitaan LVM:n suosituksesta siten, että meriliikenteen tavoitteet voidaan käsittää sisävesilläkin   väylien  satamien ja liikenteen kehittämiskokonaisuuden väylä syvyyksiä ja muita arvoja määriteltäessä  .  Samoja mitä käytetään   pelkän Saimaan kanavan kautta tapahtuvan pelkän syväväylä liikenteen osana kauppamerenkulussa.

Ja siten  jätetään kokonaisuudessaan vaihtoehto sisävesiltä sisävesille tutkimatta ja mahdollistamatta.(tarkoittaa alueellista kattavaa sisävesiliikenne verkkoa -TEN_T määritelmän mukaisesti

Budjettivaroilla tapahtuvan liikenneväylä kehittämisen ja kunnossapidon  lisäksi raideliikenteen väylä kehittämistä valmisteltiin koko 2010 luvun ajan –  ja siinä edettiinkin  vuoden 2021-2022 aikana niin, että saatiin radanvarsi kunnat mukaan kolmeen eri multimiljardi hankkeeseen joista kunnat saatiin kantamaan taloudellista vastuuta ainakin Suomi Rataan -pohjoiseen ja itärataan Kouvolaan ja Lappeenrantaan. Jotka ovat edellytyksiä menestykseen samoin suunnittelun alla olevan Tallina-ä Helsinki tunnelin liikennemäärien kokoamisissa.

++

Uhka LVM:lle ja sen asettamille tavoitteille  = että viides liikennemuoto tulee hajottamaan budjeteissa ja suunnitteluissa asetettuja pitkän aikavälin tavoitteita: niistä suurin onkin

24.2.2022 alkanut Venäjän aloittama Ukraina sota ,jossa merenkulku muuttuu ja on jo muuttunut Suomessa hyvin radikaalisesti.

 

Vaihtoehdot muutokseen vastaamiseen.

Suurin muutos tapahtuu ja tapahtui lähimeriliikenteessä (itämeri -Suomen rannikko/ vaihtoehtona suora laivaliikenne itämereltä Järvi Suomeen asti)   jossa on nyt kaksi etenemis -vaihtoehtoa.

  1. Tutkitaan mahdollisuuksia Suomalaisen merenkulun muutoksiin -sisävesiväylät- joiden avulla -itämeri lähiliikenne vähentää radikaalisti kotimaan raskaan maantieliikenne volyymin tarvetta.
  2. Jatketaan vahvaa meriliikenne kehittämistä jonka sivuvaikutuksena jatketaan ilmasto energia ,kestävän kehityksen ja   EU liikennestrategian vastaisesti raskasta kotimaan maantieliikenne volyymien kasvattamista.

+++

Tilanne nyt 

Saimaan kanavan laivaliikenteen  ja Vainikkalan raide liikenteen loputtua-  muutti raideliikenteen painopisteen pois Venäjän liikenteestä.

Muutos on jo vaikuttanut mm Kotkan sataman painopisteeseen  transit liikenteen vähenemisenä ja  kotimaan liikenteen kasvuna  niin,  että se mikä Saimaan alueelta voitiin ennen viedä  kesäisin laivalla suoraan ulkomaille viedään nyt rekoilla ja raiteilla Kotkaan (ja jopa Kokkolaan ) lastattavaksi ja sama tuonnin suhteen.  Kotkassa kotimaahan suuntautuva liikenne on kasvanut 25%. jo nyt.

Koska LVM on poistanut ohjelmista sisävesiliikenteen muun kuin Saimaan alueen kehittämisen, Suomi on ajautunut kestävän kehityksen mukaisen liikenteen vastaiseen rakentamiseen.  Siten että kun EU liikennestrategia ja TEN_T liikenneverkkojen kehittämisen tavoite on vähentää rekka liikennettä niin Suomessa maantieliikenne volyymit valittujen toimenpiteiden ja maailman poliittisten muutosten takia vain jatkaa kasvuaan  kasvaa. Kaikessa yksinkertaisuudessaan … jatkaa ilmastomuutos tavoitteiden ja energia säästö tavoitteiden vastaista kasvuaan.-..

+++

LVM:n suora uhka oli se että Eduskunta ja/tai media aloittaisivat keskustelun Saimaan kanavan vaihtoehdoista minkä  Suomen merimiesunioni aloitti   vaihtoehdoista joulukuussa 2021 Merimies 5 2021 (grano.fi)  sivu 20

+++

LVM:n Torjuntavoitto huhtikuussa 2022  :

Viitteet:

Media:

Merimies 2_2022.pdf (grano.fi) :

Sivu   20 jossa keskustelu sisävesien mahdollisesta käyttöön otosta  siirretty filosofiseksi tulevaisuuden asiaksi.  Ei realitiseksi vaihtoehdoksi.

Timo Harakka – Ilta-Sanomat (is.fi)  ,jossa ministeri siirtää liikennepoliittisen keskustelun näpräykseksi ”pikkufaktoille”.  Ei todellisiksi liikenteen kehittämis vaihtoehdoiksi.

– Tietenkin on tuskallista, että liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalta leikataan jo vuosi sitten kaavailtujen 110 miljoonan euron lisäksi 15 miljoonaa, Harakka kirjoittaa Facebookissa.  –

 

Eduskunta, käytännössä  hyväksyy kaiken mitä LVM:N ja sen lobbarit tuottavat : 

Kyseinen

U 16/2022 vp (eduskunta.fi)  29.03.2022 jossa mm  kohta 3.2.2  on ristiriidassa Suomen sisävesiväylistä annetun kunnossapito asetuksen kanssa. Liikenneväylien väyläluokitus liikenteen kehittämisen jarru ? | Uusi Suomi Puheenvuoro

Lisäksi 29.03.2022 Suomen sisävesien toimivuutta ja mahdollisuuksia ei ole tarkasteltu merenkulun tutkimusraporteissa lainkaan. Keiteleen kanavan kehittäminen. Työryhmän mietintö – Valto (valtioneuvosto.fi)

Ja

EDK-2022-AK-2838.pdf (eduskunta.fi)   jossa FIT 55 merenkulun kehittäminen käsiteltiin ainoastaan meriliikenteen osalta . Sisävesiliikenteen kehittämistavoite sisältää raskaan maantieliikenne volyymin 50% siirtomahdollisuuden Suomalaiseen sisävesiliikenteeseen. Se jätetään käsittelemättä . Miksi ?

+1
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu