Mediassa pelkkää digi tulitusta – missä vaihtoehdot – liikennemoodi siirtotutkimukset tekemättä

Hurjaa kokonaisvaltaista media tulitusta ja  menoa poliittisesti valitun ja toteutuksessa olevan EU liikennstrategiasta piittaamattoman liikennejärjestelmä mallin puolesta.

Laitoin hesariin juuri seuraavan viestin:

viite: mielipidekirjoituksenne mikä  jo toisena (edellinen 29.08.2022)  Poliittisesti  valitun(ei fakta/tieteeliseen tutkimukseen perustuvana  liikenteen kehittämisen ) nykymallin tukimielipiteenä julkaistiin hesarissa 2.9.2022  ….

On selvää että digitalisaatio edistää ”liikenteen hävikkien” pienentämistä

Liikenteen tehokkuuden kohentamisissa peruslähtökohtien eli sen tutkiminen ja optimointi millä liikennevälineellä (rekka  juna laiva) mitäkin kuljetusta suoritetaan ja missä on kuitenkin monta kertaluokkaa tärkeämpi liikenteen tehokkuuteen vaikuttava kysymys kuin pelkkä liikennemuotojen sisällä tapahtuva kehittäminen.

Ja tästä tärkeydestä EUssa on jo vuonna 2011 selkeästi asetetut liikennestrategiset tavoitteet, joiden  mukaan raskasta maantieliikenne volyymiä tulisi siirtää vähintään 50% raiteille ja vesille.  On sovittu ja hyväksytty  että EU sopimuksissa  sovittu strategia ylittää kansallisen lainsäädännän ja strategiat .

Meillä valitettavasti” liikenne 12” tavoitteissa ei ole huomioitu vuoden 2011 EU liikennestrategiaa tältä liikennemoodi siirtojen osilta lainkaan.

Vaan

Meillä raidehankkeita ja maantieliikenne volyymeja on pyritty lisäämään niin lainsäädännällisesti kuin valtion toimin kymmenien, ellei jopa satojen projektien ja kymmenien miljardien velkaraha hankkeilla niin valtion kuin kuntien kustannettaviksi.

Nämä kaikki liikenne infra hankkeet vv. 2011-2022  ovat suunnitellut , aloitetut , toteutetaan ja toteutettu  puutteellisilla niin liikenne volyymi, aluepoliittisilla kuin YVA laskelmilla – sellaisilla , joissa ei ole EUssa sovittuja  raskaan maantieliikenne volyymin siirto tavoitteita mukana eikä uuden tekniikan tuomia rekka liikenteen korvaavia mahdollisuuksia vesiliikenteeseen -erityisesti maamme 8000 vesiväylä km (Euroopan kolmanneksi tihein väylästö) ja sen Järvi Suomen osuutta  – huomioon lainkaan

Ja poliittisena tuloksena on valitettavasti ,tietoisesti Suomalainen liikennepoliittinen tahtotila mikä on muodostettu ilman tätä peruslähtötilan selvitystä.

Elinkeino elämälle ja kaupalle tuloksena on, että maamme logistiset kustannukset ovat keskimäärin lähes kaksinkertaiset Keski Euroopan vastaaviin kustannuksiin.

ja

ero tulee edelleen kasvamaan elinkeino elämän kustannuksissa edelleen mikäli emme kykene siirtämään maanteitten raskaan liikenteen volyymejä raitelle ja vesille EU tavoitteisesti, puhumattakaan veronmaksajista joille kohtuuttomasti tulee lisärasitusta radan ja maanteitten lisääntyneitten hoidon ylläpidon ja ulkoisten kustannusten muodossa .

Alla olevissa linkeissa, selvityksissä ja oheisissa liitteissä kuvausta  siitä miten ja millä keinoin tutkimusta ja EU ssa sovittua selkää viiden liikennemuodon liikennejärjestelmää, sen tukemista ja kehittämistä on poliittisesti jätetty toteuttamatta.

+++

linkit ja viitteet:

LiVP 4/2022 vp (eduskunta.fi)  päätös kohdassa 4

 Hallitus esitti ja eduskunnan liikenne ja viestintävaliokunta  käytännössä päätti 9.2.2022 , että edellä kerrotun mukainen kehittämislinja voi jatkua  – sellainen jossa

-Merenkulun strategiaa toteutetaan ainoastaan meriliikenteen osalta ja meriliikenne etujen mukaisesti. Sisävesiliikenteen omaa strategiaa ei tutkita , suunnitella eikä tehdä. Vahvistetaan yleistä mielipidettä jossa Merenkulku tarkoittaa ainoastaan meriliikennettä ja siten valtiovalta voi toteuttaa meriliikenne tavoitteiden mukaista kehittämis- ja toteuttamisstrategiaa,myös sisämaan liikenne yhteyksissä(maantie ja raideliikenne)ilman sisävesien huomioimista em liikenne moodien välisessä kilpailussa.(rekka liikenne vs sisävesi; raideliikenne vs sisävesi; meriliikenne vs suora laivaliikenne järvi alueilta eurooppaan)

-EU liikennestrategiaa toteutetaan Suomessa ainoastaan neljän liikennemuodon osalta. Näin vaoidaan jatkaa maantieliikenne volyymien ja raideliikenne volyymien maksimointia kun  jatketaan edelleen  Suomen liikennejärjestelmä kehittämistä ilman sisävesiliikenteen huomioimista .  Koska   sisävesiliikenteen kehittämistavoitteiden määrittelyssä suurin tulevaisuuden volyymi ja sisävesiliikenteen suurin potentiaali on juuri raskaan maantieliikenne volyymien siirtotavoitteiden toteuttamisissa ,  ilmasto ja energia tavoitteiden saavuttamisiksi  (40% liikenteen energian kulutuksesta = raskas maantieliikenne / sen puolittamisesta on kyse)

TEN_T liikenneverkoista toteutetaan edelleern sisävesille vain Saimaa meriliikenne yhteydet ja jätetään alueelliset liikenneyhteydet toteuttamatta (tästä periaate päätös tehtiin vuonna 1997)

Valtion liikennebudjetin infra osuudesta käytetään edelleen 95% maantie ja raideliikenteeseen.  Tätä linjaa jatketaan, vaikka EU ssa on sovittu että raskaan maantieliikenteen 50% osuus tulee siirtää raide ja vesiliikenteisiin.  Vesiliikenteen kehittäminen tässä EU direktiivien säätelemässä tavoite skenaariossa tarkoittaisi sisävesiliikenteen ja suoran laivaliikenteen tutkimista ja liikenne verkko mahdollisuuksien luomista Järvi suomen ja Itämeren välille.  Se  jätetään nykytavoitteiden ja jo sovittujen raideliikennehanke etujen  mukaisesti  tutkimatta ja tekemättä

Kauppamerenkulkuun soveltuviksi ylläpidettäväksi ja kehitettäviksi väyliksi hyväksytään edelleen  ainoastaan poliittisesti valittu Saimaan kanava syväyden mukaan määräytyvä mitoitus. Ei normaalit EU ssa sovitut väylämitoitukset hylätään yksiselitteisesti.

Sisävesiliikenteen tutkimusta ei tehdä muulta osin kuin _Saimaan syväväyläliikenteen osalta. Meriliikennteen tavoitteet pidetään ohjelankana.

EU liikenteen tukijärjestelmää (CEF) käytetään merenkulun piirissä ainoastaan meriliikenteen osalle kuten vv 2014-2020 on tehty (123 hanketta) ,ja sisävesiliikenne(0) kehittämishankkeita ei tueta eikä niitä viedä EU rahastoille muilta kuin mahdollisesti tulevilta Saimaan kanavan tai sen korvaavien hankkeiden osin….

 

 +++

Kun kehittämistä ja liikenteen tutkimista jatketaan,   nyt Hesarin julkaiseman ,asiantuntijoiden syöttämän ,  pelkästään liikenne 12  eduskunnassa hyväksytyn mukaisesti ,niin valtiovalta jättää edelleen huomiotta sen että

 

  1. EU liikennestrategian tavoitteita tulisi ensisijaisesti huomioida kansallisissa liikennejärjestelmä strategioissa. Faktat MKH 05.2008 ; Scenariot 2010 ; EU – 2011 / 2021 ja LVM 26.05.2021 | Uusi Suomi Puheenvuoro
  2. TEN_T liikenteen ydinverkot perustuvat alueellisten liikenneverkkojen tuottaman liikenteen yhdistämiseen jäsenvaltioiden väliseen keskinäiseen liikenteeseen. Iltalehti johdossa virheellisten faktojen julkaisuissa: Suomi raiteet vs EU ssa sovitut TEN_T liikenneverkot, faktat ja tavoitteet. | Uusi Suomi Puheenvuoro
0
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu