Merenkulun uutta terminologiaa (lyhyt epävirallinen taustoitus): Kaupunkivesiliikenne

 

Navigator lehti, meriklusteri toimijoittemme arvostettu äänitorvi heinäkuun numeron nettiversion artikkelissa esittelee uuden (ainakin minulle) merenkulun termin =kaupunkivesiliikenne meriliikenne ja varustamot otsikon alla.   Esimerkki tästä liikenteestä esitellään artikkelissa   Lipputulot eivät riitä sähkölauttoihin investoimiseen – Navigator Magazine

Kaupunkivesiliikenne, jota Helsingin sataman sisäisessä liikenteessä edustaa, sen satama alueella toimivat lautat.

+++

Laivojen päästöjen pienentämisestä eli sähköistämisestä ja sähköistämisen tukemisesta on tässäkin kyse:

Helsingissä ,laivoilla kerätyt lipputulot eivät riitä sähköistämisen aiheuttamiin lisäkuluihin, joten Helsingin kaupunki tulee vastaan, kun suurta muutosta päästöttömään kaupunkivesiliikenteeseen pyritään tuottamaan.

 +++

 Meriliikenteen professori (Tallinnan yliopistosta) antaa lausunnon aiheesta. artikkelissa Helsinki tavoittelee kaupunkivesiliikenteen päästöjen puolittamista vuoteen 2030 mennessä – Navigator Magazine

+++

 

Meriliikenne on osa merenkulkua ja sen terminologiaa.  Toinen osa merenkulun terminologiasta on Sisävesiliikenne.

+++

 Meriliikenne jaetaan sisäisesti avomeri, ja lähimeriliikenteisiin .  Satamaliikenne rannikko ja merisatamissa voidaan luokitella virallisesti paikallis liikenteenä – lähimeriliikenteeksi.

Rakkaalla lapsella on kuitenkin monta nimeä kuten rannikkoliikenne ja saaristoliikenne jotka ovat tunnistettavina myös niin laki kuin toimijoiden eräisissä  sopimuksissakin.

+++

Meriliikenne alueellisesti merkitsee eri alueilla erilaisia vaatimuksia kuten  ensin Valtameriliikenteessä, euroopan liikenteessä , itämerenliikenteessä, ja kuten mainittu jo Itämeren liikenne voidaan jaotella vielä avomeriliikenteeseen ja rannikkoliikenteeseen.

++++

Meri sekä Sisävesiliikenteessä voidaan liikennöidä joko huviveneillä, sotalaivoilla, tai kauppamerenkulkuun liittyvillä aluksilla, joista on löytyy tarkat määritelmät sekä luokituslaitoksilla että valtiolla.

Sekä Meri että sisävesiliikenteellä ja niiden kehittämisillä pyritään EU tavoitteisesti pienentämään liikenteen energian kulutusta ja päästöjä.  Niihin kuuluu mm multimodaali liikenteen kehittäminen, sekä maantieliikenne volyymien siirrot vesiliikenteeseen.  Multimodaaliliikenteen kehittäminen lähimeriliikennettä kehittämällä on otettu Suomessa vakavasti kehittämisen kohteeksi.

Sisävesiliikenteen avulla tapahtuvaa maaseudun maantieliikenne volyymien siirtoa energia kulutuksen vähentämiseksi ei ole vielä aloitettu tutkimaan,vaikka volyymi on kymmeniä miljoonia tonneja /vuosi.

+++

Mielenkiintoista on tässä yhteydessä havainnoida laivojen koko kaupunkivesiliikenteessä.

Eli väylätarve -ja niiden mitoitus , mikä on oleellinen osa meriliikennettä -mihin rannikkokaupunkien kaupunkivesiliikenne luetaan .

Väylävirasto on poikennut EU luokituksista antamissaan väylämitoituksissa määrityksistä väylien pidossa ja kunnostuksessa niin , että Suomessa väylät luokitellaan eri kunnossapitoon ja kehittämisiin , väylä syväyden mukaisesti kuuluvaksi joko kauppamerenkulun piiriin  tai huvivene luokitukseen tämä raja on 4,35 metriä .  Perustuu Saimaan syväväylään jolla pelkkää Saimaan aluetta on sisävesiliikenteenä kehitetty.  Ja jätetty niin Vuoksen, matalaväylät ja Kymijoen sekä Kokemäenjoen vesitöt kaiken kauppamerenkulun tutkimuksen ja kehittämisen ulkopuolelle.

En ole tarkastanut miten Helsingin kaupunkivesiliikenteessä väylätarve, ja kauppamerenkulkuun käytettävät lautat sopivat keskenään Väyläviraston Saimaan kanava perusteiseen luokitukseen, mutta Suomen kauppamerenkulun väylät ovat luokitellut niin,  että vain 10% maamme sisävesiväylistä olisi kauppamerenkulkuun soveltuvia.

Kun EU luokituksen mukaan minimissään meillä olisi noin 3000 km (kokonaisuudessaan 8000km)  on yli 2,4 m syvyydellä olevia laivaväyliä, joilla voitaisiin EU luokituksen ja nykytekniikan mukaisilla laivoilla ympärivuotisesti harjoittaa kauppa merenkulkua (sisävesiliikennettä) sisämaassa.

Ja pelkästään tällä määritelmällä tehdään erittäin suurta liikennepolitiikkaa.

Koko Järvi Suomesta tällä luokituksella on valittu vain Saimaan syväväylä kauppamerenkulkuun soveltuvaksi.

+++

Sisävesiliikenne on suomessa ilman omaa liikenteen omia vahvuuksia tutkivaa tutkimusta.

Siksi kaikki merenkulkua koskevat tietoperäiset kommentit kysytään meriliikenteen osaajilta.   Tarkoittaa käytännössä selvää vääristymää, koska

 

Eli sisämaan kaupunkien kaupunkivesiliikenne alukset eivät voi harjoittaa kauppamerenkulkua ( ?  ), koska sisämaassa ei ole muualla kuin Vuoksen vesistössä kauppamerenkulkuun käytettäviä virallisia väyliä….?

Ja sisävesien maaseutuvesiliikennetutkiminen, korjausvelkojen arviointi on samoin tekemättä.   Tähän kategoriaan kuuluu noin 1/3 Suomen viennistä ja tuonnista.  Saimaan vesiliikenteen meriliikenne määritysten aiheuttamien vääristymien korjaaminen, erityisesti, nyt kun meriliikenne yhteyttä ei ole. jnee….

Eikä tästä viimeksi mainitusta osuudesta voi antaa tieteellistä lausuntoa koska sisävesiliikenteen tutkimusta ei Suomessa ole…. ehdotettu on, mutta eduskunta ei ole ollut vastaanottava ehdotuksille, vaan virallinen tavoite on kehittää meriliikenteen määrityksillä ja tutkimuksilla sisävesiliikennettä ..Naiades III /2021-27 – www.sisavesiliitto.fi. saa nähdä milloin kelkka/vene/ valtion suuri laiva kääntyy sisävesien huomioimiselle samalla intensiivisyydellä mitä Helsingin kaupunkivesiliikenteen huomioimiselle.

jotain tietoa kuitenkin asiaa harrastaville löytyy  :

 

 

www.sisavesi.fi

www.sisavesiliitto.fi

0
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu