Meriklusteri “harhan” ylläpito, Suomen liikennejärjestelmä suunnitelma 2032  ja  VTV:n oletettu rooli…..  

 

 

Katse meriklusterin tulevaisuuden tekijöihin – Navigator Magazine  

Navigator meriklusterin lobbausjulkaisu toteaa viimeisemmässä numerossaan mm seuraavaa: 

“ Merenkulku ja siihen liittyvä osaaminen ovat Suomen taloudelle merkittävä sektori. Meriklusteri työllistää jo nyt Suomessa yli 50 000 henkilöä ympäri maata ja sen liikevaihto ylittää 13 miljardia euroa. Suomella on tulevaisuudessa mahdollisuus tulla yhdeksi maailman johtavaksi meriklusteriksi, kun globaalit markkinat palautuvat ja lähivuosikymmeninä kasvavat. Suomella voi myös olla kokoaan suurempi vaikuttamisen paikka maailmanlaajuisissa päästötalkoissa. “  

“Suomen Meriklusteri on merialan keskeisimpien elinkeinotoimijoiden yhteistyöhanke. “ 

On hienoa, että maassa on vahva meriliikennejärjestelmä ja sille kehittynyt klusteri.  

++++ 

Mutta se ei ole hienoa,  

että samassa yhteydessä, kun vain Merenkulun yhtä osapuolta – meriklusteria  

on kuultu ja kuullaan edelleen valtion toimesta LVM: ssä, niin samaan aikaan  

 on onnistuttu lopettamaan valtion toimesta tuotetun merenkulun toisen haaran;    “Sisävesiliikenteen “kokonaisvaltainen tutkimustoiminta mukaan lukien niin akateeminen, kuin EU ssa sovittujen tavoitteiden mukaisen liikennejärjestelmä-toteuttamisen tutkiminen ja kehittäminen – Slide 1 (sisavesi.fi)  

vedoten pelkästään meriklusterin tuottamiin “lobbari-” tutkimuksiin ja sen perusteella tehtyihin valtiotason tavoitteisiin, koskien sisävesien osuudella pelkästään Saimaan kanavaa.    (esimerkki- Valtioneuvoston faktantarkastus pettänyt; virheitä 19- yhdeksällä sivulla. | Uusi Suomi Puheenvuoro ) 

Näistä vuodesta 2011 alkaneista – poisjättämisistä; Sisävesiliikenne tutkimuksista suurin valtakunnan muihin liikennejärjestelmä tavoitteisiin vaikuttava poisjätetty tutkimuskohde on maamme 8000 km sisävesiliikenne väyläkm hyödyntämisistä – poisjättöjen perusteella on vastoin EU tavoitteita kasvatettu ja edelleen kasvatetaan pelkästään rekka liikennettä – kun pitäisi tutkia miten rekka liikenne volyymejä vähennetään min 50-70% ilmasto ja energia tavoitteiden toteuttamisiksi.  

https://ec.europa.eu/transport/themes/european-strategies/white-paper-2011_en  

 http://sisavesiliitto.simplesite.com/448731659 

Tässä on ilmeinen esimerkki siitä,  mitä VTV:n pitäisi tutkia, vai pitäisikö tutkia mm  …Ministeriöiden kansainvälisten sopimusten täyttämistä?  ….. tässä tapauksessa EU sopimusten toteuttamista ja tiedon tuottamista kaikille liikennemuodoille (viisi liikennemuotoa) …   ?   vai pelkästään virkamiesten tekemien poliittisten valintojen (lobbarien haluamienneljälle liikennemuodolle tuotetut tiedot -) mukainen hyväksyminen ja ministeriön virkamiesten tuottaman yksipuolisen tietovyöryn virkamiestasolla tehtyjen politiikka päätösten tukemisiin… ?  

 Transport modes | Mobility and Transport (europa.eu) 

http://www.sisavesi.fi/wp-content/uploads/2018/04/2.8-Suomen-Sis%C3%A4vesiliikenne-poliitisia-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksi%C3%A4-ja-kommentteja-vv-2005-2016.pdf 

 

 

0
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu