Metsäteollisuudelle tehdyn puunhankintamonopolin tuottama puunhankinnan  takaisku

viite : hesari Sivu 10 | 15.5.2023 | Helsingin Sanomat (hs.fi)

 

Metsäteollisuuden puun saannin ongelmien ratkaisu on sitten ongelmallista jälleen kerran,

nyt ongelmana on lähinnä sisämaan (järvi Suomen metsäteollisuuden) taloudellinen   puun saanti  .

Vesitiet jopa viisi kertaa edullisempi – Navigator Magazine

kuva

 

Olisiko ongelma pienempi jos olisi noudatettu EU liikennepoliittista tavoitetta jossa otetaan huomioon

eri liikennemuotojen energia kulutukset ja ilmasto päästöt liikenteen ja sen edellyttämien päätösten teossa?

Nyt EU energia ja ilmasto tavoitteet eivät ole olleet mukana, kun valtio on tehnyt metsäteollisuuden raaka aine hankinta päätöksiä metsäteollisuuden etuja turvatakseen.

+++

Metsäteollisuus on ajanut valtion siipien suojassa ja suostumuksella metsä raaka aineen hankintamonopolia virallisesti vuodesta 2007 alkaen.  sivu 6 2.8-Suomen-Sisävesiliikenne-poliitisia-päätöksiä-ja-kommentteja-vv-2005-2016.pdf (sisavesi.fi)

 

 

jota päätöstä toteuttamaan valtioneuvosto asetti 15.11.2007 työryhmän valmistelemaan toimenpide-ehdotuksia metsäteollisuuden ja metsäsektorin pitkän tähtäimen toimintaedellytysten parantamiseksi, sekä kotimaisen puun saatavuuden lisäämiseksi lähitulevaisuudessa.

 

Perustetun ns Ahon komitea työryhmä esitti,  että metsäteollisuuden toimintakyvyn edellyttämistä liikenneinvestoinneista, mukaan lukien vesiväylien kehittäminen, tehdään erillinen selvitys siten, että sen tulokset ovat käytettävissä vuoden 2011 hallitusohjelmaa laadittaessa.  Ilmeisesti oli tiedossa, että muutoksia tulee tehdä MKH:n  esityksiin, joissa sisävesiliikenne oli vahvasti mukana.

 

Ahon komitean tuloksena oli  se, ennen erillisen selvityksen tekemistä, raportin perusteella  237115_VNK_kansi.indd (etene.fi)   että LVM aloitti vuonna 2009  vahvat toimet raide ja maantieliikenteen  avulla tuotettavan  metsäraaka aineen saamiseksi sisäsuomen teollisuudelle ja meriliikenteen avulla rannikkosatamiin.  Tähän varatiin syyskuussa 2008  lähes 300 miljoonaa euroa. Ja sisävesiliikenteen -MKH:n tekemät- kaikki infra kehittämis esitykset  , hylättiin.

Tarkoitti että

 . Ministeri Vehviläinen: Lähes 800 tiekohdetta korjataan puunhuoltorahalla – Liikenne- ja viestintäministeriö (lvm.fi)  ja jätti kokonaisuudessaan sisävesiväylien kehittämisen pois ohjelmasta.

Poisjätön varmistamiseksi ja jo vuonna 2005  EU tuella aloitetun Jyväskylän energian sisävesiliikenteen toteuttamiseksi Slide 1 (sisavesi.fi)   asetti toimikunnan 27.3 2009 joka ei saanut yksimielisyyttä määräaikaan mennessä 17.6.2006 ja määräaikaa jatkettiin vuoden loppuun saakka  ja julkaistu raportti sisälsi tiedon että 30 miljoonan euron siltojen nostoon ei saatu rahaa niin, että Jyväskylän energia olisi saanut itsenäisesti hoitaa puun hakkeen ja turpeen kuljetusta vesitse.

 

kommentit vuona 2010 julkaistuun raporttiin 12.4 kommentit LVM Keitele-Päijänne liikenne tutkimuksiin (sisavesi.fi)

ja paperiliton vastaava : 12.5-Paperiliitto-keitele-Päijänne-tutkimuksista.pdf (sisavesi.fi)

+++

se miten asiaa sen jälkeen hoidettiin on selvitetty mm blogissani     Seuraavan hallituksen liikennepolitiikkaan – edellisen hallituksen tierakentamisen lisämäärärahoista kummunneet – 10 huomiota | Uusi Suomi Puheenvuoro

 

+++

Eli metsäteollisuudella on tällä hetkellä raaka aine hankinta faktana se,  että rannikon tehtaille saadaan ja todella myös tulee päivittäin ulkolaista raaka ainetta.

UPM :n Hollannin sisävesilaivastoon kuuluva laiva ”vieraili” Suomessa. | Uusi Suomi Puheenvuoro

 

ja

 EU tuella suunnitelluilla ympärivuotisesti Suomen operointiin kykenevillä laivoilla joilla voitaisiin liikennöidä,  sekä itämerellä,  niitä ei ole  eikä TEN_T alueellisia liikenneverkkoja joilla laivat voisi kuljettää raaka aineita    Järvi Suomessa.   Ne olisivat nyt mahdollisia mikäli TEN_T ja EU liikennestrategisia vaatimuksia olisi Suomessa  toteutettu:; ei edes pullonkaulojen poistoja otettu huomioon, vaikka niistä mm EU tilintarkastustuomioistuin on valtiota muistuttanut Erityiskertomus nro 1/2015: Sisävesiliikenne Euroopassa: ei merkittäviä parannuksia kulkumuotojakaumassa ja navigointiolosuhteissa vuoden 2001 jälkeen | European Court of Auditors (europa.eu)

Tämän päivän ja tämän viikon sopimuksista riippuu se jatkaako  vuonna 2007 aloitettua vahvaa raide ja maantieliikenteen tavaraliikenne kehittämistä vastoin EU tavoitteita jättämällä sisävesiliikenteen mahdollisuudet huomiotta.

Siihen asti voimme vain kysellä :

Missä olet ja minne menet Suomen Liikennejärjestelmä ja Hallinto – osa 4 Hesari toteaa    Sivu 4 | 13.5.2023 | Helsingin Sanomat (hs.fi), pääkirjoituksessaan tänään Orpon  työllisyys lupauksista , että niiden toteuttamisiin -lehden… (uusisuomi.fi)

 

 

 

 

 

 

 

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu