Metsäteollisuuden kartellit ja valtakunnan liikennejärjestelmä kehittäminen vv 2007-2030

Metsäteollisuuden kartelli on  jälleen puheenaiheena.

Liikenne kehittämis-suunnitelmat ovat jo eduskunnassa lyödyt lukkoon jo edellisen kartelli tuomion jälkeen tapahtuneessa kehittämishistoriassa.

+++

Kartellitutkimus v 2021

Eilen yle pohdintoja teki eurokansanedustaja  Pietikäinen Sirpa Pietikäinen sellukartelliepäilyistä A-studiossa: “Jos lattia ja katto on määritelty, niin ei se silloin ihan vapaata markkinataloutta ole” | Yle Uutiset | yle.fi

Todeten mm sen, että

”Suomessa on ollut aika avoin käytäntö, joskaan ei kirjattu, että metsänomistajat ja ostajat ovat päätyneet yhteiseen näkemykseen sisäänostohinnasta”

 

Muistutuksena euroedustaja  Pietikäiselle että :

Vv 1997-2004 toiminnasta metsäteollisuuden kaksi merkittävää yritystä on saanut kartellituomion, josta on todettu mediassa mm seuraavaa:

  • Tällä toiminnalla on alennettu sisäänosto hintoja noin 25% / pdf (mhy.fi)  14.12.2011 
  • Kartelli tuotti puunmyyjille tappioita 1-1,5 miljardia euroa /

Metsälehti 24.02.2020


++++

 

Vanha vv 1997-2004  Kartelli ja sen jälkeinen liikennejärjestelmä kehittäminen Suomessa.

 

Tähän uuteen kartelli tuomion uhatessa tapahtuvaan kehitykseen oleellisesti liittyvänä metsäteollisuus aloitti 2000 ensimmäisen vuosikymmenen alussa  valtion suuntaan liikennepoliittiset lobbaukset, joilla pyrittiin mahdollistamaan monopoliaseman jatkumo ,vaikka kartelli todettaisiinkin….

 

Aloitettiin tuottaa päättäjille suunnattuja  tutkimuksia, joista ensimmäinen koski juuri hankintamonopoleja uuden metsäteollisuuden kehittämisen varjolla.  Sana oli bioenergia, jolla ratsastettiin.  Niin päädyttiin todella merkittävään tutkimukseen :

KTM:ssä tehdyn tutkimuksen mukaan raportissa päästiin yhteisymmärrykseen että kartellista  ei kannata luopua ,  vaan valtion tulisi aloittaa kaikki mahdolliset toimenpiteet, joilla voidaan metsäteollisuuden hankintamonopolia ylläpitää.

Tämän toiminnan ensimmäinen näkyvä konkreettinen julkaisu ja  tulos oli vuoden 2007 KTM tutkimus no 16/2007  ja kartellin jatkumistarve  on  kuvattuna sivulla 24 :

”Biojalostamo on, tietyissä olosuhteissa, uhka metsäteollisuuden raaka-ainehuollolle. Se on uhka, mikäli sitä hallitaan metsäklusterin arvoketjun ulkopuolelta ja mikäli Suomessa murretaan metsäklusterin logistiikkaketju.”

Edelleen

Seppo Kosonen, Pekka Iikkanen (vayla.fi)  raportti mikä oli eduskunnan  ja Esko Ahon komitea mietinnön pohja , jolla eduskunta myönsi  225 miljoonan euron kehittämisrahat raide ja maantieliikenteelle,  joilla pystytään turvaamaan metsäteollisuuden bioraaka aine hankintamonopoli,

Ihmeellistä tässä tutkimuksessa nimeltään  :  ”Metsäteollisuuden liikenne[1]investointitarpeet kotimaisen tuotannon kilpailukyvyn varmistamiseksi ” on sivun 16 kohdan 2.4 maininta vesiväylistä jossa mainitaan ettö Kotimaan metsäteollisuuden tuotannon kilpailukykyä parannetaan sillä että panostetaan ulkomaan tuontivolyymi- sataman läpäisykykyä.

Ja jätetään kokonaan noin 8000 km sisävesiväylästön merkitys arvioimatta.  Tarkoittaa erityisesti sitä että

Vuoden 2009 valmistunut Keitele Päijänne raportti Microsoft Word – 3-2010.doc (valtioneuvosto.fi)  jätettiin huomiotta, koska sillä olisi siirtynyt hankinta mahdollisuuksia yksittäiselle metsäteollisuuden ulkopuoliselle – Jyväskylän energian raaka aine- hankinnalle vesitiekuljetusten edullisuuden takia.

Em syystä  esitys noin 30 miljoonan vesiliikenne infra kehittämisestä tyrmättiin vastaavasti.

Tarkoittaa tässä kokonaisuudessa että vesiliikenne vaihtoehtoa ei ole otettu käsittelyyn vieläkään vaikka raportissa oli  kehotus ja maininta, että se arvioi tilannetta ainoastaan vuoteen 2015 saakka.

Eli huolimatta em raportin liikennejärjestelmä muutos tarpeiden lisäanalysointia.  Äänekoskelle annettiin 180 miljoonaa euroa raide ja maantieliikenne kehittämisiin ilman vesiliikenne vaihtoehdon mukaan ottoa vuonna 2016.

Mutta näillä ratkaisevilla  toimenpiteillä   päästiin toteuttamaan  KTM raportissa 16/2007  mainittua ; metsäteollisuuden tarvitsemaa hankintamonopolia.  

Tämä sama neljän liikennemoodin tutkimismalli on edelleen LVM:n kaikissa tutkimuksissa ja raportoinnissa eduskunnalle voimassa,  jonka tuloksena monopoli jatkuu ja Suomi torjuu EU kestävän kehityksen mukaisen viiden liikennemuodon kehittämismallin ja EU liikennestrategiassa edellytetyt maantieliikenne volyymi siirrot vesiliikenteeseen.  White paper 2011 | Mobility and Transport (europa.eu)

Ja Valtio kunnat ja maakunnat yhdessä  panostavat edelleen pelkästään heille markkinoidun –  puutteellisiin EU liikennestrategiasta ja sopimuksista poikkeavan –  tiedon perusteella,  pelkästään raideliikenteeseen 80-100 miljardia euroa.

+3
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu