Mitä tarkoittaa, että hallitus linjasi kantojaan EU:n meriliikennepakettiin 24.8.2023

 

Hallitus hyväksyi LVM:n muotoileman tekstin meriliikennepaketista, seuraavasti

Hallitus linjasi kantojaan meriliikennepakettiin – Liikenne- ja viestintäministeriö (lvm.fi)

Meriliikennepaketin tavoitteena on varmistaa, että EU:n merenkulkuala toimii tarkoituksenmukaisesti ja pääsee sille asetettuihin tavoitteisiin. Yhdessä nämä ehdotukset muodostavat perustan, joka tähtää meriliikenteen ja -kuljetusten tehokkuuteen, kestävyyteen ja turvallisuuteen EU:n vesillä ja sen ulkopuolella kansalaisten, rannikkoyhteisöjen, meriympäristön ja terveiden valtamerten hyväksi”

+++

Voidaksemme ymmärtää merenkulkualan tämänhetkisen poliittisesti hyväksytyn kokonaisuuden, meidän tulee muistaa, että Eduskunta on hyväksynyt 14.2.2022 merenkulun toisen liikennemuodon -sisävesiliikenteen kehittämisen pelkästään meriliikenteen visioilla ja säännöksillä tapahtuvaksi; jopa hyväksymällä sen ja  jopa tietäen että

”Esimerkiksi Suomen sisävesiväylät eivät ole suoraan yhteydessä minkään toisen jäsenvaltion vesiväyläverkostoon. ”

josta 22.02.2022 -noin viikkoa myöhemmin selvisi, että valitun linjan mukaisesti kehitetyn Suomen kauppamerenkulun väylät eivät ole yhdistetty enää miltään osin liikenteellisessä yhteydessä meriliikenteeseen. Silti eduskunnan tahtotila, edellisenä syksynä annetuista selvityksistä huolimatta pysyi LVM:n ehdottamassa kannassa, että

” Suomi pyrkii vahvasti siihen, että Suomen sisävesiliikenteessä voitaisiin soveltaa jatkossakin merenkulun kanssa yhteneväisiä sääntöjä”

Mikäli em 14.2.2023 eduskunnan liikenne ja viestivaliokunnan päätöstä, meriliikenteen selvitysten soveltamisesta ilman sisävesiliikenteen erillistä tutkimista ja ja yleisiin vaikutusarvioihin mukaan ottamista, ei olisi tehty, vaan sisävesiliikennettä pyrittäisiin kehittämään EU tavoitteisesti omana liikennemuotonaan niin LVM:n olisi tullut esittää hallitukselle teksti seuraavassa muodossa.

Meriliikennepaketin tavoitteena on varmistaa, meriliikenteen osalta, että EU merenkulkuala toimii tarkoituksenmukaisesti.

Nyt sitä ei tehty, vaan meriliikenne osa esitettiin uudelle hallitukselle koko Suomen merenkulkualan toiminnan kehittämisraamina.

Edellämainittu julistus  tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että


-Virkamiehet saavat tämänkin hallituksen aikana – ilman rajoitusta -yhdistää termit meriliikenne ja merenkulku käytännössä tarkoittavan samaa asiaa-

Tulkinta on täysin vastoin merenkulun määritelmää  Oikeustiede:merenkulku – Tieteen termipankki .

Siitä huolimatta virkamiehet voivat jatkaa valitsemaansa virheelliseen tulkintaan perustuvaa  yhden liikennemuodon suosimista:  meriliikenteen edistämistä omissa tulkinnoissaan koko merenkulun puolesta ja samalla sisävesiliikenteen kehittämistä vastaan toimintaansa. .

Ilman huomiota ei voida jättää sitäkään ,  että valitulla menetelmä kokonaisuudella , meriliikennettä ei esitetä virheellisesti meren kulun ainoana liikennemuotona pelkästään valtion virallisiin asiakirjoihin vaan myös medialle liikenteen kansalaismielipiteen muodostamisiin tulkintoihin, joilla perustellaan jo vuonna 2010 liikennerevoluutiossa  liikennerevoluutio bionavigaattori – Haku (bing.com)   valittua hallinnon ja toiminnan muuttamista ennakkoon seuraavana vuonna 2011 EU ssa sovitun viiden liikennemuodon sijaan neljälle liikennemuodolle.

jossa tuloksena on saatu että

-Sisävesiliikenteen EU tavoitteiden seurantaa harrastetaan ainoastaan meriliikenne silmälasien läpi avulla

-Valittua meriliikenteeseen perustuvaa viennin ja tuonnin osalta liikennejärjestelmää on jo aloitettu tämänkin hallituksen aikana kehittämään kaikilta osin pelkästään meriliikenteen ja rannikkokaupunkien etuja ajatellen

mm. hallituksen jo esittämä väylämaksujen puolittaminen,

on merkki kaikelle muulle Suomessa tapahtuvan liikenne infran ja liikenteen kehittämisille ,siten  että Suomi jatkaa sisämaan kuljetusten kehittämistä viennin ja tuonnin osalta niin, että Suomessa kehitetään EU liikennestrategiasta poiketen  pelkästään raide ja maantieliikennettä rannikkosatamiin ja satamista  tapahtuvasta meriliikenteestä, kasvattamalla ja edelleen jättämällä Suomessa  liikenteen ja liikenneinfran ylläpidon  halvimman ,kestävän kehityksen mukaisen liikennemuodon,  jolla on jo noin 8000 km väylästöä odottamassa liikennemuotosiirtojen tukemista maanteiltä vesille – huomioimatta ja siten toteuttamatta EU liikennestrategian raskaan maantieliikenteen siirtotavoitteita vesille.

 

 

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

Merikapteeni, EMLog, Pyhtäällä asuva eläkeläinen jne....

Kokemusta eläkepäivien viettoon hankitun laivapäällikkö tehtävien lisäksi mm.

Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelusta hankinnasta kuljetuksista ja logistiikan johtamisesta,

Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johdosta

Öljyporausalusten suunnittelusta, niiden rakentamisten telakka aikaisesta valvonnasta sekä yleissatamien satamasuunnittelu toiminnoista.

Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen aloituksen johtaminen Suomessa.

Sisävesiliikenne logistiikan, intermodaali liikenteen ja EU liikennestrategian tutkimisista

Suomalaisen jäissä kulkevan, itselastaavien sisävesi-itämeri mallisuojatun kontti ja bulk laivamallien kehittäjän töistä www.sisävesi.fi

Ja vuonna 2020 perustetun Sisävesiliiton asiamies www.sisavesiliitto.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu