Miten Suomi aikoo toteuttaa YK:ssa 24.02.2024 sovittua maakohtaista liikennestrategiaa ?

Näin Vapun kunniaksi voi merenkulun piiristä saamaansa työeläkettä nauttiva, tehdä huomiota tasa arvoisemman merenkulun puolesta ja yrittää nostaa aihetta vappupuheenaiheeksi, valoisamman  merenkulun ja aluekehittämistulevaisuuden  puolesta :

 Lähtökohdaksi pohdintoihin voitaneen ottaa   tämä helmikuun 2024

YK_ julistus ja sen ydinsanoma 

 

Jonka pääkohdat ovat :   ECE/TRANS/2024/3 (unece.org)

sivulla  3 :

Josta  EU toteuttaa

em tavoitetta

Valkoinen kirja 2011 – Euroopan komissio (europa.eu) mm seuraavaa:

  • 50 prosenttia keskipitkän matkan kaukoliikenteen matkustaja- ja rahtimatkoista siirretään maanteiltä rautateille ja vesiliikenteeseen.

 

Jolle rakennetaan

Euroopan laajuinen liikenneverkko (TEN-T) – Euroopan komissio (europa.eu)

viimeisten tavoiteasettelujen mukaan vuoteen 2040 mennessä Euroopassa

  • ” Siihen kuuluvat rautatiet, sisävesiväylät, lähimerenkulun reitit sekä tiet, jotka yhdistävät kaupunkisolmukohdat, meri- ja sisävesisatamat, lentoasemat ja terminaalit.”

 

 

jonka avulla optimoidaan Euroopan rajojen sisällä ja  mittakaavassa kuljetustapahtumat

Intermodaali

direktiivin mukaisesti ,

jonka kehittämisestä mm EU tilintarkastustuomioistuin on antanut oman tulkintansa vuosi sitten

Erityiskertomus 08/2023: Intermodaalinen tavaraliikenne: Tavaraliikenteen poistamiseen tieliikenteestä on EU:ssa vielä pitkä matka | European Court of Auditors (europa.eu)

 

 

 

MITÄ SUOMI ON TEHNYT JA TEKEE ?

Suomen viranomaiset eivät ole vielä julkaisseet  suunnitelmaa siitä miten tutkimukset aloitetaan

Intermodaali liikenne direktiivin vahvistamiskäsittelyn yhteydessä Liikenne ja viestintävaliokunta on edellyttänyt sisävesiliikenne vaihtoehtojen perinpohjaista tutkimista

LiVL 5/2024 vp (eduskunta.fi)  Valiokunnan perustelut kohta 4

”Sisävesiliikenteen osuuden kasvattaminen Suomessa ei ole helppoa nykyisellä infrastruktuurilla, jossa kaksi sisävesisatamaa on TEN-T-verkossa. Valiokunta pitää tämän vuoksi tarpeellisena, että sisävesiliikenteen kehittämistä arvioidaan perusteellisesti kansallisesti 12-vuotisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa”.

 

Suomen talouselän lobbarit ETLAn johdolla

Evoluution tarve liikenneministeriön virastoissa ja niiden johdossa | Uusi Suomi Puheenvuoro

suunnittelevat hiki hatussa miten maamme rekka liikennettä lisätään Euroopan vesiväylä rikkaimmassa maassa, joka anoo erityiskohtelua ,ja jäänmurron huomioimista merenkulussa.

 

Virkamiehet esittävät samaan aikaan 

EUhun ja EUssa nimitetään  TEN_T ydinverkon sisävesiliikenteen satamaverkon EU tukimenettelyjen avulla kehitettäviksi satama kaupungeiksi JOENSUUN JA LAPPEENRANNAN

Euroopan laajuinen liikenneverkko näkyy Suomen kartalla – Liikenne- ja viestintäministeriö (lvm.fi)

,vaikka valtakunnassa ei ole ei TEN_T  alueellisen saavutettavuuden sisävesiliikenne verkkoa (Vuoksen Kymijoen Kokemäenjoen vesistöjen yhdistämiseksi ) eikä myöskään TEN_T verkkomääritysten mukaista toimivaa sisävesiliikenteen ydinverkkoa, jonka satamiksi Lappeenranta ja Joensuu ovat nyt nimetyt

Ydinverkko on juuri se liikenne verkko yhteys mikä yhdistää alueelliset verkolt ja on yhteyssä (Suomen tapauksessa itämeren kautta) jäsenvaltioiden vastaaviin verkkoihin .  Raideliikenteellä on sekä alueellisen saavutettavuuden että  ydinverkko vaikka, sillä ei ole edes mahdollista olla rataverkkojen erileveyksien takia suorassa juna yhteydessä eurooppalaisiin verkkoihin.

Nämä liikenteen sujumista edellyttävät –  ennakoivat laivatekniset edellytykset, niin että ne kykenevät sekä itämeri lähiliikenteeseen että sisävesiliikenteeseen,  asetettiin ´Suomen sisävesille rakennettaville ja niille innovatiivista EU laivanrakennustukea hakeville laivoille jo vuonna 2009 ,niin että Suomalaiset ydinverkkoa käyttävät alukset kykenisivät olemaan yhteydessä jäsenvaltion vastaavin verkkoihin itämeren kautta.,

 

Merenkulussa hallinto toteuttaa ainoastaan toisen eli meriliikenteen huomioimista, vaikka määritelmän mukaisesti merenkulku on :

 

Mikäli yllämainittu jako olisi huomioitu hallinnon toimesta EU ja YK tavoitteiden mukaisesti niin laivojen ja liikenneverkkojen rakentaminen olisi aloitettu TEN_T tavoitteiden ja Intermodaali liikenteen kehittämistavoitteiden mukaisesti ja  käyttö myös sisävesille olisi tällä hetkellä varmastikin  minimissään Ruotsin tasolla,  jossa konttilaiva ja energia kuljetukset ovat jokapäiväistä kauraa siellä.

Kalusto oli ja on meillä edelleen  rakentamista vailla. VALITETTAVASTI.

 

 

 

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

Merikapteeni, EMLog, Pyhtäällä asuva eläkeläinen jne....

Kokemusta eläkepäivien viettoon hankitun laivapäällikkö tehtävien lisäksi mm.

Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelusta hankinnasta kuljetuksista ja logistiikan johtamisesta,

Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johdosta

Öljyporausalusten suunnittelusta, niiden rakentamisten telakka aikaisesta valvonnasta sekä yleissatamien satamasuunnittelu toiminnoista.

Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen aloituksen johtaminen Suomessa.

Sisävesiliikenne logistiikan, intermodaali liikenteen ja EU liikennestrategian tutkimisista

Suomalaisen jäissä kulkevan, itselastaavien sisävesi-itämeri mallisuojatun kontti ja bulk laivamallien kehittäjän töistä www.sisävesi.fi

Ja vuonna 2020 perustetun Sisävesiliiton asiamies www.sisavesiliitto.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu