Mykkäselle ja Mykkäsen ilmastoraportin tuottaneelle  tiimille – Uutta Tietoa ?

Media on käsitellyt laajasti vuotuista raporttia niin artikkeleissa kuin mielipidesivustoillaan

esim. Ylen artikkeli  Ministeri Mykkänen: Hakkuiden pitäisi vähentyä nykyisestä tuntuvasti, jotta Suomi saavuttaa hiilineutraaliustavoitteensa | Politiikka | Yle    ja  Hs mielipide kirjoitus : Sivu 45 | 2.7.2024 | Helsingin Sanomat (hs.fi)

Olette tehneet hienon raportin, josta voitte olla ylpeitä.

Kun vielä huomaatte korjata tavalla tai toisella raportista  alkaen sivulta  41 (kohta 5.1) aina sivulle 54 saakka- jossa käsittelette Suomen liikennestrategisia päästötavoitteita ja niiden toteuttamista ,jotka ovat Suomessa toteutetut EU tavoitteista poiketen.  Kun ne korjaatte vastaamaan EU tavoitteita, niin raporttinne hipoo täydellisyyttä.

Ymmärrän täysin, että Teillä ja Tiimillänne on syytä uskoa Suomen lakia ja sen perusteella toteutettuja liikenteen kehittämistavoitteita.

MUTTA

Ristiriita syntyy siitä, että yritätte toteuttaa EU ssa asetettuja ilmasto tavoitteita liikenteen osalta Suomen säännöillä ,strategioilla ja toimenpiteillä , jotka poikkeavat EU liikennestrategia tavoitteista.

Suurin ongelma on se,  että raporttinne ei käsittele EU tavoitteisesti lainkaan liikenteen 35% päästöosuutta-sen pienentämistä EU tavoitteisesti , vaan raportissa on jätetty kokonaan EU tavoitteinen tavaraliikenteen osalle suunniteltu ja EU n vahvasti ajama liikennemuoto siirto -optimointi käsittelemättä vaikka jopa EU tilintarkastustuomioistuin on siitä huomauttanut jäsenvaltioita rajuilla raporteilla, niin vuonna 2015 kuin vuonna 2023

Kun  EU ajaa mm TEN_T , EU liikennestrategia ja intermodaali liikenne direktiivien avulla rekka liikenne volyymien radikaalia vähentämistä, niin  maamme rekka liikenne volyymi suorite pitkällä aikavälillä näyttää suurta kasvua.

+++

Raportissanne ilmoitatte yksituumaan että raskaan liikenteen liikennesuorite väheni vuonna 2023 6% vuodesta 2022

Lentoliikenteen päästöjen kehityksestä julkistitte kartan raportin sivulla 43 .

 

 

Trafin sivulta ,ei raportistanne Tavaraliikenne Suomessa | Tieto Traficom voimme nähdä kuljetussuorite trendit vv 2011-2022 jotka löytyvät kartasta vain niitä etsimällä ei selailemalla kuvia niin kuin esittämässänne lentoliikenteen vastaavassa taulukossa..

HUOLESTUTTAVAA

 

  • Se että raskaan maantieliikenteen suorite edelleen kasvaa ,vaikka EU direktiivit ja strategiat niin kotimaassa kuin EU ssa edellyttäisivät rekka liikenne kuljetusten siirtoja raiteille ja vesille.

viite:   EU : White paper 2011 – European Commission (europa.eu)

Suomi LVM /Hallitus vuodelta 2008 :  lvm_strategia_070330 (valtioneuvosto.fi) sivu 31

” Rautatie- ja vesiliikenteen kilpailukykyä kehitetään niiden kuljetusosuuden lisäämiseksi. Tämä edellyttää tehokkaita, monen kuljetusmuodon yhteisiä terminaaleja ja uusia kuormaus- ja kuormatilaratkaisuja sekä panostusta liikenteen ohjaus- ja hallintajärjestelmiin. Lentoliikenteessä edetään EU:n puitteis[1]sa päästökauppaan. Elinkeinoelämää kannustetaan kehittämään kuljetussektorin energiansäästö- ja energiankäytön tehostamistoimenpiteitä osana laatu- ja ympäristöjärjestelmien toteutusta”

+++

Valtio kuitenkin on toiminut täysin omaa strategiaansa vastaan ja toteuttanut toimillaan kehittämistä minkä tulosta ei uskalleta edes selkeästi julkistaa. kun kuljetettavat volyymit pienenevät

 

 

  • rekka liikenteen 23% kuljetusvolyymin pienentyminen on aiheuttanut 22% rekka liikenteen kasvun maanteille. Jossain on tehty jotain radikaalisti väärin.

 

Konaisuudessaan puutteellisesti toteutetulla ilmastopolitiikalla vahvistetaan liikenne ja viestintäministeriön ja Sitran vuonna 2010 aloittamaa EU tavoitteista poikkeavaa  liikennerevoluutiota jonka tulokset näkyvät suuremmassa perspektiivissä  tältä:_

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

Merikapteeni, EMLog, Pyhtäällä asuva eläkeläinen jne....

Kokemusta eläkepäivien viettoon hankitun laivapäällikkö tehtävien lisäksi mm.

Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelusta hankinnasta kuljetuksista ja logistiikan johtamisesta,

Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johdosta

Öljyporausalusten suunnittelusta, niiden rakentamisten telakka aikaisesta valvonnasta sekä yleissatamien satamasuunnittelu toiminnoista.

Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen aloituksen johtaminen Suomessa.

Sisävesiliikenne logistiikan, intermodaali liikenteen ja EU liikennestrategian tutkimisista

Suomalaisen jäissä kulkevan, itselastaavien sisävesi-itämeri mallisuojatun kontti ja bulk laivamallien kehittäjän töistä www.sisävesi.fi

Ja vuonna 2020 perustetun Sisävesiliiton asiamies www.sisavesiliitto.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu