Nato-merellä tuulee suotuisasti … Suomen tavaraliikennettä ja liikenneinfraamme kehitetään yhä YYA mallilla !

Tänään

Helsingin telakka sai uudet omistajat Kanadasta.

Elinkeinoministeri huokuu iltalehden mukaan tyytyväisyyttä:

” Rydman uskoo, että uusi omistaja vahvistaa suomalaisen meriteollisuuden asemaa.”                                                      Kiusallinen aika päättyy: Venäläisomistus loppuu Helsingin telakalla (iltalehti.fi)

 

+++

Kotka on saanut elokuussa 2023 avattua uuden Satama areenaan ja nyt 8-9.11.2023 siellä pidetään ensimmäinen suuri kansainvälinen kaksi päivää kestävä merenkulun konferenssi – seminaari, jota Kotkan kaupunki buffaa omilla

TULOSSA! Kansainvälinen merenkulkualan konferenssi Kotkassa syksyllä 2023 – Merikotka nettisivuillaan mm näin:

” Konferenssin tavoitteena on lisätä vuoropuhelua akatemian ja yhteiskunnan muiden sektoreiden välillä sekä luoda monipuolista kuvaa poluista kohti kestävämpää merenkulkua.”

 

+++

Kaikki hyvin? Hyvään suuntaan ollaan menossa, vai ollaanko?

+++

YYA –  liikenne sektorin taustaa ensi viikon ”kestäville merenkulun kehittämistavoitteille”:

tämän päivän merenkulkumme elintilanteeseen päästiin hyvin vahvalla YYA sopimuksen noudattamisilla – Neuvostoliiton muistona-  jota noudatettiin merenkulun tutkimuksissa ja eduskunnassa aina 24.2.2022  saakka;  alkaen vuodesta 1990,

Suurena pienen Suomen kansallisena linjana voidaan kuitenkin pitää hyödyn etsimistä Neuvostoliiton suurista markkinoista ja erityisesti sen raaka aine varoista.  Joita edelleen jalostamalla – Suomen poliittisen eliitti otaksui, että meillä voisi mennä kansakuntana – ihan   hyvin.

+++

Metsän ja öljytuotteiden ollessa suurimmat yksittäiset tuotteet, joiden ympärille  sitten rakennettiinkin koko muu liikenneinframme vuodesta 1990 alkaen, Ei edes EU omine vuodelle 2050 asetettuine tavoitteineen kyennyt murtamaan valtiolle lobattua toimintamallia jossa  .

  • Metsä raakaa ainetta kuljetettiin Neuvostoliitosta ja myöhemmin Venäjältä, niin raiteilla kuin rekoilla pitkin Suomea
  • Öljykuljetukset suunnattiin tietoisilla toimilla kansallisen öljy yhtiön käyttöön ja Transitiin,  maksimaalisesti Nesteen omaa laivastoa kehittämällä Neuvostoliitosta Naantaliin ja Porvooseen joista jalostettuina tuotteina kotimaan markkinoille maksimaalisesti raiteilla.   Porvoosta tehtiin maan muihin osiin rannikko satama terminaalien laivakuljetukset, joista rekka kuljetukset ympäri maata Porvoon ja Naantalin suorarekkakuljetusten lisäksi.

Tähän metsä – öljy pääliikennemalli – linjaan sopeutettiin sitten kaikki valtakunnassa tapahtuva liikennekehittäminen – jopa EU sopimukset palasteltiin  osiin ja sopeutettiin YYA malliin sopiviksi. aina katkeraan loppuun saakka.

Viimeinen eduskunnassa tehty päätös toteuttaa puutteellisesti EU tavoitteista liikennejärjestelmä kehittämistä ts, päätös, jolla Suomessa sisävesiliikenteen tutkimus ja kehittäminen korvataan   meriliikenne tutkimuksilla ja tavoitteilla

Logistiikassa toteutetaan meriliikenne tutkimuksilla ja    tavoitteisesti korvaamaan EU ssa vv 2023-2027 sovittua sisävesien yhteistä tutkimista ja jäsenvaltioiden infra kehittämistä.

Tämä päätös tehtiin eduskunnassa 9.2.2022 -eli pari viikkoa ennen Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa ja päätös on voimassa aina vuoteen 2027 saakka  LiVP 4/2022 vp (eduskunta.fi)

Vaihtoehto ja kommentit  :  Naiades III /2021-27 – www.sisavesiliitto.fi      :

 

Tämän YYA poliittisesti valitun linjan suurimpina/ vaikutusvaltaisimpina toimijoina ja takuumiehinä olivat aina Venäjän Ukrainaan hyökkäykseen saakka,

1990 Neste Oy

– Uolevi Raade uolevi raade ,susi pulliainen ja bionavigaattori – Haku (bing.com) jolla voidaan katsoa aloitetun ns viherpesulla valtion yrityksen monopoliasemaan pyrkiminen, jota varten katkaistiin Saimaalta pois suoralaivatuonnilla tuleva öljytuotevirta. Malli hyväksyttiin ja mallista tuli heti valtion virallinen toimintamalli, jota on vuoteen 2020 saakka näkyvissä tehtävissä hoidettu seuraavilla milestone pisteillä:

1990-2020 -Aho Lipponen työpari

yhdessä ja erikseen aho lipponen bionavigaattori – Haku (bing.com)

 1997 Aho-Lipponen LVM  :

Suomalaiset EU tavoitteista poikkeavat ratkaisut EU ssa sovittuun TEN_T liikenneverkkoon ja liikennejärjestelmäämme | Uusi Suomi Puheenvuoro

 2000 luvun vaihde : Lipponen ja Metsäteollisuus

Vuosaaren rakentaminen sisavesi.fi/wp-content/uploads/2018/04/5.1-LIIKENNE-VERKOT-SUOMESSA-JA-NIIDEN-KEHITTÄMINEN.pdf

2007 -2010 Vanhanen ja Pekkarinen voima ministereinä 2000 luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopussa ja eduskunnassa koko 2010 luvun ajan kun liikennerevoluutiossa suunnitellun hallinnon organisaatioiden ja niissä tuotettujen toiminnot muutettiin liikennerevoluutio malliin, jossa ( lisäksi Aho/Lipponen saman prosessin konsultteina LVM:n / teollisuuden palkkalistoilla.) LVM/ Sitra virallistivat eduskunnan hyväksymänä EU sta poikkeavan liikennejärjestelmätoteutuksen ja hallinnon.    liikennerevoluution mahalasku bionavigaattori – Haku (bing.com)

2013 Katainen, SAK ja Metsäteollisuus

Lähimerenkulun rikkidirektiivistä (metsä) teollisuudelle toteutetut   kompensaatiot  rikkidirektiivi kompensaatiot 2013 bionavigaattori – Haku (bing.com)   olivat rekka liikenteen yksipuolisen kehittämisen jatkamiseksi vaaditut ja saadut   27% rekkojen akselipainojen nostot kuljetuksille.  Tietäen tarkasti, että tällä päätöksellä oli jo sitä tehdessä kaikki katastrofin aineet kasassa; kaikki maateitten kestävyys sekä siltojen turvallisuus suunnittelu rajat ylitettiin.  Sekä samalla todella ihmeellinen ratkaisu, jossa lähimerenkulku ja sisävesiliikenteen kehittämiset sivuutettiin ja kehitettiin täysin niille kilpailevaa liikennemuotoa, jolla erottiin ratkaisevasti   EU liikennestrategiassa asetetuista energian säästö ja päästöjen pienentämis- tavoitteista

Vaihtehto  em. rekka liikenteen kehittämisiin sisävesiliikenteen kehittämisillä EU tavoitteisesti hylättiin jo Vanhasen ja Pekkarisen junailuissa

Vs EU tutkimukset

 

2016-2021 Sipilä, Marin ja nyt Orpon

hallitukset jatkoivat orjallisesti konsulttien Aho -Lipponen avulla, ja muitten tässä mainittujen poliitikkojen myötävaikutuksilla vuonna 2010 päätettyä mallia,  jossa mm. merenkulun tutkimus rajattiin Brahea keskuksessa koskemaan pelkästään meriliikennettä ja Kotkassa sisäehdotuksissa, tutkimus rajattiin Venäjän jokiliikenteeseen sopivaan kalustoon ja väylästöön ja Suomen tekemiin päätöksiin kehittää sisävesiliikennettä meriliikenne tutkimuksin.

+++

Molemmat ratkaisut perustuivat YYA s sa sovittuun poliittiseen  toimintaan

ja huomattavaa on, että em valtioneuvostolle syötetyissä ehdotuksissa, kaikki viittä liikennemuotoa koskeva tietoperusteinen vaihtoehtojen esiintuominen puuttui tai oli tuotu esiin virheellisesti Valtioneuvoston faktantarkastus pettänyt; virheitä 19- yhdeksällä sivulla. | Uusi Suomi Puheenvuoro    jo  LVM  valmistelussa (valtioneuvostolle), jossa poliittisesti valittu kolmikko valmisteli raamit joilla tuotettiin lopullinen nyt voimassa oleva ” Liikenne 12 ”  Lyly ay SAK- Aho -keskusta/ Mero – kokoomus   , Ei EU sopimuksiin.   Kommentit raporttiin : Veikko Hintsanen (sisavesi.fi)

 

Alla mainitut tulokset olivat saavutetut ja Tulos oli voimassa aina 24.2.2022 saakka:

Raideliikenne

Teollisuus sai koko toisen maailman sodan jälkeisen ajan raaka aine puu kuljetuksia Venäjältä koko valtakunnan alueelle.

Teollisuuden raaka aine hankinta monopoli oli vuonna 2007 edellytys metsäteollisuuden maksimaalisille kehittämisille.

Raide liikenne on metsäteollisuuden raaka aine tuonnille hyvä asia.

Samoin raide liikenteellä suoritettava sisämaasta mahdollisesti suunniteltava vienti toiminta tyssää ylimääräisiin tavara käsittely ja kuljetus kustannuksiin niin juna lastaus kuin laivan lastauspaikoissa.

EU TEN_T verkot (Alueellinen ja ydinverkko) otettiin direktiivin mukaisesti jo vuonna 1997 jatkuvan suunnittelun kohteena valmis vuonna 2050

Raideliikenne kehittäminen sai aikaan buustin EU tavoitteisesti suunnittelusta, jossa Suomi oli aktiivisesti mukana, jopa Rail Balticissa,  jolla vakautettiin suunnittelu buumi jopa yli 100 miljardin hankkeisiin

Raideliikenne keskuksia syntyi ja Venäjän kautta aloitettiin jopa Kiinaan raideliikenne

Satamien raideliikenne yhteydet takamaa alueisiin jatkuvan seurannan ja kehittämisen kohteena

Valtion budjeteista noin 45 % käytetään raideliikenteen ylläpitoon ja kehittämisiin.

Valtion budjettien lisäksi on otettu kunnat maakunnat ja mahdollisesti tulevaisuuden ulkomaiset sijoittajat mukaan kokonaisvaltaiseen raideliikenne kehittämisiin EU suora raideliikenne yhteyksien luomisiksi

Joten voidaan ajatella, että kaikki mitä kotimaan raiteille tehdään tänään, on esityötä sille, että Suomesta saadaan maksimiliikenne suoraraideliikenteelle Keski Euroopan ja Suomen välille heti kun valtion taloudelliset resurssit antavat myöden

EU tukia anotaan maksimaalisesti raideliikenne tutkimuksiin ja kehittämisiin.

Raideliikenteellä on omat budjettinsa valtion hallinnossa

 

Maantieliikenne

Metsäteollisuuden raaka aine hankinta monopolin rungon muodostaa alueellisesti varmistetut ja toteutetut rekka kuljetukset – siten, että alueelta ei kannata rekoilla lähteä puuta kuskaamaan rannikoille ja sieltä laivoilla vientiin.

Toisen maailman sodan jälkeen olemme täysin muuttuneessa uudessa YYA sta  Natoon  lähtötilanteessa, kun vuonna 1950 alle 10% kuljetettiin metsäteollisuuden kuljetuksista rekoilla niin vuonna 2018 vastaava luku oli lähes 80 %

Vuonna 2010 EU liikennestrategiassa edellytettiin, että keskipitkän ja pitkän matkan rekka liikennettä tulisi siirtää puolet raiteille ja vesille.  Tätä ei ole vielä aloitettu suunnittelemaan, eikä vesiliikenne vaihtoehtoa ole otettu lähtökohdaksi minkään asteisessa valtiollisessa, eikä kunnallisessa toiminnassa

Öljykuljetusten siirroista vuonna 1990 eduskunnassa sovitusti oli kuljetustukien luominen rekka liikenteelle mikä oli laivoja kalliimpaa kuljetusta.

Maantieliikenteen TEN_T suunnitelmat ovat olemassa molempien liikenneverkkojen osalta niin ydin kuin alueellisen saavutettavuuden osalta.

TEN_T tukia anotaan ja saadaan EU sta

Liikenne 12 suunnitteluun on lakiteitse kytketty maantieliikenteen kehittäminen.

Liikennettä liikenne infraa suunnitellaan niin valtakunnan tasolla alueellisesti ja paikallisesti valtion ELY organisaation maakuntien ja kuntien toimesta.

Maantieliikenteellä on omat erilliset budjettinsa valtion hallinnossa

Valtavat korjausvelan kasvuluvut, siten, että niitä ei voitu enää vuoden 2008 esitetyn mukaisesti pitää peruskorjaustarpeena vaan niiden lisääntyneiden kasvun estämiseksi esitettiin valtion budjetteihin erillistä maanteitten korjausvelkojen poistorahoitusta mitä on nyt lähes kymmenen vuoden ajan toteutettu mutta tuloksena on edelleen korjausvelkojen kasvun jatkuminen. erityisesti maamme runsaiden siltojen rapautumisen, ylitettyjen ajoneuvojen suunnittelupainojen ollessa yksi todennäköisempiä syitä.

Meriliikenne

Hallitus on tuottanut valtakuntaan meriliikenne strategian.

Suomessa toteutetaan niin IMO kuin EUn tavoitteista meriliikenteen ja sen tarvitseman infran seuraamista, tutkimista, suunnittelua ylläpitoa ja kehittämistä

Suomessa anotaan liikennemuotokohtaisesti eniten EU tukia meriliikenteelle.

Suomessa ei tutkita erikseen lähimerenkulkua eikä yhdistettyä sisävesi lähimerenkulkua eikä sen mahdollisuuksia liikennemuotojen keskinäisessä jatkuvassa samanaikaisessa kilpailussa ja yhteistyössä kestävän kehityksen mukaisen optimin tuottamisissa ja kehittämisissä

Lähimerenkulku ja laivojen maksimikokojen lisäämiset edellyttävät yhä laajennettavia takamaa alue kuljetuksia ja niiden myötä kestävän tavaraliikenteen haittojen lisääntyviä ongelmia.

Meriliikenteen kehittämistoimenpiteinä EU tavoitteisesti TEN_T direktiivin mukaisesti, valtakunnan satamat ovat jaetut ydin satamiin ja alueellisen saavutettavuuden satamiin, joista luokittelumääräykset elävät tavaraliikenteessä tapahtuvien muutosten myötä.

Sisävesiliikenne

Hallitukset eivät ole tuottaneet sisävesiliikenteen valtakunnan tason strategiaa (sisävesiliiton ehdotus vuodelta 2013 vesiliikenne strategiaksi, jossa voidaan toteuttaa erilliset liikennemuototavoitteet meriliikenne ja sisävesiliikenne.) vaan toiminta on alistettu meriliikenne tutkimusten asetusten ja määräysten alle vapaasti LVM:n päätettäväksi, tuloksena yhdistettyyn merenkulku nimen alla toimivana, jossa toteutetaan käytännössä meriliikenne tavoitteita yksinomaan.

Siksi seuraavat toimenpiteet toiminnat, vertailut ja kehittämiset ovat jätetyt tekemättä mainitulla ajanjaksolla.

TEN_T liikenneverkot puuttuvat valtion suorittamista liikennejärjestelmä tutkimuksista suunnittelusta ja vaikutusarvioi vertailuista kokonaisuudessaan    Meillä ei ole kumpaakaan ei toimiva ydin eikä alueellisen saavutettavuuden liikenneverkkoa sisävesiliikenteelle muiden liikennemuotojen ja EU liikennestrategian kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisiksi,

Meillä ei ole lainkaan sisävesiliikenteen kokonaisvaltaista tutkimista maantieliikenne volyymien siirroista vesiliikenteeseen.

Sisävesiliikenteen laivainnovaatio tukia ei myönnetty, vaikka VTT puolsi tukemista.

Sisävesiliikenteen kehittämistä EU rahoituksen saamiseksi ei ole tuettu, vaikka mukaan olisi tullut kolme yliopistoa. Kaksi suomesta ja yksi saksasta.

 

 Yhteenveto

Olisi todella Nato sopimuksen kunnioittamista mikäli akateeminen ote maamme  liikenne kehittämisissä ylittäisi tähän saakka voimassa olleen YYA poliittisesti,  vastoin liikennemaantieteellisiä ja 2000 luvun tekniikan tuomia ja  mahdollistamia EU liikennestrategia tavoitteita tuotetun Suomalaisen merenkulun tutkimuksen , jossa olennaisena näkyvänä vahvimpana driverina on valitettavasti ollut merenkulun kokonaisvaltaisen tutkimuksen   ja maamme 8000 sisävesiväyläkilometrin antamien mahdollisuuksien syrjäyttäminen   – meriliikenteen sen rannikoilta tapahtuvan Suomi on Saari” liikennemalli volyymien maksimoimisiksi .

Hienoa

että Keskustelu areenan järjestäjänä on organisaatio ja paikkakunta, jossa vielä 31.1.2022 eli vajaa kuukausi ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, toimittiin , tutkittiin ja elettiin – Suomi Venäjä CBC ohjelman rahoittamaa Venäjän sisävesien mallin mukaista Saimaan syväväylä liikennettä ja sen yksinomaista kehittämistä sisävesiliikenteen nimikkeen alla. jossa ei huomioida että

Suomen ja Keski Euroopan välistä liikennettä voidaan harjoittaa jopa viisi kertaa halvemmilla kustannuksilla mitä

”Suomi on saari” liikennemallilla vastaavassa pystytään.  Vesitiet jopa viisi kertaa edullisempi – Navigator Magazine

 

 Toivotaan hyviä konferenssipäiviä joissa saavutetaan merenkulun molemmille haaroille hienoja tuloksia.

ps merenkulun määritelmä: merenkulun määritelmä – Haku (bing.com)

Meri- ja sisävesialueilla tapahtuvaa laivaliikennettä Vasemmalla Suomen Sisävesiliiton käsitys Sisävesiliikenteelle sopivista liikenneväylistä  ja oikealla valtion virallinen toimintamallin mukainen sisävesialueen liikenteelle ja sen tutkimuksille soveltuva väylä alue.

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu