Neste Naantali ja UPM Kaipola, päätökset samaa sukua ja juurta?

Samat perussyyt molempien lakkautusten takana?

Logistiset kustannukset.

Naantalin syväväylä ei enää ole enää  – uudessa tilanteessa, jossa tuotanto määrät tulevat pienenemään vuoteen 2050 mennessä huomattavasti –  tarpeeksi tehokas raaka aineiden tuontikanava.

Lisäksi suurempi yksittäinen yksikkö on mitä ilmeisemmin ainakin nyt Nesteen arvioiden mukaan halvempi ylläpitää.

Kaipolassa Logistiikan raaka aine hankinnan ja valmiiden tuotteiden molempien kuljetukset pienerinä (kuorma auto/ja juna) olivat  UPM:n ilmoitusten mukaan liian kalliita verrattuna rannikkosatamien tuotantolaitosten vastaaviin kuljetuksiin.

Naantalin kohdalla ei ole enää tehtävissä mitään millä tehostaa logistiikkaa.  Tuskin sinne aiotaan ruopata 16 metrin syväväylää koska Porvoossa jo se on  …?

Kaipolan ja vastaavasti kaikkien Järvi Suomen tuotantolaitosten kohdalla on viimeistään nyt,  uuden tilanteen tuomien uusien liikenne ja tuotantomäärä volyymien vuoksi – ennen suunniteltuja liikennejärjestelmien suurpanostuksia,  tutkittava mahdollisuudet muidenkin kuin raide ja rekka kuljetusten käyttöönotto sisämaan metsäteollisuuden raaka aine kuljetuksissa ja logistiikan (poliittisissa)  järjestelyissä ,joissa tulee huomioida kaikki kuljetusväline vaihtoehdot -mukaan luettuina sisävesiliikenne- sen 2,4 metrin väylästö  ja kolmen vesistön yhdistämisen  pullonkaulat  infran ja meriyhteyksien  suhteen, unohtamatta viimeisen vuosikymmenen ajan tekemättömät korjausvelka arviot ja EU tavoitteet kestävän kehityksen mukaisen liikennejärjestelmän rakentamiseksi.   https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/insr15_01/insr15_01_fi.pdf 

 

bionavigaattori

merikapteeni,EMLog kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm. Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu