Nykyinen ja entinen liikenneministeri saavat tilaa rankalle EU liikennestrategian vastaiselle piilovaikuttamiselle ilman median kommentteja.

Ilmeisestikään ei voida pitää sattumana, että 

1)

Eilen ensin liikenneministeri Harakka sai Yleltä palsta tilaa artikkeliin:

Polttoaineiden hinnat laskivat, mutta liikenneministeri Harakka uskoo korkeiden hintojen tulleen jäädäkseen – ”Monien taloudessa vaikea asia” (yle.fi) ,

jossa ministeri mainitsee ja käsittelee pelkästään kolmea kotimaan liikennemuotoa ja niiden merkitystä, kehittämistä ja lähiajan poliittisia toimia, perusteltuina pitkä aikaisilla investoinneilla ja kehittämistavoitteilla.  Jättäen todelliseen kriisiin ajautuneen sisävesiliikenne kehittämistavoitteen kokonaisuudessaan mainitsematta.

Artikkelissa käsitellyt aiheet liikennemuodottain:

Kotimaan

  • Maantieliikenne
  • Raideliikenne
  • Lentoliikenne

Käsittelemättä jäi  jälleen , ( ja jää edelleen?)

  • Sisävesiliikenne, jolla voitaisiin vähentää maamme liikennepolttoaineiden käyttöä, erityisesti raskaan maantieliikenne (vastaa noin 40% maamme liikenteeseen käytetystä energiasta ) volyymien siirroilla vesiliikenteeseen.  Tavoite on puolittaa em määrä liikennemuoto siirroilla raiteille ja vesiliikenteeseen.  Raideliikenteeseen siirtotutkimukset ovat aloitetut.  Vesiliikenteestä valtakunnan tason sisävesiliikenteeseen ei.

+++

2)

Ja tämän päivän 10.07.2022 Hesarin mielipidesivuilla entinen liikenneministeri Anu Vehviläinen, samoin otti esille vain kolme liikennemuotoa ja niiden   alueelliset saavutettavuus hyödyt/ tavoitteet.  EU ssa on viisi liikennemuotoa, joista neljä sisämaan liikenteeseen ja viidentenä liikennemuotona on meriliikenne.    kartta lisätty ilmaisemaan vesiväylin määrän Järvi Suomen alueelle.

 seuraavaa:

Asiahan ei ensikuulemalta kuulosta eikä näytä pahalta – koska se voisi olla vain lapsus –  kun ministeriltä ja/tai kansanedustajalta yksi liikennemuodoista jää mainitsematta liikenteestä ja liikenteen kehittämisistä puhuttaessa !   MUTTA.

Kun aihetta hieman kaivelee niin asia ei kuitenkaan voi alla pelkkä  ”lapsus”  vaan se on ollut  mielestäni  – ja  on  yhä tietoinen poliittinen valinta -erityisesti sitten vuoden 2010 – (ks alla olevat perusteet ja  valtion tekemät liikenne tutkimukset vv 2005-2016

+++2.8-Suomen-Sisävesiliikenne-poliitisia-päätöksiä-ja-kommentteja-vv-2005-2016.pdf (sisavesi.fi)  sivu 8/11

 

 

Muistan sattuneesta syystä hyvin ex ministeri Vehviläisen  ( vuodelta 2009), kun hän asetti liikenne ja viestintäministerinä toimiessaan toimikunnan tutkimaan Keitele Päijänne alueen liikenteelliseen saavutettavuuteen tavaraliikenteen osalta -erityisesti vuonna 2011 astuneen EU liikennestrategian hengessä, maantieliikenne volyymien korvaamista vesiliikenteellä.

Tutkimuksessa selvisi niin raporttia tekeville kuin LVM:lle, että vesiliikenne vaihtoehto on reaalinen mahdollisuus korvata EU liikennestrategian tavoitteiden mukaisesti raskasta maantieliikennettä-mutta tavoitetta ei esitetty toteutettavaksi,  vaan toimikunnalle esitetty uusio innovatiivinen sisävesihanke, mikä perustui suora liikenteeseen, hakkuupalstan ja vesiliikenne terminaalien välillä -sitä ei huomioita vaan työryhmä teki tutkimukset- silloin käytössä olevan liikennemallin mukaisin kustannuksiin todeten siitä raportissaan näin ;

…”työryhmän arvion mukaan pääosa metsähakkeen kuljetusketjuista perustuu tienvarsihaketukseen ja maanteitse tapahtuvaan hakkeen kuljetukseen käyttökohteelle.” Keiteleen kanavan kehittäminen. Työryhmän mietintö – Valto (valtioneuvosto.fi)

Toteamus perustui tutkimuksiin mitkä olivat täysin työryhmälle ja VTT:lle (ks liite VTT-yhteenveto)  kirjallisesti esitetyn liikennemallin vastaista ja niistä aiheutuneiden kustannusten vastaista. 12.4 kommentit LVM Keitele-Päijänne liikenne tutkimuksiin (sisavesi.fi)

+++

LVM:n /ministerin asettamaa työryhmää ja sen tekemää puolueellista työtä arvosteltiin ankarasti ja edellytettiin uutta tutkimusta tärkeänä pidettävästä sisävesiliikenteen kehittämishankkeesta .mm paperiteollisuus

: 12.5-Paperiliitto-keitele-Päijänne-tutkimuksista.pdf (sisavesi.fi)

+++

 

Erityishuomiona voidaan kritiikistä lyhyesti todeta, että mainitussa työryhmän itse valitsemassaan mallissa, jolla verrattiin raideliikennettä ja vesiliikennettä, ei otettu huomioon esitettyä VTT:n tutkimaa, uutta mallia missä metsä raaka aine kuljetetaan suoraan metsästä -ilman tienvarsi varastointia – noin 30 km etäisyydellä , uittoyhdistysten jo valmiina oleviin uitto/ laivan lastaus paikkoihin- joista mm Vesitiet ry:n teki  tutkimuksen juuri ehdotetun laivaliikenne mallin mukaisesti. Slide 1 (sisavesi.fi)

 

+++

Vesitiet tutkimuksen mukainen metsä raaka aineen varastointi korvaamaan tienvarsi varastointia – ennen laivauksia.
tarkoittaa mm. yhtä käsittelypaikka kustannusta vähemmän mitä lvm toimikunta /työryhmä esitti ..

+++

Ex ministerin asettama   toimikunta ei tietenkään tullut EU liikennestrategian tavoitteiden mukaisiin lopputulemiin sisävesiliikenteen kehittämistarpeesta, koska se teki tutkimuksen yllä kuvatusti koskemaan vain yhden tuotteen ja yhden teollisuuslaitoksen tarvitsemaa kuljetuskapasiteettia, ja omaa selustaansa tukemaan asetti huomion, että tutkimus koskee ainoastaan vuoteen 2015 tehtäviä kuljetuksia. Samoin kaikki uuden teollisuuden kapasiteetin ja teollisuuden kuljetustaloudellisten -ilmasto ja energia arvioinnit ovat EU tavoitteisesti tekemättä. Sisävesiliikenne ja ympäristöluvat Suomessa. – Sisävesi.fi (sisavesi.fi)

+++

Edelleen valtiovalta on jättänyt vv.2016–2022 kaikki raprotissa vaaditut ja esitetyt uudet liikenne arvioinnit tuottamatta ja LVM on täten saanut manipuloida mielensä mukaan liikenteen tutkimista ja kehittämistä neljällä liikennemuodolla, jossa viidennestä liikennemuodosta annetaan perusteettomia paikkaansa pitämättömiä mutu lausuntoja virallisiin dokumentteihin joilla mahdollistetaan Suomi on Saari mallin maksimitoteutukset raide ja maantieliikenne volyymien kasvattamisiksi, ilman EU tavoitteista maantieliikenne volyymien siirtotutkimusta vesiliikenteeseen

Valtioneuvoston faktantarkastus pettänyt; virheitä 19- yhdeksällä sivulla. | Uusi Suomi Puheenvuoro

 

Järvi Suomen alueen ja Kokemäen joen alueen niin metsä raaka aine kuin maamme vienti ja tuonti kaupan kokonaisvolyymi kuljetukset olisivat olleet ja ovat edelleenkin oikea mittakaava tutkimuksille. Aikajänne, silloin käytetyn viiden vuoden sijaan, tulisi voisi ottaa sisävesiliikenne tutkimuksiin aivan samaksi mitä raideliikenteen toteutukseen tehdyissä hankeyhtiössä käytetyt investointien ja yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinneissa on käytetty.

+++

Tavoitteena tulisi olla selvittää miten maahamme järjestetään sisävesien nyt vielä puuttuva TEN_T alueellinen liikenneverkko, sisävesilaivojen käyttöön korvaamaan rekka liikennettä. VTT on jo vuonna 2009 todennut yhden mallin ja ehdottanut sen toteuttamista EU ssa sovitun laivanrakennusinnovaatiotuen avulla.

+++

 

Volyymina edellä mainittu hanke tarkoittaa, että kun vuonna 2009 tutkitussa ja valtion hylkäämässä VTT :n tutkimassa  malli/ prototyyppi tapauksessa tutkittiin liikenne volyymit vain yhden tuotteen ja 3 miljoonan m3 rekka kuljetukset yhdelle toimijalle, liikenteen volyymi arvioit tulisi tehdä kaikelle Järvi Suomen rekka liikenteelle, mikä jo pelkän viennin ja tuonnin osalta rannikon ja järvi Suomen välisessä liikenteessä on jossain 30 miljoonan vuositonnin määrissä.

EU liikennestrategia edellyttää massivia volyymisiirtoja siirrettävän pois maanteiltä kalliiden ja valtiolle kustannuksia sekä ilmasto ongelmia aiheuttamisen takia vähintään – puolet keskipitkän ja pitkän liikennematkojen osalta.  Jo tehdyt tutkimukset, joita samoja tehdään nyt – mitä kymmenen vuotta sitten meillä yksityisesti tehtiin hakekuljetusten osalta – EU tuella Hollannissa, jossa on havaittu että sisävesiliikenne on lyhyillä matkoillakin kannattavaa- taloudellisen matkan havaittiin hollantilaisissa tutkimuksissa oleva jopa alle 70 km -meillä uusilla menetelmillä päästiin jo 2007-2010 , tuloksiin että lahes kaikki siirrot laivalla -täysin lastein- on halvempia mitä rekoilla.

+++

Tahdon pitää yllä olevaa esillä ja jatkuvasti, erityisesti nyt,  koska eduskunta joutuu jossain vaiheessa väkisinkin arvioimaan erityisesti sisävesiliikenne vaihtoehdot – nyt Saimaan kanavan Venäjän sille aiheuttamien tukoksien takia-  uutta vaihtoehtoa suunniteltaessa,  Fakta viimeisen kymmenen vuoden ajalta on,  että LVM eikä media tuo niitä esille omissa artikkeleissaan eikä mielipidekirjoitus valinnoissaan, vaan pitää yllä vahvasti yllä raide ja rekka monopolin b(l)uffaamista ja  ylläpitämistä -vastoin EU ssa sovittua ja Suomen liikennemaantiedon perusfaktoja.

liikenne maantieto viitteet ;

+1
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu