Nyt se sitten paketoitiin (”liikenne 12”) – ”EI VOI OLLA TOTTA” vai voiko?

EI VOI OLLA TOTTA -oli blogini otsikko tästä samasta aiheesta EI VOI OLLA TOTTA | Uusi Suomi Puheenvuoro 27-06.2019,    kun sain ensimmäisen dokumentin siitä, miten ” liikenne 12″  toteutetaan.

Nyt lähes kaksi vuotta myöhemmin kaikki blogissa ilmaisemani riskitekijät ovat lauenneet….

+++

Tänään ensin ministeri puhui.. impulssi- LVM:n oma blogi julkaisi sen ,,,, https://impulssilvm.fi/2021/04/15/historiallinen-paatos-tulevaisuuden-liikenteesta/ 

sitten yle  samoin  – ilman kritiikkiä …. kysymyksellä  Tuoko uusi 12-vuotinen liikennesuunnitelma enemmän EU-rahaa Suomelle? Ministeri Harakka: Tästä hallituskaudesta alkaa käänne | Yle Uutiset | yle.fi

ja

Mitä ilmeisimmin viimeistään huomenna sama kritiikitön ylistys jatkuu hesarissa, puoluelehdissä  ja  lopuksi stt:ssä , jota paikallislehdet siteeraavat suoraan …..

+++

Olen ilmeisesti valtakunnan liikennepolitiikan yksi harvoja kriittisiä näkökulmia julkisesti esittävä henkilö ja ilmeisesti tämä foorumi on ainoa, jossa niin voi vielä tehdä.

eli tiedoksenne: laitoin ministerin mediailmoituksen jälkeen ”heti” kommentit kansanedustajille -ja ylelle seuraavasti: joista kummastakaan en odota palautetta….

+++

Arvoisat kansanedustajat

cc Liikenneministeri

cc LVM:n  kansliapäällikkö

+++

viite: liikenneministerin blogi tänään  ; Historiallinen päätös tulevaisuuden liikenteestä | Impulssi (impulssilvm.fi)

++++

Toivottavasti luette tämän ja teette omat tutkimuksenne, ennen kuin painatte –  yes – nappia hallituksen tulevalle liikennepoliittiselle selonteolle.

+++

 Historiallista tässä tulevassa liikennejärjestelmä suunnitelmassa on erityisesti se, että :

  1. Vuonna 2012 annettua liikennepoliittista selontekoa ja siitä oikeuskanslerin antamaa huomiota LVM :n selvityksestä – :

” Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksen mukaan seurauksena liikennepoliittisen selonteon hankelistan tällaisesta ministeriön näkemyksen mukaan epäasianmukaisesta valmistelusta oli ollut, että hallitus oli tehnyt vaalikauden liikennettä koskevat politiikkapäätöksensä keväällä 2012 epäselvien tietojen perusteella 15.04.2014 OKV/4/50/2011 – Valtioneuvoston oikeuskanslerin tietokanta – FINLEX ®

  • ei ole otettu millään tavalla huomioon  uutta suunnitelmaa tutkittaessa , vaan edelleen LVM:n alaiset instanssit tuottavat ratkaisevalla tavalla puutteellista -epäselvää  ei EU liikennestrategian hengen mukaista   – tietoa päättäjille.  (ks liite: trafi

2. Hallitus toteaa ottaneensa (allaoleva ministerin julistus)  mallia naapurimaasta.

3. Samoin blogissaan Ministeri tuo esiin tutkimuksen tärkeyden.  jossa kuitenkin käytännössä on tavoitteiden asettelun takia .   tiedon tuottaminen lopetettu kokonaisuudessaan viidennelle liikennemuodolle. jo vuonna 2011   2.8-Suomen-Sisävesiliikenne-poliitisia-päätöksiä-ja-kommentteja-vv-2005-2016.pdf (sisavesi.fi) sivu 8/11.

4. Vuonna 2015 EU tilintarkastustuomioistuin totesi Press Release Inland Waterways (europa.eu) sisävesiliikennekehittämisen tärkeyden ja pullonkaulojen poistamisen välttämättömyyden.  EU liikennestrategiaa toteutettaessa.  Suomessa ei oltu vielä edes aloitettu tutkimaan sisävesien mahdollisuutta liikennemuotosiirroissa kestävän kehityksen mukaiseen fossiilittomaan liikenteeseen pyrittäessä.

5. Ja EU jatkaa : vuonna 2018 EU tilintarkastustuomioistuin katsauksessaan Katsaus nro 09/2018: Kohti menestyvää liikennealaa EU:ssa: edessä olevat haasteet (Yleiskatsaus) (europa.eu)  toteaa sivulla että

  • ” Liikenne on ala, johon sovelletaan jaettua toimivaltaa. Tämä tarkoittaa, että jäsenvaltiot voivat käyttää omaa toimivaltaansa, ellei EU ole laatinut yhteisiä liikennepolitiikkoja ja -strategioita.”
  • ja huomionarvoisaa on edellä mainitussa on se , että Suomi on ollut mukana hyväksymässä EU liikennestrategiaa vuonna 2011.  Jossa todetaan sekä viisi liikennemuotoa että rekka liikennevolyymien siirtoja tulee tavoitella aina 50% saakka raiteille ja vesille.

6. Meillä kumpaakaan ei ole otettu huomioon tulevassa liikennejärjestelmä suunnitelmassa vuoteen 2032 – vaan hallituksen tavoite puutteellisilla tutkimuksilla on edelleenkin tavoitella rekka liikenne volyymien kasvattamista ja neljällä liikennemuodolla suoritettavat liikennevolyymi ja infra hankkeet.  ks liite trafi…

7. Ja infra hankkeissa ja budjetti suunnitelmissa , ainoastaan neljälle liikennemuodolle viidestä,  on valtakunnan tasolla tehty korjausvelka arviot .  Sisävesien osalta vain 10% on hyväksytty kauppamerenkulun piiriin vaikka niitä EU luokitusten mukaisesti on noin 8000 km. joita voitaisiin käyttää kestävän kehityksen liikennemallissa. Viisi vs neljä liikennemuotoa – EU tavoite vs Suomen malli vuodesta 2011 | Uusi Suomi Puheenvuoro

8. Edelleen LVM:n alainen väylävirasto on tulkinnut

  • EU päätösten edellyttävän TEN_T ydinverkon viidelle liikennemuodolle (vuoteen 2030 toteutettavaksi mutta vastaavasti
  • TEN_T kattavaa verkkoa (vuoteen 2050 mennessä toteutettavaksi) on ehdotettu EU komissiolle hyväksyttäväksi ainoastaan neljälle liikennemuodolle.  (syy-yhteys – edellisiin kohtiin  6 ja 7)

9. Ministeri tuo esille   suuren kommentoija joukon. Kommentoijat ovat olleet suurelta osin joko neljän liikennemuodon edustajia tavalla tai toisella  tai valtiohallinnon palkkalistoilla olevia virkamiehiä . Vain kolme konkreettista viiden liikennemuodon kannattajaa oli omien havaintojeni mukaan antamassa lausuntoja.  Mitään niistä ei oltu huomioon otettu ministeriön medialle esittämässä  ”lopullisessa”  versiossa, jonka taustamateriaaleissa oli sekotettu täysin merenkulku meri ja sisävesiliikenteen erilaiset tavoitteet ja roolierot .ks liite trafi.

10.  Samoin pitkän valmistelun ajanjakson – alkaen kesästä 2019.  Jo silloin toin esille selvityksen tuottamisen puutteelliset lähtö arvot .

 

+1
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu