Onko liikennejärjestelmämme vihreä siirtymä hukattu ja ollaan totaalisesti väärinkäyttämässä 100 miljardin euron velkarahaa ?

 

Hesarin mielipidekirjoitus ylistää suurella otsikolla, kahden mielipidevaikuttajan voimalla, sitä miten vihreä siirtymä on valtava mahdollisuus -Suomelle. Sivu 59 | 19.3.2023 | Helsingin Sanomat (hs.fi)

 

Toteaa kirjoituksessaan mm sen, että Yhdysvaltain vihreään siirtymään on jo varattu 390  miljardin euron rahoitus .

Kirjoittajien mukaan EU ssa on vaara jäädä jalkoihin ….

Mielestäni ainakaan rahallisten panostusten suhteen ei näin käy.

Ongelma erityisesti Suomessa ei ole panostusten vähyys, vaan se, että esimerkiksi ottamani liikenteen osalta –  kaikki liikenne järjestelmäämme toteutetut ja suunnitellut sekä työn alla olevat  panostukset –  valtion  vuosittaisten budjetti varojen lisäksi , –  eli jopa  noin 100 miljardiin saakka yltävät raide liikenne hankkeet –  ovat perusteiltaan puutteellisilla ja niiltä osin EU liikennejärjestelmän vastaisesti perustellut ja siten myös käytännössä tavaraliikenteen osalta  –  EU ssa sovittujen ja tavoiteltavien vaikutusten vastaisia ,  – liikennesuoritteita tuottavia  hankkeita.

Erityisesti siksi, että ne ovat tuotetut- tietoisesti ilman  Suomen maantieteellistä mahdollisuutta –  liikenne muoto-optimointia huomioiden 

Tulokseen on päädytty ainoastaan siksi,  että ei ole huomioitu EU ssa sovittuja kaikkien liikennemuotojen avulla suoritettavaa ja mahdollistettavaa tavaraliikennettä ja tavaraliikenteen siirto tavoitetta vesiliikenteeseen.-

++++

Ja tätä mallia, jossa kaikkia liikennemuotoja ei oteta huomioon on alettu kutsua  -Suomi on Saari -nimellä

Suomi on Saari mallissa , on Suomessa   jopa EU tavoitteiden vastaisesti on vv 1990-2022 useaan eri otteeseen tehty tai jouduttu tekemään valtion interventiolla(tukimenettelyillä)  liikennemuoto siirtymiä tavaraliikenteen osalta -päinvastaisesti EU tavoitteisesti-  niin,  että tavaraliikennettä siirretään erinäisin tavoittein laivaliikenteestä  rekka ja raideliikenteeseen.

Näitä päätöksiä on ajettu putkeen eduskunnassa, ja perusteet  ovat sopeutetut kulloisiinkin  taloudellisten-,  kansallisten- ja  teollisten piirien esittämin viherväittämin  jo vuodesta 1990 alkaen. Joita jopa vihreät ovat arvostelleet :   Professori kansanedustaja -Erkki ”Susi” Pulliainen Saimaan liikennerajoituksista-1990 : ”Siperian tiikerin rauhoitus Suomessa” | Uusi Suomi Puheenvuoro

ss 1-11   2.8-Suomen-Sisävesiliikenne-poliitisia-päätöksiä-ja-kommentteja-vv-2005-2016.pdf (sisavesi.fi)

ja

Ja mikä hassuinta.

Tässä poliittisesti valitussa yltiöpäisen suuressa – Suomi on Saari- raideliikenteen  hankekokonaisuudessa on kyse ainoastaan yhdestä kaikkiaan viiden liikennemuodon liikennejärjestelmäkokonaisuudesta.

Maaliskuun 2023 yhteenveto – ”raideliikenne vaali-aiheena ” hässäkästä | Uusi Suomi Puheenvuoro

+++

Samassa HS  kirjoituksessa on myös seuraavaa todella  hienoa havaintoa  :

Vapaan kaupan edellytys on toimiva taloudellinen kestävän kehityksen mukainen liikennejärjestelmä.

Kuten kirjoittavat oikein väittävät EU ja Suomi tarvitsee hyvän ja taloudellisen liikennejärjestelmän kuljettamaan ,raaka aineita. puolivalmisteita ja valmiita tuotteita niin bulkki kuin kontti moodissa koko valtakunnan alueelle.

Esimerkki .  pandemian jälkeen Kotkaan on keskimäärin yksi puu raaka aine laiva tullut päivässä  ja tuonut itämeren alueelta puuta tehtaalle.

UPM :n Hollannin sisävesilaivastoon kuuluva laiva ”vieraili” Suomessa. | Uusi Suomi Puheenvuoro

Tämä vaihtoehto puuttuu koko Järvi Suomen alueen teollisuudelta ja kaupalta.  Poliittisista valinnoista  – ei liikennemaantieteellisistä mahdollisuuksista johtuen…

Yksi suurista valinnoista oli 200 luvun vaihteessa  Vuosaari päätös jossa jälleen sisävesi liikennevaihtoehto jäädytettiin ja valittiin Suomi on Saari mallin raide ja rekka liikenne sisämaan kuljetuksiin  5.1-LIIKENNE-VERKOT-SUOMESSA-JA-NIIDEN-KEHITTÄMINEN.pdf (sisavesi.fi)      ….

 

Liikennejärjestelmä ja Korjausvelka

 Laivakoko ei ole este  koska maamme sisävesien keski syväys on 7 metriä.…vaan se, että väylästöä , eikä laivaliikenne terminaaliverkostoa , raideliikenteen kilpailijaksi ole edes kaavailtu tuettavaksi , ei edes korjausvelka arvioita ole tehty lainkaan samoinn periaattein mitä raide ja maantieliikenne väylästölle.  Hallitusneuvottelut ja Liikenteen korjausvelka 16.05.2019 mediassa | Uusi Suomi Puheenvuoro           vaikka vielä vuonna 2007 MKH totesi sisävesiliikenteen hyvät vaihtoehdot   rekka ja raideliikenteen kilpailijaksi…. Sisävesiliikenne ja –väylät näkymät ja mahdollisuudet (sisavesi.fi)   –  eikä ole auttanut vaikka hankkeita on ollut  Keiteleen kanavan parantaminen ei ole nykytilanteessa kannattavaa – liikenne- ja viestintäministeriö (lvm.fi)   .

 

ja tunnettua on että meillä on EU asukasmäärään nähden tihein sisävesiliikenne verkosto. terminaaleja ei rakennettu vaikka Ahon komiteamietintö vielä vu0nna 2009 niin edellytti

 

 

 

 

EU on tutkinut ja päättänyt tukea viiden liikennemuodon kehittämistä , EU on tehnyt valtavan tutkimus kehittämis ja tukijärjestelmä himmelin. White paper 2011 (europa.eu)    Viidelle liikennemuodolle Transport modes (europa.eu)

Josta Suomi valitettavasti toteuttaa kehittämistä ja vaikuttavuus analyysiä ainoastaan   neljälle  liikennemuodolle. EU FAKTAA L.IIKENTEESTÄ | Uusi Suomi Puheenvuoro

 

Suomi vs Hollannin ja Ruotsin sisävesiliikenne 2000 luvulla – kilpailu asetelma.

Hollanti panostaa täysillä sisävesiliikenteen kehittämisiin ja saa tuloksia.  ruotsi jatkoi EU tavoitteisesti 2010 luvun alusta alkaen.  Ja tuloksia on näkyvissä.  Siirtoja rekoilta vesille tuetaan.,..

Suomi on Saari liikennemalli on erittäin hyvä malli Suomen  rannikkosatamakaupungeille , niiden kaikille toimijoille jotka tarvitsevat laajat takamaa alueet kuten  rekka ja raideliiikenne toimijoille ¨.

Mutta tappavan kallis-kilpailukyvytön  sisämaan sille teollisuuden osalle, mikä tarvitsee suorakuljetuksia ulkomailta tai ulkomaille.

Koska siinä eduskunnan valitsemassa,  neljään liikennemuotoon perustuvassa Suomi on Saari » Suomi on saari :: Meriliitto    liikennejärjestelmämallissa,  kaikki sisämaan liikenne suoritetaan pelkästään raiteilla ja rekoilla rannikolta tapahtuvaan laivaliikenteeseen.  Ja se voi olla  on jopa viisi kertaa kalliimpaa mitä suora laivaliikenne järvi Suomen alueelta /alueelle tehtynä.   Vesitiet jopa viisi kertaa edullisempi – Navigator Magazine

 

Maassa jossa liikennejärjestelmä panostukset ovat puutteellisesti tutkitut ja EU sopimuksia liikennemuototavoitteellisesti modifioituna.

Pelkkä vetytalous nykyisen liikenteen ja alue talouden eriarvoisuuskehittämisen muuttaja ? | Uusi Suomi Puheenvuoro .

ja jossa sivutetaan kokonaisuudessaan EU tavoitteet,  vaikka Liikennejärjestelmä on sovittu toteutettavan Suomessa muun euroopan tavoin.>

Ja juuri tätä liikennemallia – Suomi on Saari –  Suomi on nyt päättänyt ja jo aloittanut edelleen kehittämään niin, että  nyt vuosikausia hiljaisuuden taakse kätketty – jopa 100 miljardin euron kokonaisuus Rail Baltic yhteydet Helsinki Tallinna tunnelin kautta voidaan viedä päätökseen. Rail Baltica Official Website | Rail Baltica

Helsinki yhteys  on himmeällä, mutta selkeästi nähtävissä edelleenkin em sivustoilla.  Historia ei tosin suoraan  ei suoraan välity – eli se että Suomi on perustava jäsen hanketta aloitettaessa eikä siitä ole luopunut.-.   Maksoi mitä maksoi…Rail Baltica – Wikipedia

Nyt tässä vaiheessa on VM herännyt ja laittaa suuren kysymyksen keskustelun alle  ” onko meillä siihen varaa ” ja kysymys tulee esille myös siitä,   mitä jää liikenne infrastamme uudistamatta kehittämättä ja rakentamatta jos 1/3 USA:n kokonaisuudessaan vihreään siirtymään varatusta- vastaavasta määrärahamäärästä – meillä varataan pelkästään yhden liikennemuodon kehittämisiin , jolla tulos on tavaraliikenne kokonaistehokkuuden heikkeneminen ja EU tavoitteista poikkeaminen

 

jk.

hesari visio : Sivu 79 | 18.3.2023 | Helsingin Sanomat (hs.fi)

2.8-Suomen-Sisävesiliikenne-poliitisia-päätöksiä-ja-kommentteja-vv-2005-2016.pdf (sisavesi.fi)

 

 

Eli nämä blogit ovat yksittäisiä vastineita, joita joskus joku tarkastelee kokonaisuutena arvioidessaan LVM:n hallinnolle tuottamaa dokumentaatiota , hallinnon puutteita tehdyistä  tutkimuksista ja niistä poisjätetyistä faktoista päätöksiä tekeville instituutioille ja niiden jäsenille – myös siitä miksi on päädytty Suomi on _Saari liikennemalliin ja siinä pelkkään raideliikenteen kotimaan tavaraliikenne osuuden kehittämisiin vastoin EUssa sovittua.  . .  .  Naiades III /2021-27 – www.sisavesiliitto.fi

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

Merikapteeni, EMLog, Pyhtäällä asuva eläkeläinen jne....

Kokemusta eläkepäivien viettoon hankitun laivapäällikkö tehtävien lisäksi mm.

Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelusta hankinnasta kuljetuksista ja logistiikan johtamisesta,

Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johdosta

Öljyporausalusten suunnittelusta, niiden rakentamisten telakka aikaisesta valvonnasta sekä yleissatamien satamasuunnittelu toiminnoista.

Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen aloituksen johtaminen Suomessa.

Sisävesiliikenne logistiikan, intermodaali liikenteen ja EU liikennestrategian tutkimisista

Suomalaisen jäissä kulkevan, itselastaavien sisävesi-itämeri mallisuojatun kontti ja bulk laivamallien kehittäjän töistä www.sisävesi.fi

Ja vuonna 2020 perustetun Sisävesiliiton asiamies www.sisavesiliitto.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu