Onko liikennesuunnitelman vaikutusarvio oikea, jos siitä puuttuu arvioit yhdestä liikennemuodosta

Maassa on tehty uutta liikennesuunnitelmaa vuodelle 2032 vuodesta 2019 alkaen.

Nyt ensi tiistaina 23.02.2021 päättyy lausuntokierros kyseiseen suunnitelmaan ja sen vaikutusarvioon.

Laitan tähän blogin osioon Suomen Sisävesiliitto ry:n nimissä tekemämme lausunnon kyseisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutus arvioinnista.

 

quote

 

 Työryhmän tavoitteet vaikutusarvioinnin suorittamisesta

 • Lisätään ymmärrystä liikennejärjestelmän kehittämisen vaikutuksista
 • Edistetään tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa
 • Arviointi siitä miten liikennejärjestelmä vastaa sille asetettuihin vaatimuksiin.

Edellä mainittuja toimintoja arvioidakseen raportin tuottajat väittävät ottaneensa tarkasteluun (arvioniti kehikkoon)

 • Valtakunnan kaikki liikennemuodot, henkilö ja tavaraliikenteen, palvelut ja liikennejärjestelmän tukitoimet.
 •  Ja perustavat ympäristö arvioinnit osan – toimintansa lakiin tieliikenteestä annetun lain mukaisesti (503/2005
 • Ja he ilmoittavat olleensa vuorovaikutuksessa niin sidosryhmien ohjausryhmien kanssa.

Ja lopuksi huomauttavat että: ” Vaikutukset on kuvattu suunnitelman tavoitteiden ja arviointikehikon mukaisesti ”

+++

Huomiot edellä mainittuun:

Suomen Sisävesiliitto ry:n mielestä ilmoitetut lähtökohdat, erityisesti tietoon perustuvana päätöksentekoa pohjustavana raporttina ei ole sitä, mitä sen ilmoitetaan olevan.

Koska

 • Raportti perustuu tiedollisesti tietoisesti valikoituun EU liikennestrategia aineistoon ja sopimuksiin ja niiden avulla tuotettuihin maantie raide, meri- ja lentoliikenteen vaikutusten arviointeihin, joissa Suomessa jo vuodesta 2007 alkaen harjoitetun Liikennepoliittisen järjestelmän mukaisissa tutkimuksissa suunnittelussa ja kehittämisissä on jätetty viides liikennemuoto -sisävesiliikenne kokoisuutena tutkimatta.
 • Raportti käsittelee pääsääntöisesti vesiliikennettä -ei kahtena erillisenä vesillä tapahtuvana toisilleen jopa kilpailuasemassa olevana liikennemuotona vaan yhtenä kokonaisuutena nykyisen Suomi on Saari liikennemallin ja sen kehittämisen valossa.
 • Kyseisessä liikennejärjestelmämallissa (Suomi on Saari) ja sen kehittämisissä ei arvioida vaikutuksia lainkaan valtakunnan tastasolla, valtakunnanan tie ja raideliikenteeseen, mikäli liikenne volyymejä siirtyisikin –  EU tavoitteiden mukaisesti rekka liikenteestä kotimaassa sisävesille ja meriliikenteessä sisävesi-itämeri suosuoralaivaliikenteeseen, niin että rannikko -sisämaan tavaraliikennettä voitaisiin vähentää EU:ssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti rekoilta laivoille jopa 50%
 • Eli kokonaisvaikutukset ovat jätetyt tietoisesti kaiken vaikutus tutkimuksen ulkopuolelle, vaikka on olemassa selkeät tieteelliset näytöt ja sopimukset olemassa siitä, että sisävesille tehtävät tavaraliikenne volyymi siirrot ovat valtakunnan edun kestävän kehityksen ja ilmastotavoitteiden mukaisia. , jossa vertailussa mm matalakulkuisille sisävesiväylille olisi mahdollista (yli 7000km  matala syväyksisille väylille, joissa 2,4m syväys) siirtää ympärivuotiseen laivaliikenteeseen rekka liikenne volyymejä, ja siksi  suorittaa vertailut nykymalliin ja ottaa ne mukaan vaikutusarviointeihin.

 

Ohessa yleisesti käytettyjä vertailu arvoja euroja /  tonnikilometrit

 

Maantie              Sisävesi

 1. Liikenteen ulkoiset kiinteät kustannukset            0,088                 0,022
 2. Äänisaaste                                                                ,0079                 0,0

—————————————————————————————

 1. Sosiaaliset kustannukset 1000 km kohden                        0,429 €                 0,036€
 2. Ympäristön suojelu -suhde/ vertailuluku                            4                           1

 

 1. Yhteenveto valtiolle on keskimäärin 83% halvempaa järjestää sisävesille kuljetuksia kuin maanteille.

 

viite : Koulutusesitys (sisavesi.fi)

 

Yhteenveto :

 

Suomen Sisävesiliitto ry:n mielestä koko liikennejärjestelmä suunnitelman vaikutusarvio tulisi esitetyssä muodossaan yksinkertaisesti hylätä ja valita arviointi kehikot perusteiltaan kestävälle pohjalle, olemassa olevan liikennemuoto tiedon, Suomen maantieteellisen pinnanmuodostuksen mahdollistamille viidelle liikennemuodolle   ja EU liikennestrategiassa (2011 ) mainittujen viiden liikennemuodolle asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm. Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu