Onko LVM: n raideliikenne kehittämistavoite kunta/maakunta tasolle yhden liikennemuodon lobbausta vai painostusta.

15 kuntaa lähtee mukaan Itäradan suunnitteluyhtiöön – ministeriö odottaa vielä uusia osallistujia | Yle Uutiset | yle.fi

– Olemme saaneet tiedon, että eräät muut kunnat käsittelevät osallistumista vielä hieman myöhemmin. Olemme myös lähettäneet muistutuksen asiasta muun muassa Mikkelille, yksikön johtaja Miikka Rainiala liikenne- ja viestintäministeriöstä kertoo.

+++

Onko LVM lobannut vai painostanut Tunnin juna ja Suomi rata hankkeissa ja lobbaako vai painostaako LVM yhä kuntia ja maakuntia toteuttamaan LVM: n visiota suurista ja mahtavista rautateistä maahamme nyt kun sen omat budjetoidut varat eivät riitä?

Onko yhden liikennemuodon yksinomainen lobbaus ilman perustavaa laatua olevia puolueettomia laskelmia sopusoinnussa EU tavoitteiden, Oikeuskanslerin liikenne budjetoinneista tekemien huomautusten, ja EU tilintarkastustuomioistuimen tekemien huomautusten viidestä liikennemuodosta kanssa. 

+++

LVM on ajanut kasvavalla mielenkiinnolla raideliikenne kehittämistä käytännössä sen jälkeen, kun Vuosaaren satama päätös tehtiin. 2000 luvun vaihteessa. 5.1-LIIKENNE-VERKOT-SUOMESSA-JA-NIIDEN-KEHITTÄMINEN.pdf (sisavesi.fi)

Suuri LVM merkkipaalu saavutettiin, kun vuonna 2010 lopetettiin Merenkulkuhallitus ja samassa yhteydessä perustetiin ELY järjestelmä, jonka avulla aloitettiin maantie ja raideliikenne kehittäminen maakuntatasolla ja lopetettiin sisämaan sisävesiliikenne yhteyksien tutkiminen kehittäminen ja jopa sisävesiliikenteen mahdollisuuksien mukaan ottaminen kaikkeen kokonaisvaltaiseen liikenteen kehittämisiin mukaan luettuina niin fossiilittomaan liikenteeseen kuin EU tavoitteisiin pyrittäessä. White paper 2011 | Mobility and Transport (europa.eu)

+++

LVM sai palkattua konsulteikseen haluamiinsa kehittämisiin sekä ex pääministeri Lipposen, että Ahon  ja ammattiyhdistys mies Lylyn koko 2010 luvun ajaksi tuottamaan pelkkiä raideliikenne visioita, joissa keskityttiin kehittämään raide, rekka ja meriliikenteen kanssa yhteistyössä, ilman, että EU: ssa sovittuja rekka liikenne volyymien liikennemuotosiirtymiä vesiliikenteeseen mainittaisiin. LVM visio 2050 ja sen vesiliikennekommentit v 2017 – Sisävesi.fi (sisavesi.fi)

+++

Jopa fossiilittomaan liikenteeseen pyritään tehdyn tiekartttaluonnoksen mukaan ilman tehokkaimman liikennemuotosiirtymien tutkimista – ts laivaliikenteen Itämeren/Euroopan jokialue reittien jatkamista suoralaivauksina Järvi Suomeen.  Ei vaikka Järvi Suomi käy noin 1/3 Suomen tavaravaihdosta ulkomaiden kanssa.  Häly ja todellisuus – Fossiiliton liikenne ! | Uusi Suomi Puheenvuoro

+++

Raideliikenne voi kilpailla sisävesiliikenteen kanssa vain raideliikenteen ollessa suoraliikennettä Eurooppaan.

Ja tämän vaihtoehtoisen ratkaisun suurimmat ja kalleimmat esteet ovat Suomen eri raideleveys ja Suomenlahti.

Tämä kallis ja suuritöinen raidevaihtoehto kuitenkin valittiin ja valtion toimesta aloitettiin toimet: liityttiin  Rail Baltica hankkeeseen sellaisena ulkopuolisena valtiona, jolla ei ole Baltian alueella yhtään maata eikä raidetta.

Tarkoittaa samaa kuin, että Viro, Liettua ja Latvia osallistuisivat Tunnin juna, Suomi Rata ja Itä rata hankkeisiin saadakseen lisävolyymeja omalle radalleen.

: Ministeri Berner allekirjoittaa Rail Baltica –julistuksen Rotterdamissa – liikenne- ja viestintäministeriö (lvm.fi)  , jossa EU 85% tuella rakennetaan rataa Puolasta kolmen Baltian maan läpi Tallinaan.

Ja Tallina tunneli sitten olisi se Helsinki-Suomi yhteys johon Suomi tahtoi mukaan. Ministerit Berner ja Simson: Helsingin ja Tallinnan välinen tunneli tärkeä tulevaisuuden suurhanke – liikenne- ja viestintäministeriö (lvm.fi) .

Ja Vapaavuori oli innoissaan, kun Helsinkiin saadaan uudet radat niin Turusta Tampereelta kuin Kouvolastakin

Ja se oli sitten toteuttamisen paikka, hinnalla millä hyvänsä.  Vaikka ratahankkeet vievät jo nyt kaiken käytettävissä olevan valtion budjeteissa varatut liikenne infra rahoitukset….

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/bionavigaattori/lvmn-kansliapaallikon-vaihtoviikot-ovat-alkaneet/

´+++

Edettiin, ilman, että kukaan korvaansa olisi kallistanut korvaansa niille varoituksille, joissa arvioitiin 2010 luvulla tehtyjä pohjustavia toimia ja toimien merkitystä nykytilanteelle, niiden tarkoituksenmukaisuutta tai jopa niiden laillisuutta jne. no ne luulisivat jo herättävän ainakin kysymyksen: ”Ollaanko raideliikennekiimassa – menossa oikeaan suuntaan”.

+++

Sitä ei valitettavasti poliittisesti vielä tiedetä. Ollaanko oikealla tiellä?  Se tiedetään, että päättäjillä ei ole ollut käytössään muuta tietoa kuin mitä se mitä sille syötetty LVM: n tuottamien puutteellisten tutkimusten, raporttien ja median taholta aktiivisesti nyt liikenteestä ja liikennejärjestelmästä jo parikymmentä vuotta.

Ja se tarkoittaa käytännössä pelkästään ns ”Suomi on Saari” mallin tiedottamista. Tarkoittaa liikennejärjestelmää, jossa ulkomaan tavaranvaihtoa suoritetaan maaliikenteen avulla rannikolle ja sieltä laivojen avulla ulkomaan kauppakumppanien kanssa.

Poikkeuksena (noin 1% ) Saimaan alue.

+++

Kun kaikkeen yllä mainittuun liittää, että nykyisestäkin Liikenne ja viestintävaliokunnasta 88% on ensimmäisen kauden kansanedustajia. Jossa liikennetaustaa koko valiokunnassa on vain  yhdellä -rautatietausta ja yhdellä valiokunnan jäsenellä on liikenneyrittäjätaista.

Muilla ammattitausta kirvesmiehestä arkkitehtiin.

Niin se tarkoittaa erittäin suurta LVM: n virkamiesten vaikutusvaltaa (ja vastuuta).

Eli kaikkien LVM: n ehdotusten ensisijainen käsittelijäryhmä eduskunnassa on ollut ja on yhä eduskunta- ja liikennejärjestelmä noviiseja jo kaksi vuosikymmentä?

Sitten kun samat jo liikennevaliokunnassa kokemuksensa hankkineet siirtyvät  Valtiovarainvaliokunnan liikennejaokseen ja hallituspuolueen jäseninä saavat vuosittain jouluna nimetä oman liikennekehittämishankkeensa omaan vaalipiiriin- niin ollaan aika lähellä rakenteellista korruptio menettelyjä.

Jossa hyötyjinä LVM ja kulloinkin valittu kansanedustaja ryhmä.

Vastaava menettely sosiaalivaliokunnassa tarkoittaisi hallituspuolueen jäsenen mahdollisuutta joka joulu nimetä haluamaansa sairaalaan tietty määräraha, jolla kehitetään jotain sairaalan toimintaa….

+++

Samoin ministereillä ei ole ollut liikennetaustaa. Kun vuonna 2010 lopetettiin MKH ja kun vielä muistaa, että Rautatiehallitus oli lopetettu jo 1990, niin kaikki liikenteen ja liikennejärjestelmän suunnitteluvalta jäi LVM: n virkamiesten liikennepoliittisiin käsiin, jossa asiantuntijat ovat jossain hierarkkisen käskyttämisen 4-5 tasolla.

Tarkoittaa juuri sitä, että alempi virkamies käskytetään tekemään ylemmän virkamiehen määräyksestä tarvottaessa jopa puutteellisesti /poliittisesti väritettyä tiukasti etukäteistulokseen sidottua ja raamitettua työtä.

Esimerkkinä juuri se, että kaikki liikennejärjestelmä suunnittelut toteutetaan ja tutkitaan pelkästään neljälle liikennemuodolle ei viidelle kuten EU:ssa /kansainvälisesti on sovittu. Transport modes | Mobility and Transport (europa.eu)   Ja tuloksena meille on saatu todellinen raideliikenne boomi, jossa jopa entinen ministeri on siirtynyt raideliikenne rakentajien / lobbareiden pankkiin töihin.

Edelleen vieläkin kerran: mielenkiintoinen yksityiskohta on, että eduskunnan liikenne valiokunta, jossa hankkeita käsitellään, on jatkuvasti se valiokunta, johon tuodaan eduskunta tasolla noviisit.

Eli nytkin Suomen tärkeimmästä alue ja teollisuuskehittämisen rungosta Liikennejärjestelmästä ja sen kehittämisesta vastaa valiokunta, jossa ei ole tehty ei vielä tehdä eikä vaadita EU: ssa jo vuonna 2011 sovittuja liikennemuotosiirto vertailuja lainkaan, koska LVM on ne sulkenut keinovalikoimistaan pois, eivätkä LVM: n virkamiehet tuo liikennemuoto siirto vaihtoehtoa eikä sen tutkimista kansanedustajille esille .  Ja me ulkopuoliset emme ole saaneet kansanedustajia vielä tajumaan, mitä yhden liikennemuodon  poissulkemiset todellisuudessa merkitsevät liikennejärjestelmä kehittämisille.

+++

Lähdetäänpä vaikka näistä:

Oikeuskansleri on huomauttanut vuonna 2014 , että vuosien 2012-2016 hallitusohjelman liikennesuunnitelmat olivat puutteellisesti valmistellut.

” Liikenne- ja viestintäministeriön 20.11.2012 julkaiseman tiedotteen mukaan oli käynyt ilmi, että päätökset valtioneuvoston liikennepoliittisen selonteon hankkeista tehtiin puutteellisten tietojen pohjalta”

linkki:  Ratkaisut – Oikeuskanslerinvirasto (okv.fi) .

+++

Edelleen ja samoin Euroopan tilintarkastus tuomioistuin on raportissaan vuonna 2015 huomauttanut, että sisävesien pullonkauloja ei ole aloitettu poistamaan EU liikennestrategiassa sovitun tavoin,

linkki:  Press Release Inland Waterways (europa.eu)

+++

Rail Balticasta EU tilintarkastustuomioistuin on maininnut mm seuraavaa viimeksi 16.6.2020

”Tarkastajat havaitsivat lisäksi, että kustannus-hyötyanalyysit, joita jäsenvaltiot olivat tehneet näistä usean miljardin euron suuruisista investoinneista, olivat puutteellisia ja liikenne-ennusteet ovat potentiaalisesti ylioptimistisia, sekä jotkin hankkeet saattavat osoittautua taloudellisesti elinkelvottomiksi. Tämä ongelma koskee varsinkin Rail Baltica -rataa ja Fehmarninsalmen kiinteän yhteyden rautatieosuutta, joilla tulee olemaan aivan liian vähän matkustajia. Tarkastajat havaitsivat myös, että ennen kuin komissio myönsi hankkeille EU:n rahoitusta, se ei tehnyt niiden rakenne-eritelmistä riippumatonta arviota, joka olisi perustunut potentiaalisiin matkustaja- ja rahtiliikennevirtoihin.”

Viite: INSR_Transport_Flagship_Infrastructures_FI.pdf (europa.eu)

+++

Nyt LVM kuin silauksena ja vaihtoehtona tuoda liikennejärjestelmä asioita poliitikoille esiin ”taivaan lahjana ” maakuntajaon.  Jonka avulla lopullisesti sekoitettiin perinteinen valtakunnan liikennemaantieteellinen jako: rannikko alueet; Järvi Suomi ja Lappi kolmantena erillisalueena muut em alueiden ulkopuolella olevat liikennealueet.

Uusi poliittinen liikennealue jako, jolla pohjustetaan poliittisesti valittua liikennejärjestelmä linjaa = neljä aluetta :  Pohjois-Suomi , Itä-Suomi, Länsi-Suomi ja Etelä-Suomi. joissa kaikissa raideliikenne kehittäminen etusijalla.  Jossa on jokauan sitten   unohdettu se: kuka hyötyy – ja mitkä alueet ovat ja miksi ne edelleenkin tulevaisuudessa pysyvät ”satamien takamaina” mikäli liikennejärjestelmää ei muuteta Suomi on Saari¤ mallista sellaiseen missä Suomen noin 8000 matalakulkuista sisävesiväylää aloitetaan hyöty käyttää niin tavaraliikenteeseen kuin matkailuun ympärivuotisesti yhtenäisellä sisävesi liikenneverkolla https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lts_2017-55_suomen_satamien_web.pdf

+++

Esimerkkinä Keski- Suomi ei enää ole Järvi- Suomea liikenteellisesti.  Sen vesiliikennemahdollisuuksien tutkiminen lopetettiin vuonna 2010, kun vesiliikennettä ei olisi saatu 5 vuoden aikajänteellä kannattavaksi.

Ilmasto ja kestävän kehityksen, energia ja valtion taloussäästöistä ja   EU:ssa silloin valmisteluvaiheessa olevasta rekka liikenteen korvaamisesta laivaliikenteellä vaihtoehdosta raportissa ei ollut mainintaa Microsoft Word – 3-2010.doc (valtioneuvosto.fi)

– Nyt LVM: n tuottaman uuden liikenne maakunta jaon mukaisesti Keski-Suomi on Länsi Suomen liikennealuetta, joka on yhteydessä tulevaisuudessa maantie ja raideliikenteen avulla rannikkosatamiin. Maakunnan mahdollisuuksista kehittää  vesireittien käyttö mahdollisuuksia ei enää puhu kukaan.  https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/f0ca36bc-e740-4ac4-accd-c244746849d5/3ac07066-5d0c-4e52-a11c-e39169faf413/LAUSUNTOPYYNTO_20210121142017.PDF  

 

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm. Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu