Onko ministeri Lintilä ainoa Suomen hallituksen mutu-tiedoilla toimiva ministeri ?

Iltalehti otsikoi tänään artikkelissaan:  Laskelma lyttää ministeri Lintilän sähköpuheet (iltalehti.fi)

 

+++

Toimiiko liikenne ja vientintäministeri(ministeriö) samoin…..

+++

SUOMI

Liikenne ja viestintäministeriö on syöttänyt eduskuntaa puutteellisilla ns.mutu tiedoilla jo vuosikymmenen ajan ja edelleen syöttää

Syötön konkretiaan voimme lukea suoraan 9.2.2022 LiVL 2/2022 vp (eduskunta.fi)  dokumentoinnista joilla valiokunta teki päätöksiä, joissa  direktiivi vetoiset EU tavoitteet viiden liikennemuodon järjestelmästä ovat muutetut käytännössä neljän liikennemuodon järjestelmäksi.

Tarkoittaa,että Suomen sisävesiliikennettä ”kehitetään” neljän liikennemuodon tutkimuksin ja eduslkunnan hyväksymien budjettien avulla., EU liikennestrategiasta poiketen meriliikenne tavoittein ja toteutetaan täysin mutu tiedoilla sisävesiliikenteen osalta , ilman Sisävesiliikenteen omaa tutkimusta, tai   että otettaisiin  osaa eurooppalaiseen tutkimukseen, tai sovellettaisiin tai ministeriö toisi Euroopassa tehtyjä tutkimuksia tiedoksi eduskuntaan ja päättäjille.

Tilanne on viety merenkulun kehittämisessä,sisävesiliikenteen osalta,  jopa sellaiseksi että Suomesta ei ole lähtenyt yhtäkään sisävesi kehittämishanketta CEF rahoitukseen,  vaikka meriliikenteen osalta vv 2014-2020 on haettu ja saatu 123 EU hanketta tuen piiriin. (merenkulku = sisävesiliikenne + meriliikenne)2015-EU-TM-0404-S LVM / EU-CEF liikennehanke tilastojen kukkanen | Uusi Suomi Puheenvuoro

Edelleen Suomi on jättänyt  TEN_T verkoista ainoastaan sisävesilliikenteen osalta  alueellisen saavutettavuuden verkon tekemättä. Kun vastaavat meri,lento maantie ja raideliikenne verkkojen alueelliset saavutettavuudet ovat selviö Euroopan laajuinen liikenneverkko TEN-T – Väylävirasto (vayla.fi)

Kaiken huippuna kuitenkin on se, että sisävesien liikenne volyymejä ei tahdota lisättävän, eikä EUssa jo vuonna 2011 vuodelle 2050 asetettuja liikennemoodi siirtoja ilmasto ja energia tavoitteiden toteuttamiseksi,  raskaasta maantieliikenteestä  tahdota eikä aloiteta edes tutkittavan, koska väitetään mutuna, että sisävesiliikennettä voidaan harjoittaa Suomessa vain kesäaikaan :

Periaate tutkimusta sisävesiliikenteen mahdollisuuksista korvata rekka liikennettä tehtiin vv. 2007-2012 Suomessa Aalto yliopiston ja Lappeenrannan yliopiston kanssa Bioship sisävesilaivatutkimusten yhteydessä.

josta VTT totesi jo vuonna 2009 VTT raportissa 37/73/2009 ,että Suomen sisävesiliikenne kykenee ympärivuotiseen liikenteeseen ja sillä voidaan korvata rekka liikennettä.

+++

EU

Tutkii aktiivisesti, miten sisävesiliikennettä voidaan kehittää Naiades III hankkeella johon Suomi ei osallistu vaan teki omat varauksensa= käytännössä siirsi sisävesitavoitteet meriliikenne alisteisiksi

Esitelmä taloudellisista esteistä, jotka haittaavat rahdinomistajien ja proomuomistajien liikenteenharjoittajien siirtymistä liikennemuotojen vaihtamiseen (platina3.eu)

Käytännön tutkimuksena EU ssa tutkitaan par aikaa  mm miten voidaan siirtää , ja mitä tulee huomioida kun maanteiltä tahdotaan siirtää sisävesiliikenteeseen volyymejä.

 

Tutkimus ja maantieliikenne volyymien siirto ongelmia sisvesille ,tämä kuva sivulla  11

++++

Vastaavaa periaate tutkimusta sisävesiliikenteen mahdollisuuksista korvata rekka liikennettä tehtiin vv. 2007-2012 Suomessa Aalto yliopiston ja Lappeenrannan yliopiston kanssa Bioship sisävesilaivatutkimusten yhteydessä.

josta VTT totesi jo vuonna 2009 VTT raportissa 37/73/2009 ,että Suomen sisävesiliikenne kykenee ympärivuotiseen liikenteeseen ja sillä voidaan korvata rekka liikennettä.

Kun edellä mainittu laivamalli ja sen toimintamalli  laitetaan tuohon EU tutkimuksen konventionaaliseen -satama liikenteen edellyttämään lastausmenetelmä malliin korvaamaan  konventionaalista meri/sisävesi alusta, VTT tutkimuksessa mainitun toteamuksen mukaisesti, niin …” ei tarvita lastausinfrastruktuuria, koska lastauslaitteisto kulkee laivan mukana.

Tuloksena on kokonaisuuden muuttava vastaava sisävesien  liikennejärjestelmä malli :

 

 

 

Näihin EU Platina 3 /Naiades III IWT kehittämistutkimuksiin vedoten Bioship järjestelmällä saadaan konventionaaliseeen sisävesiliikenteen EU Platina 3/ Naiades III  vertailussa

Biship järjestelmään siirryttäessä kyseisellä linjalla  voidaan lisätä 433 %  laivaliikenteen tuloja , ja ollaan vielä rekka liikenteen kanssa samalla hintatasolla.

Mikäli kuorma auto liikenne voidaan optimoida vielä satama infrasta riippumattomiin minisatamiin joissa lastaukset ja purkaukset voidaan tehdä lähempänä tuotantoa ja/loppukäyttöä… Bioship järjestelmän ulkoiset liikenne kulut voidaan vielä saada pienemmiksi….

Tätä yleistyksenä Suomessa voisi tarkoittaa uutta lehteä Sisävesiliikenteen omien vahvuuksien etsimisissä meriliikenne mallista poiketen .

++++

Eli sisävesiliikenteen omat tutkimukset näyttävät täysin erilaista tulosta millä päätöksiä tehdään ,eli ovat täysin vastoin sitä mitä hallitus, vastuu ministeri ja LVM:n virkamiehet ovat esittäneet ja edelleen  esittävät  eduskunnalle ja jossa  eduskunnan liikennevaliokunta on esitetyt asiat käsitellyt faktoina virkamies vastuulla olevien virkamiesten tuottaessa ”puutteellista tietoa.

 

Väitän jälleen kerran , että

Suomessa voidaan siirtää taloudellisesti EU liikennestrategian vuoden 2011  tavoitteen mukaisesti maanteitten

Raskaan liikenteen volyymeja sisävesille ympärivuotisessa liikenteessä.

Tavoitetta maantieliikenne volyymien siirroista ja TEN_T alueellisen saavutettavuuden sisävesiliikenteeseen , tulisi ehdottomasti aloittaa  tutkia – erityisesti koko Järvi Suomen alueella , muun jo sovitun liikennejärjestelmä kehittämisen oleellisena osana EU sopimusten mukaisesti.

 

+2
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu