Onnistuvatko demarit uudistamaan liikennejärjestelmäämme – ministeri Skinnarin ehdotus tänään 21.08.2020

Maaseudun tulevaisuuden liikenteen ja kestävän kehityksen mukainen vesiliikenteen "konttirekka"

Nykyinen pääministeri Sanna Marinin hallitus on kirjannut hallitusohjelmaansa mm seuraavaa:

”Osana liikenteen päästöjen vähentämiseen tähtääviä toimia edistetään sisävesiliikennettä EU:n tavoitteiden mukaisesti ”

Mikäli päästöjen vähentämistä aiotaan toteuttaa EU ssa sovitusti niin se edellyttää koko vesiliikenne väylästömme huomioimista.  Ei ainoastaan Saimaata johon hallitusohjelmassa pelkästään viitataan esimerkkinä: ”…esimerkiksi pidentämällä Saimaan kanavan sulut hyödyntäen EU:n rahoitusmahdollisuus”

++++

Ministeri Skinnarin tänään  ehdottama , juuri julkaistu facebook kirjoitus Suomen tuotanto ja logistiikka rakenteen uudistamisesta ja sen kilpailukykyiseksi tekemisestä  edellyttää erityisesti Järvi Suomen ja   vesiväylästömme verkottamista , ja sen meriyhteyksien luomista joilla sisävesiliikenteemme voidaan saada kannattavaksi ja rekka liikenteen korvaavaksi järjestelmäksi maksimaalisesti ja siten EU tavoitteiden mukaisesti jopa 75% nykyrekka liikenteestä voidaan siirtää raiteille ja vesiväylille kestävän kehityksen vaatimusten mukaisesti.

https://www.facebook.com/Skinnari.Ville/posts/3589872884379892

ote em kirjoituksen kohdasta 3sen alkuosa )

” Varmistetaan valtion vahva osallisuus teollisuuden kanssa kansallisten ja kansainvälisten logististen ratkaisujen kehittämisessä maalla, merellä ja ilmassa huomioiden Suomen sijainnin tuoma lisäarvo Euroopan ja Aasian välissä osana 12 vuoden liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. ”

++++

Todella kannatettava, mielenkiintoinen ja toisaalta  hyvinkin ”piilo” radikaali ehdotus ministeri Skinnarilta, mikäli vaan kyseessä on EU tavoitteiden mukainen kokonaisvaltainen liikenteen kehittämistavoite.  Mikäli tavoite voidaan vesittää pelkän neljän liikennemuodon kehittämishankkeeksi niin hankkeest tulee  ”tortta på tortta ” nykyliikenne järjestelmämallin Suomi on Saari jatkamiselle ja miljardien raideliikenne tuhlauksille .

Nyt Suomessa voimassa olevassa Suomi on Saari  liikennejärjestelmämallissa ja sen reunaehdoissa  on todella parantamisen varaa -käyttämättömät liikenneväyläresurssit kuten esim. matalakulkuiset sisävesiväylät -2,4 m ovat saatava tavaraliikenne käyttöön.

Nykyinen

”Suomalainen liikennepolitiikka” mitä

on vuodesta 2007 alkaen harjoitettu puhtaasti toteuttaen-   silloisen keskustapuolueen valitsemalla linjalla, jossa jätettiin yksi liikennemoodi pois hallitusohjelmista.

Tilanne on ollut sama ja kaikkien puolueiden hyväksyminä kaikissa  vv 2007-2016 hallitusohjelmissa, joissa jätettiin sisävesien kehittäminen pois kaikesta hallituksen hyväksymistä liikenneministeriön alue hallinnon organisaatio (ELY) muutoksista niin, että alueille jäi ainoastaan raide ja maantieliikenteen tehtävät, kehittäminen ja henkilöstö.

Tämä fakta samalla muutti myös koko valtakunnan tason liikennejärjestelmä tutkimuksia ja tutkimusten perusteella tehtyjä LVM budjetteja  niin, että myös niissä jätettiin samoin yksi liikennemuoto -sisävesiliikenne – pois kehittämistoimista http://www.sisavesi.fi/?page_id=100

Tästä tutkimattomuudesta ja valtion aluehallinon yksipuolisuudesta  taas on seurannut se,  että aluehallinnosta eikä alueiden kansanedustajilta ei tule ehdotuksia muusta kuin maantie ja raideliikenne kehittämisistä (poikkeus Saimaan kanava-alueen syväväylä (4+ m)-ei koko liikennöitävä Saimaan vesialue( 2,4 m-syvyys.) .

Ja kaikki puolueet ja kaikki liikenneministerit (vv 2007-2020 )ovat tämän saman pitäneet liikennepoliittisena lähtökohtana 100%  ilman säröjä, vaikka EU ssa on sovittu toisin. http://www.sisavesi.fi/wp-content/uploads/2018/04/3.1-SUOMALAISTA-VESILIIKENNEKEHITT%C3%84MIST%C3%84-2000-LUVULLA.pdf erityisesti sivut 14-18 / 53

Em syystä olemme liikenteen ja liikennejärjestelmämme energian käytössä tilanteessa, jossa poltto aine kulutus-samalla ilmasto muutos raaka aine- kokonaiskulutuksesta noin 40% tulee edelleen raskaasta maantieliikenteestä, vaikka jo vuonna 2011 on sovittu EU:ssa päästöjen (energian kulutuksen puolittamisesta) raskaan maantieliikenteen pitkien matkojen osalta

Tähän tulokseen päästäksemme aloitus-liikenteen tutkiminen tulisi aloittaa.  Esim. siitä mikä osa kotimaan tavaraliikenteen volyymistä, josta kuljetetaan noin 90% maanteitse, voidaan siirtää vesille.

Em tavoitteeseen ei olla puututtu mitenkään vesiliikenteen osalta ,vaan oletetaan että henkilöliikenteen raidepanostukset hoitaa myös rahtiliikenteen ongelmat. Tuloksena valtiolle mielettömän suuret raideliikenteen hoitokustannukset km kohden – verrattuna vesiliikenteeseen. https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/bionavigaattori/vanhanen-valtiovarainministerio-ehdottaa-laiva-ja-rahtiliikenteen-vayliin-investoimista-koko-maassa/

+++

Nykymeno ei tulisi voida jatkua vaan tavaraliikenne todella tarvitsee omat liikenneväylänsä, kuten nykyinen valtiovarainministeri Vanhanen esitti.  Tähän samaan kategoriaan on nyt liittynyt ulkomaankauppaministeri Skinnari.  Hienoa..

Mikäli Skinnarin ja Vanhasen esittämät toimet aloitetaan konkretisoimaan niin samalla ympyrä sulkeutuisi ja palattaisiin ennen vuotta 2007 vallinneeseen tilanteeseen, jossa  tutkimukset tehokkaimmista liikennejärjestelmistä Suomeen voitaisiin aloittaa. esimerkiksi tutkimalla mitä jääpeitteen tuleva puute voi saada aikaan liikennejärjestelmäämme.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/bionavigaattori/jaatutkimus-ja-tavaraliikenteen-liikennejarjestelma/

yksityiskohtaisemmin lisätietoa asiasta  kiinnostuneille: :

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/bionavigaattori/
http://www.sisavesi.fi
http://sisavesiliitto.simplesite.com/

bionavigaattori

merikapteeni,EMLog kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm. Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu