Oppitunti isosta kokonaisuudesta – liikennejärjestelmäsuunnitelma vuoteen 2050

LVM julkaisi eilen luonnoksen 12 seuraavan vuoden liikennejärjestelmäsuunnitelmastaan, jota on valmisteltu kesäkuusta 2019 alkaen.

Luonnos siksi, että siihen voidaan tutustua ennen kuin se laitetaan lausuntokierrokselle tammikuussa 2021, johon myös LVM:n tekemät vaikutusarviot sitä ennen lisätään….

+++

LVM:n ”impulssi ” blogiin tuli heti tänä aamuna luonnos 12 suunnitelman sihteerien yhteenveto valmistelusta otsikolla

Oppitunteja isoista kokonaisuuksista ( https://impulssilvm.fi/2020/11/18/liikenne-12-luonnoksen-valmistelu-oppitunteja-isoista-kokonaisuuksista/

 samoin ministeri Harakka ja ohjausryhmään valitut kansanedustajat antoivat ”Isän kädestä ohjausta” hyväksyä kaikki mitä on kyseisestä suunnitelmasta tehty, nettiblogissaan :https://www.facebook.com/lvmfi

+++

Impulssi – blogistit päättävät blogikirjoituksen hienosti toteamalla:

” Uskomme, että lausuntokierros tuo paljon uusia ja tuoreita näkemyksiä valmistelun jatkoon. ” tehdyt kymmenet kokoukset ja niiden pöytäkirjat löytyvät netistä : https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM018:00/2019

+++

Sarvesta Härkää – Sanasta miestä (vaikka blogistit olivatkin naissukupuolta)

++++

Mielestäni yksi kokonaisuus mikä luonnoksessa on arvioitu hyvin puutteellisesti – ilmeisesti siitä syystä,  että valtion koneisto ja virkamiehet ovat tuottaneet tietoisesti puutteellista tietoa poliittisille päättäjille tietoisesti jo yli kymmenen vuoden ajan https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/f0ca36bc-e740-4ac4-accd-c244746849d5/5b1a3ed2-2ade-4e87-b318-cd9d1f1426ac/KIRJE_20201117125528.PDF   . erityisesti siten että  LVM on tietoisesti  siirtänyt kehittämisen keskiöstä yhden  liikennemuodon , niin kotimaan faktojen tuottamisten kuin kansainvälisten tavoitteiden osalta (erityisesti EU LIIKENNESTRATEGIAN REKKA LIIKENTEEN VOLYYMISIIRTO TAVOITE RAITEILLE JA VESILLE)

liikennemoodi on nimeltä:

Sisävesiliikenne.

+++

Tässä huomiot em. luonnosraportissa ensin esitetystä kokonaisuudesta ja sitten  korjausehdotukset:

Yleistä

Raporttiluonnos pitää itsestään selvyytenä sitä, että valtakunnassa harjoitetaan ns. Suomi on Saari – liikennepoliittista kehittämistä de facto -ilman vaihtoehto vertailuja .

Ja sen perusteella valtakunnassa ei ole vielä otettu mitään askeleita tämän EU tavoitteen – modal shift-  tarvitsevan tavoitteen toteuttamisiksi.

Nyt kymmenen vuotta tavoitteen asettamisen jälkeen tässä raportissa on mainittu Saimaan alue,  jossa aloitetaan keskustelu paikallisella tasolla  Sisävesiliikenteen EU:ssa vuonna 2011 sovitusta tavoitteesta siirtää maantieliikenne volyymejä vesille.

Muun valtakunnan osalta tätä keskustelua eikä tutkimuksia  ole tarkoitus tuottaa eikä analysoida lainkaan.

tätä ihmettelen koska

Selkeä  Huomio on, että :

EU:ssa vuonna 2011 sovittu tavoite on realistinen teknisesti mahdollinen (mm. VTT raportti 37/73/2009)   kolmella maamme sisävesialueella:

Kymijoen vesistö ,

Vuoksen vesistö,

ja

Kokemäen joen vesistö

+++

LVM:n omaa valittua linjaa – sisävesiliikenne osuuden puuttuvaa suunnitelmaa tukien, raportista voidaan lukea seuraavaa :

Raportin kohta 2.3

Maa jaetaan nykyliikenne  infran mukaisesti alueellisesti  neljään maantieteellisesti rajattuun alueeseen.

Pohjois-Suomi; määräävä piirre: raide sekä satamatoimintojen kehittämispotentiaali

Itä Suomi;  korostetaan raide ja maantieliikenteiden kehittämistä ,ja matkustajaliikenteen kehittämispotentiaalia sisävesille.

Länsi Suomi korostetaan Satamien kehittämistä , mukaan lukien raide ja maantie liikenteen verkot muuhun Suomeen

Etelä Suomi. Erityisfokuksena :  matkaketjut kuljetusketjujen toimivuus kansainvälinen liikenne

++++

Huomio Havainto, kritiikki ja muutosehdotus :

 Suomessa tulisi liikennepoliittisiin päämääriin pyrkiessä ottaa arvioihin mukaan Liikennemaantieto ( liikennemaantieteessä tutkitaan mm. liikenteen edellytysten ja käytettävyyden vaikutuksia eri maantieteellisillä alueilla. ) jonka perusteella voidaan todeta suoraan karttaa katsottaessa että Suomessa on selviä nyky- ja tulevaisuuden liikenne logistiikalle erityispiirteitä eri alueilla.

Mielestäni liikennettä ja sen infraa tulisi tutkia myös em. piirteiden pohjalta, kun

Suomen rannikkoalueilla on määräävänä piirteinä meriliikennemahdollisuus ja lähitavaraliikenteen järjestäminen lähialueille.

ja

 Järvi Suomen alue on suuri yhtenäinen sisävesialueeseen sopiva kolmen vesistön muodostama yhtenäinen vesiliikenne alue – korjausvelkoineen ja pullonkauloineen ( pullonkaulojen poisto muistio -EU tilintarkastustuomioistuin – https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR15_01/INSR15_01_FI.pdf ),  jossa yhteensä noin 1,6 miljoonaa asukasta ja sata kuntaa, joilla noin 30 % osuus viennistä, tuonnista ja suuri osuus maan sisäisestä tavaraliikenteestä, joka kokonaisuutena hoidetaan alueelle tällä hetkellä kalleinta mahdollista yhdistelmää käyttäen( rekka /raide järvien kierto ja rannikko / satama yhteydet ), ja rannikoilta vasta suuri volyyminen laivaliikenne Keski Eurooppaan.

  • Tämä koti ja ulkomaan logistiikka maksaa palveluiden käyttäjille valtakunnan tasolla noin 19 miljardia euroa enemmän vuosittain mitä keski Euroopassa keskimäärin vastaavan logistiikan suorittaminen.
  • Kestävän kehityksen mukaan tulisi voida tutkia ja mahdollisesti Järvi Suomen vesistä alueet rakentaa omaksi vesiliikenne verkokseen yhteyksineen rannikoille ja mereen Saimaan kanavayhteyden tapaan, koska laivayhteydet ovat halvin, energiatehokkain ja ilmastoystävällisen tapa hoitaa tavaraliikennettä.  Samoin se edistää paikallista työtä ja sen siirtoja sinne missä tuotanto ja kulutus ovat …Nyt Järvi Suomen alue on rannikkojen takamaata liikenteellisesti.

Näiden kahden ( rannikko ja Järvi Suomen ) ulkopuoliset maantieteelliset alueet ovat selkeitä  raide ja rekka liikenteen pitkien matkojen kehittämiskohteita niin etelässä idässä lännessä kuin pohjoisessa.

++++

Tästä ja  näiden sisävesi tavoitteiden ja arvioiden puutteesta eli raportin työstämästä  työstä ilman sisävesiliikenne strategiaa -johtuen vähintä korjausta olisi,  että kaikki raportissa mainitut raideliikenne hanke yhtiöt ja niiden tarvitsemista  kunnallis- /valtiollisista varojen keruu-haalimisista ja infra rakentamis- toimista ja lisä päättämisistä  tulisi toistaiseksi luopua ja hankkeet  keskeyttää,  siksi kunnes valtakunnan tason selvityksen perusteella on tehty maahan hallitusohjelmassa edellytetty sisävesiliikenne strategia ja en jälkeen, sisävesiliikennejärjestelmä vaihtoehdon mukana ollen, uusi liikennejärjestelmä raportin   toteuttamisesta vaikutusarvio vertailut , jotka analysoidaan  ja vastaavasti poliittiset toimenpiteet aloitetaan.

 

0
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu