Parlamentaarinen ohjausryhmä ohjaamassa Valtakunnan LiikenneJärjestelmäSuunnitelmaa vai ohjaako LVM parlamentaarista päätöksen tekoa

Kielitoimiston sanakirjassa ei ole selvitystä kyseisestä ”Parlamentaarinen ohjausryhmä”-  termistä.

Parlamentaarinen tarkoittaa ;parlamentarismin mukaista,siihen perustuvaa,sille ominaista ja parlamenttia koskevaa toimintaa.

Ohjausryhmää koskevaa tietoa on enimmäkseen akateemisesta tutkimuksesta ja valmiiden projektien toteuttamisen seurannasta.

Eli kyse on poliittisen valinnan tuottamiseksi tehtystä perustyöstä parlamentin jäsenille -päätöksen tekemistä varten.  Sitä työtä normaalissa ohjausryhmässä ohjaisi valitut – asiantuntijat – nyt ohjattava onkin asiantuntija asemassa ja he kuitenkin tuovat perusdokumentaation jokaiseen kokoukseen ja siten käytännössä   ohjaavat ja neuvovat asiantuntijoina  parlamentaarisesti valittuja kansanedustajia ohjausryhmässä.

Eli ohjausryhmässä on nimettyjä jäseniä 15 -”rivikansanedustajaa ” jotka päättävät dokumenteistä, joita tuotetaan ohjausryhmään päätöksen teon perusteiksi, pelkästään sen perusteella mitä heille juuri nämä samat asiantuntijat 15 johtavaa LVM:n virkamiestä (viite :kokouspöytäkirjat seitsemästä kokouksesta vv 2019-2020)  , jotka ”syöttävät ” osallistuessaan, samoin nimettyinä asiantuntijoina ja sihteereinä jokaiseen ohjausryhmän kokoukseen

++++

Näin muodostetulla ,poliittista linjapäätöstä operatiivisesta toiminnasta ja sen prosessien etenemistä varten perustetulla parlamentaarisella seurantaryhmällä on todella suuri sisäinen ongelmakenttänsä

+++

Esimerkiksi ohjausryhmän koko ja sille valmistellut ja tuodut tiedot :  Tampereen yliopistossa tehdyn tutkimuksen perusteella ohjausryhmän koko voisi olla enintään 5-6 henkeä :

https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/116391/KontroTeemu.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Ja kun kyse on parlamentaarille ominaisesta tiedon käsittelystä ja uuden tiedon tuottamisesta niin dilemma on olemassa.

+++

Onnistuneen ohjausryhmä työskentelyn eräs ehto on että ohjausryhmän jäsenillä on yhteinen visio tulevasta lähtökohtana.

Nyt tilanne on päinvastainen ?  :  Ohjausryhmää käytetäänkin parlamentin mielipiteen muodostajana parlamenttiin päin ?

Eli LVM:n 15 osallistuvan virkamiehen -suhde /jäseniin 1:1 tuottamilla dokumenteilla pyritäänkin tietoisesti  saamaan parlamentarinen  tuki jo LVM:n sisällä tehdyille liikennejärjestelmän peruslinja päätöksille,joita on toteutettu sitten vuoden 2011 ?  :

+++

Perustelut em väitteelle:

LVM on toteuttanut jo yli kymmenen vuoden ajan EU liikennestrategian vastaista raskaan maantieliikenteen suunnittelu ja kehittämis toimintaa niin että kun EUssa on sovittu vähennettävän raskasta maantieliikennettä ,jopa 75% -niin Suomessa tehdään kaikki mahdollinen että raskas maantieliikenne kasvaa. Tuloksena korjausvelka kasaantumiset ja ilmastopäästötavoite keinojen loppuminen vuoteen 2030 mennessä

Esimerkki :   .  Viimeisimmässä ohjausryhmän kokouksessa jossa käsiteltiin mm toimintaympäristön muutoksia esimerkki kuvaan ,kansanedustajille oli  otettu mukaan UUDET KÄYTTÖVOIMAT- liikenteen muutoskohtina ,  mutta  jätetty niistä pois EU:ssa sovitut 75% tavoitteena olevat tavaraliikenteen volyymisiirrot maanteiltä raiteille ja vesille kaukoliikenteen osalta .

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/f0ca36bc-e740-4ac4-accd-c244746849d5/e4fab970-c33e-469e-8ace-44e20005c428/POYTAKIRJA_20200303201757.PDF

Näitä saman tason puutoksia esitetyissä dokumenteissa on todella paljon.  Joista tein ohjausryhmän jäsenille yhteenvedon .  Se käsittelee aiheita joista yksityiskohdat löytyvät aiemmista blogeistani….jotka löytyvät uudesta suomesta bionavigaattori haulla …

+++

.Kun nyt Liikennepoliittista tulevan 12 vuoden ohjetta on ohjausryhmään valittu 15 jäsentä ja 15 virkamiesta istumaan kokouksissa ja tutkimaan dokumenttejä joita samat 15 virkamiestä ovat valmistelleet 15 kansanedustajalle kansliapäällikön ohjeiden mukaisesti ,virkamiesorganisaatiossa jossa on selkeät käskysuhteet , niin voidaan ajatella otsikon mukaisesti.

että

LVM:n tavoite ei olekaan ohjausryhmässä  ohjata liikenteen suunnittelua vaan pyrkimys on suunnittelulla ja valitulla dokumentaatiolla ohjata liikenne infran  rakentamiseen  parlamentaarista  päätöksentekoa ,vahvimpien lobbareiden ,ei ilmasto eikä koko Suomen kaikkien etua koskevien EU.ssa sovittujen sopimusten ja  faktojen perusteella.

bionavigaattori

merikapteeni,EMLog kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm. Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu