Pelkkä vetytalous nykyisen liikenteen ja alue talouden eriarvoisuuskehittämisen muuttaja ?

 Vetytalous on nyt kaikkien ympäristö ja energia taloudesta huolehtivien päättävien elinten ja median tukemien liikenne lobbarien ykkössanoma tänään.

Ihan vaan yksi kysymys

+++

Miten on,  näin maalaisjärjellä ajatellen.

+++

Kannattaisiko ajatella boxin(valtio maakunnat ,kunnat ,kaupungit ,elinkeinoelämän lobbarit ja media Hs : Kolme mielipide kirjoitusta 3.1.2023 = Suomen liikennepolitiikan koko kuva ! | Uusi Suomi Puheenvuoro    )  ulkopuolista ajattelua ja laskea vaihtoehdot EU liikennestrategia perusteisesti ;  etenkin panostuksia ja perusteita vetytalouden yhteydessä liikenteen tuki ja hiilinielu rekisteri rakentamisissa ?

+++

Raskaan liikenteen kehittämisen nykyinen tutkimusmalli,  jossa meri ,rekka ja kuorma autojen yksinomaista vety /ammonjakki enrgian tuottoon /käyttöön perustuvaa ” Suomi on Saari”   kuljetus mallin edelleen kehittämistä ja  siirtymistä sekä niille tehtävän väylästön yksinomaista kehittämistä  perustellaan pelkästään  ilmasto ja energian   väittämänä – jossa ei tarvitse huomioida   kuorma autojen jo vuonna 2011 sovittua ilmasto energia ja kestävän kehityksen mukaista  tarvetta liikenne moodi siirtoihin raiteille ja vesiliikenteeseen.

Mikä siirto kuitenkin tarkoittaisi parhaassa tapauksessa valtion ,teollisuuden kaupan, kuntien ja maakuntien ja vuosittaisessa liikennekustannuksissa multimiljardi säästöjä ja samalla todella suurta päästöjen pienentämistä. sivulta 6/22  Koulutusesitys (sisavesi.fi)

+++

Tämän vaihtoehdon keskusteluun saaminen olisi erittäin tärkeää nyt ennen 2023  vaaleja ,

++

Koska nyt sekä Valtio, medía että liikenteen tutkimus syöttävät tuutin täydestä nykymallin jatkamista

Valtio Liikenne 12 mallissa  Liikenne 12 -suunnitelman toimeenpano lähtee vauhtiin | Traficom raide ja maantieliikenne kehittämistä

jota liikenteen osalta

Media  lähes päivittäin pelkkää raide ja maantieliikenteen tarpeen ylistystä josta pari esimerkkiä:;

jossa ei ole sijaa vaihtoehdoille

 

 Vaihtoehtoja ei noteerata erityisesti siksi , koska tiedemaailman merenkulun tutkimus on lobattu tekemään ainoastaan _Suomi on Saari liikennemallin mukaista liikenne tutkimusta sitten vuoden 2005

2.8-Suomen-Sisävesiliikenne-poliitisia-päätöksiä-ja-kommentteja-vv-2005-2016.pdf (sisavesi.fi)

jota toteutetaan Turussa ja koko Suomessa mm näin perustellen ns. ”ympäristöväittämänä” jolle ei ole minkään tason tutkimustietoa -joten kokonainen liikennemuodon tutkimus on jätetty viherpesuna pois merenkulun tutkimuskentästä.

EU Short Sea Shipping teki vuonna 2016  ennen  ns EMMA projektia projektiin osallistuvien maiden tutkimusevaluaation

DEVELOPMENT PLANS FOR SHORTSEA SHIPPING PROMOTION CENTERS (project-emma.eu) jossa Turkuun perustetun SPC ( Short Sea Shipping Promotion Center ´= lähimerenkulun tuktimuskeskus ) toimintaa verrattiin Saksan Ruotsin Liettuan ja Puolan vastaaviin SPC tutkimuksiin ja  toimintoihin.

 

 

Ruotsissa perusteltiin Sisävesiliikenteen mukaanotto seuraavasti

4.4.2. SPC in Sweden There is no distinction between SSS and IWT in the SPC’s consciousness. Both types of transport are very similar, together they form part of the entire transport system and cannot be considered separately. IWT is an extension of SSS inland. While promoting SSS, SPC must simultaneously promote IWT. Therefore, the SPC should combine the tasks of the short sea shipping promotion center and inland navigation.

4.4.2.SPC  Ruotsissa ;lähimerenkulun  ja sisävesiliikenne ovat yksi kokonaisuus   SPC ssä.   Molemmat kuljetustyypit ovat hyvin samankaltaisia, yhdessä ne ovat osa koko liikennejärjestelmää, eikä niitä voida tarkastella erikseen. Sisävesiliikenne  on lähimerenkulun ,  sisämaan laajennus. Lähimerenkulkua huomioidessaan  SPC:n on samanaikaisesti edistettävä sisävesiliikennettä.

Siksi SPC:n  on tutkittava yhtenäisenä kokonaisuutena  sekä  lähimerenkulua että  sisävesiliikenteen tehtäviä  >( blogistin huomautus .  Sisävesiliikenteen omilla vahvuuksillaan: PowerPoint-esitys (sisavesi.fi) )

 Tulos:  Sisävesiliikenne volyymin kymmenkertaistaminen vv 2016-2021 ,mikä pitää sisällään myös sen suurimman eron.  Kontti kuljetukset ovat aloitetut -kun perustyöt väylillä saatiin tehtyä vv 2011-2016  5.3-suomi-ruotsi-vertailut.pdf (sisavesi.fi)  

 

+++

Suomessa perusteltiin Sisävesiliikenteen tutkimuksen poisjättö SPC keskuksen toimintamallista  seuraavasti samassa raportissa.

 

4.4.3. SPC in Finland According to the opinion of the Finnish representative SPC in Finnish conditions, it is difficult to talk about the combination of the functions of the short sea shipping promotion center and inland navigation. Inland shipping in Finland is practically non-existent, especially for transporting cargo. The main means of transport is road transport. It is mainly caused by the location of major economic centers and their deployment in Finland. SPC in Finland does not carry out any activities strictly aimed at promoting inland navigation and is not planned.

Käännös .-

4.4.3. SPC  Suomessa.  Suomen edustajan  (blogistin lisäys Vuoden 2022 varustamobarometri julkaistu – tulevaisuudennäkymät heikentyvät ja epävarmuus valtaa alaa | Turun yliopisto (utu.fi) )   lausunnon mukaan on vaikea puhua lähimerenkulun edistämiskeskuksen ja sisävesiliikenteen toimintojen yhdistämisestä.   Sisävesiliikenne on Suomessa käytännössä olematonta, erityisesti rahdin kuljettamiseen.

Tärkein kuljetusväline on maantieliikenne.  Se johtuu pääasiassa suurten talouskeskusten sijainnista ja niiden käyttöönotosta Suomessa. SPC Suomi ei Suomessa harjoita toimintaa, jonka tarkoituksena on sisävesiliikenteen edistäminen, eikä sitä ole suunnitteilla.

+++

 Eli ollaan Afrikka -kenkä myynti tilanteessa jossa on kaksi myyntimiestä toinen Ruotsista toinen Suomesta.

Ruotsalainen tutkimus näkee mahdollisuudet ja EU tuet ja aloittaa ”myyntitutkimukset” ja saa tuloksena vv 2016 -2023 kymmenkertaistettua sisävesiliikenne volyymit jossa mm aloitettiin sisävesille kontti liikenne.

 

 

Suomalainen lopettaa kaiken sisävesiliikenne tutkimuksen, ja samalla vv 2008-2021  hylkää VTT:n hyväksymän  ja EU Martec  monivaltio / yliopisto . projektissa kehitetyn jäissäkulkevan ympärivuotiseen hake ja kontti  liikenteeseen suunnitellun aluksen käyttö mahdollisuuksien edelleen tutkimisen ja käyttöönoton.

 

 

 koska poliittisesti vuonna 2007 tehty metsäteollisuuden kanssa tehty sopimus    sivu  62.8-Suomen-Sisävesiliikenne-poliitisia-päätöksiä-ja-kommentteja-vv-2005-2016.pdf (sisavesi.fi) ,jossa on vaara menettää metsäteollisuuden hankinta monopoli mikäli sisävesiliikenteellä voidaan vaikuttaa uusien yritysten tulemista markkinoilla , ja edelleen   ja vuonna 2010 tehty ELY hallinnollinen organisaatio  mahdollisti  liikenneministeriölle toiminnan , jossa alueellinen jopa 8000 km suuruisemn sisävesiväylästön kehittäminen EU tavoitteisesti  lopetettiin MKH:_n lakkauttamisen myötä ja samalla  kaikki perustutkimus laitettiin roskakoriin  Sisävesiliikenne ja –väylät näkymät ja mahdollisuudet (sisavesi.fi) .

 

Lisäksi SPC tekee  väittämän   että Suomen maantieliikenne on tärkein tavaraliikenne väline koska  ”Se johtuu pääasiassa suurten talouskeskusten sijainnista :

Tässä esim. Järvi- Suomen vesiväylä  kartta ja tärkeimmät talouskeskukset…. jotka kaikki sijaitsevat vesiväylien varrella jonne ne ovat synnytetyt juuri siksi että ne ovat sisävesiväylien varrella.  Väylistä ja vesiliikenne kuljetuksista lakattiin muitten kuin kuljetustaloudellisten tavoitteiden takia erityisesti tällä vuosisadalla.

 

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu