Professori kansanedustaja -Erkki ”Susi” Pulliainen Saimaan liikennerajoituksista-1990  :   ”Siperian tiikerin rauhoitus Suomessa”

 

Suomessa lopetettiin sisävesillä, ensin raskaan poltto öljyn kuljetukset eduskunnan hyväksymin HE 132/1989 vp (edilex.fi) lain antamin mahdollisuuksin.

Minkä jälkeen keskusteltiin vielä eduskunnassa lain toteuttamis- laajuudesta ja asetusten   yksityiskohdista HE 132/1989 vp (edilex.fi) ,  joissa keskusteluissa mm vv 1999-2003 eduskunnan liikennevaliokunnan puheenjohtajana toiminut professori Pulliainen lausui eduskunta keskustelussa   :

kaksi todellista aikaa ja vihreää taloutta kestävää argumenttia , joista

ensimmäinen oli huomio siitä, että kannattaako meidän temmata tuulesta mikä tahansa väite hyväkin ja viedä se tunneperäisesti, sellaisenaan Suomalaiseen ympäristöön :

”Valiokunnassa kuitenkin ajateltiin, että voitaisiin stimuloida kehitystä tähän suuntaan, että ei Siperian tiikeriä rauhoitettaisi Suomessa – sehän on yleensä uljain luonnonsuojeluteko, mitä meillä monet harrastavat.

Me ymmärrämme hyvin, että olisi erittäin turvallista kieltää laivaliikenne kokonaan Saimaalla, mutta kuitenkin pitää nähdä mahdollisuus tämä energiataloudellisesti edullisen liikennöimisvaihtoehdon kehittämiseksi”

ja toinen siitä, että ei kiellettäisi kategorisesti vaan teknisen kehittämisen kautta pidetään kestävän kehityksen mukaisesti taloudellisin liikennemuoto käytössä myös Suomen sisävesillä

” Juuri tässä on varsinainen pudelns kärna, villakoiran ydin, ja juuri tähän näkökohtaan valiokunta kiinnitti aivan erityistä huomiota. Se nimenomaan halusi, että tuotekehittelyä ruvettaisiin toteuttamaan tällä lohkolla mahdollisimman tehokkaasti, saataisiin suhteellisesti parempi aluskanta kuin meillä tällä hetkellä ”

Olemme edelleen yli kolmekymmentä vuotta tehdyn päätöksenkin jälkeen ainoa Euroopan sisävesiliikenne valtio, jossa öljykuljetuksia ei sisävesillä toteuteta, ja kaikki sisävesien omalla liikenne-ehtoilla tehtävä  laivojen tuotekehittely on jätetty tukematta. 6.2-Naval-architect-lehden-Laffcomp-artikkeli-July-august-20111.pdf (sisavesi.fi)

´

Mitä jos professori Pulliaisen tavoite öljykuljetusten sallimisiksi olisi sallittu ja/tai valtio olisi aloittanut selkeän-professori Pulliaisen ehdottamat ja kansanedustaja- ex ja mahdollisesti myös tuleva presidentti ehdokas – Pekka  Haaviston esitystä vuonna 1990  tukevat  sisävesilaivojen kehittämishankkeet.

 

Olisiko seuraava skenaario ja missä laajuudessa – ollut mahdollinen  ?

 

Vaihtoehtoinen Road Map vuodesta 1990 

-Vuonna 1997 TEN_T sisävesien alueellinen kattava liikenneverkko olisi esitetty tehtäväksi EU tuella, muiden liikennemuotojen tapaan, pelkän Saimaan kanavan mahdollistaman ydinverkon sijaan.

Euroopan laajuinen liikenneverkko TEN-T – Väylävirasto (vayla.fi)

+++

– Kymi kanava ja sen yhteydet Vuoksen ja Kokemäen joen vesistöihin olisi laitettu työn alle

5.1-LIIKENNE-VERKOT-SUOMESSA-JA-NIIDEN-KEHITTÄMINEN.pdf (sisavesi.fi)

+++

-Kilpailu metsä ja turve hankinnoista olisi avattu metsäteollisuuden ulkopuolisille poistamalla logistiikan avulla tuotettu ja ylläpidetty metsäteollisuuden monopoli   Suomessa vuonna 2007

2.8-Suomen-Sisävesiliikenne-poliitisia-päätöksiä-ja-kommentteja-vv-2005-2016.pdf (sisavesi.fi) sivu 6/11

+++

-vuonna 2010 ei olisi ollut tarvetta LVM organisaatio muutoksiin,  joissa  MKH:n ja Ratahallinnon yhdistettiin ja aluehallinnoilta siirrettiin keskushallinnolle( LVM-Väylävirasto)  mahdollisuus Vuoksen ja Kokemäenjoen alueilla sisävesiliikenteen alueellisiin kehittämisiin ,mikä kehittäminen lopetettiin keskushallinnon päätöksillä

2.8-Suomen-Sisävesiliikenne-poliitisia-päätöksiä-ja-kommentteja-vv-2005-2016.pdf (sisavesi.fi) sivu 8/11

ja

Microsoft Word – 3-2010.doc (valtioneuvosto.fi)

+++

Vuonna 2013 rekka autojen ja raideliikenteen akselipainomuutoksien sijaan- olisi tuettu ja aloitettu toimet sisävesilaivojen kehittämisiin kontti liikenteen mahdollistamisiksi pienlaitureista,  minimi rekka matkojen toteuttamisiksi kun  olisi panostettu niin ATK järjestelmiin kuin yhden rekka auton laivalastaus/purkaus  pienlaitureihin sisävesireiteillä

2.8-Suomen-Sisävesiliikenne-poliitisia-päätöksiä-ja-kommentteja-vv-2005-2016.pdf (sisavesi.fi)  sivu 5/11

Laiva 2050 – www.sisavesiliitto.fi

+++

-Uusien laivanrakennusmateriaalien tuomat mahdollisuudet avasivat sisävesien liikennemahdollisuuksiin täysin uudet ympärivuotisen liikenteen tuomat edut ja siten  sisävesille tehdyn  TEN_T  alueellisen kattavan liikenneverkon saavutettavuutta voidaan ydinverkkojen avulla ottaa viennin ja tuonninkin toteuttamisiksi.  Hyötykäyttö tutkimukset aloitettiin.

3.11 HS 4.3.2009 (sisavesi.fi)

ja

JÄSENKIRJEET – www.sisavesiliitto.fi

+++

Äänekosken uuden sellutehtaan raaka aine hankinta ja tuotteiden ulkomaan vienti perustuu em kotimaassa rakennettavien laivojen avulla tuotettuun laivaliikenne logistiikan etuihin ja sen  maximikäyttöön .  Täydennyksenä raide ja maantieliikennettä noin 20% kokonaisvolyymista.

Äänekosken tiehanke – Väylävirasto (vayla.fi)

´´´++++

 

 

Näillä yllämainituilla toimenpiteillä Suomi on( vaihtoehto nykymallille) vuoteen 2050 mennessä  saavuttanut seuraavia tuloksia.

Suomen rekka liikenne volyymit on voitu EU liikennestrategian ilmasto energia kestävän kehityksen ja alueellisen saavutettavuus  tavoitteisesti puolittaa vuoteen 2050 mennessä,siirtämällä maksimimäärät raskaan maantieliikenteen volyymistä maahamme EU CEF tuilla rakennettuun, mittavaan ja koko Järvi Suomen kattavaan , kotimaasta meriyhteyksillä olevaan yhtenäiseen  sisävesiliikenne verkkoon .

Suomen rekka auto kanta on voitu saattaa Ruotsin kanssa samaan tasoon ( nyt kaksinkertainen Ruotsiin verrattuna)

Suomen kotimaan laivanrakennus on saanut uuden vientituotteen:

Ultra keveät sisävesi rahti ja matkustaja alukset

 Telakat: Savonlinna, Kotka ja Padasjoki

+++

Laivoilla suoritetaan-  alueellisesti –  rekoilla vientilaivauksien kanssa rannikolle siirto  yhteyksien sijaan – suoralaivausta eurooppalaisten ,kauppakumppaneiden  ja/tai jatkolaivaushubeista valtamerien takaisten kauppakumppaneiden kanssa

Karkeat suora laivaliikenne määrät eri vesistöillä , mitkä voidaan saada valtion tuottamasta Satamien takamaa tutkimuksista- Suomen satamien takamaatutkimus – PDF Free Download (docplayer.fi)    voisi olla seuraavaa tasoa:

Vuoksen vesistö alueelta suora ulkomaan kauppa/vienti -tuonti  laivoilla  noin 4 miljoonaa tonnia /v

Suurimmat  satamat:   Joensuu, Lappeenranta ,Kuopio, Varkaus, Savonlinna

Kymijoen vesistön vastaava tonnimäärä 8 miljoonaa tonnia /v

Suurimmat satamat Keitelepohja, Äänekoski/Suolahti , Hartola ,Jyväskylä ,Jämsä, Heinola/Lahti ,Kouvola

Kokemäen joen vesistön alueen tonnimäärä 4 miljoonaa tonnia / v

 

 

Suurimmat satamat: Hämeenlinna, Valkeakoski, Tampere ,Virrat, Keuruu, Kokemäki, Harjavalta

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu