Raiteille , Maanteille ja Merisatamille tehty TEN_T – tarkoittaa Järvi Suomen takamaa alueiden laajentumista ja surkastumista.

Ministeri Harakka on esittänyt valtion mielipiteen/tavoitteet ja perustat  Liikenneverkko kehittämiseen liittyvän Euroopan Unionissa   LVM:n Impulssi sivustolla tänään. Viisi kysymystä ja vastausta TEN-T-liikenneverkosta – Impulssi (impulssilvm.fi)

Hän on jakanut TEN_T :n käsittelyn viiteen eri osioon.

Alla joitain kommentteja osiokohtaisesti ministeri Harakan johdolla laadittuun esitykseen.

 

1.    Mihin TEN-T-asetus vaikuttaa?

Ministeri Harakka on saanut raportissansa hienosti esiin sen mihin kaikkeen TEN_T asetus vaikuttaa.     Se vaikuttaa

” mitkä ovat tärkeimpiä teitä, ratoja, satamia ja lentoasemia, vaan kartalle pääsy tuo mukanaan tukun vaatimuksia monille toimijoille, ennen kaikkea valtiolle. ”

Eli heti käsittelyn alusta jätetään pois yksi EU.ssa sovittu liikennemuoto : sisävesiliikenne ja sen tarvitsemat väylät.

Edelleen ote kohdasta vaikutus ” on olennaista, että EU-sääntelyn kautta Suomelle ei tule kohtuuttomia vaatimuksia toteutettaviksi, vaan pystymme suuntaamaan kansallista rahoitusta sinne, missä sille on eniten tunnistettuja tarpeita.

Tarkoittaa Suomessa mitä ilmeisimmin sitä, että EU ja  kansainvälisistä ilmasto energia ja tehokkuus vaatimuksista voidaan livetä kun kyseessä on ” tunnistettuja tarpeita.”…

 

2.    Mihin Suomen vaikuttaminen on perustunut ja miksi?

 

Vaikuttamisen TEN_T:n kehittämisiin perusta on raportissa ilmoitettu olevan 12 vuotinen parlamentaarinen liikennesuunnitelma.

Tarkoittaa että valtion tavoite on toteuttaa edelleen kuten kohdassa 1 on tehty koko  TEN_T suunnittelu liikenne 12 säännöillä.

Liikenne 12 taas on tehty hyvin puutteellisin perustiedoin.   Suomen sisävesiliitto reagoi erityisesti liikenne suunnittelussa tehtyä puutteellista vaikutusarvioita LAUSUNTO 2/2021 – www.sisavesiliitto.fi  ja valtion puutteellista faktan tarkastusta parlamentaarisessa suunnittelussa. Valtioneuvoston faktantarkastus pettänyt; virheitä 19- yhdeksällä sivulla. | Uusi Suomi Puheenvuoro

 

3.    Mitkä ovat Suomen kannalta keskeiset muutokset?

Yhteenveto:  Suomen tavoite on parantaa  olemassa olevaa raide ja maantie liikenneväylästöä -vahvasti.

sekä .TEN_T ydinverkon että alueellisen kattavan verkon  avulla.

Ja vahvistaa em liikennemuotojen tarvetta parantamalla ainoastaan merenkulun satamaverkkoa.

Koska Liikenne 12 ei edellytä TEN_T kattavaan verkkoon alueellista tavaraliikennettä varten tehtyä sisävesiliikenne verkkoa. ks kohta 2.

Ja kaikki tämä vaikka ei ole esim. tavaraliikenteen osalta tehty tutkimuksia eikä analyysejä mitä merkitsee Järvi suomen alueen vesiliikenteen kehittämättömyys Järvi Suomen teolliseen kehittämiseen,  liikenteen päästöihin , energian käyttöön ja valtion väyläkustannuksiin

 

4. Miten TEN-T-asetus vaikuttaa CEF-tukiin?

 

Ministerin hyväksymää selkeää suunnittelun raamittamista :

” TEN-T-asetus määrittelee verkon, jolle rahoitusta voidaan hakea, ja kriteereitä hankkeille. Meille keskeisintä on, että varmistamme valtion ratahankkeiden ja hankeyhtiöiden rahoituksen ja edistämme digitalisaatiota, ennen muuta Digirata-hanketta.”

eli keskitytään raideliikenne hankkeiden kehittämisiin.  Tarkoittaa Suomi on Saari liikennemallin jatkamista ilman vaihtoehtoja . Tarkemmin puutteista ja vaihtoehdoista.:

TEN_T ja EU tuet Suomessa….rakennemuutosta vastaan..vanhaan malliin volyymi: 400 miljoonaa € jälleen | Uusi Suomi Puheenvuoro

 

5. Miten uudistus etenee?

 

Liikenne 12 on nyt ”raamattu” jonka mukaan mennään maksimi vauhdilla ja tavoitteilla niin eduskuntaan kuin EU hun.  Edellä selvitys miten Liikenne 12  on kasattu viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana.

Hyvin puutteellisesti .  Mielenkiintoista on nyt seurata sivujuonta, jossa

Eduskunnan Liikenne ja viestintä valiokunnalla on käsittelyn alla valtioneuvoston ehdotus EU paketti – Naiades III sisävesi kehittämisistä EU tavoitteisesti.  Ne eroavat todella paljon lähtökohdiltaan.  EU ssa yritetään kehittää sisävesiliikennettä sen omista lähtökohdistaan.

Suomessa on valittu ainoastaan Saimaan alue sopivaksi sisävesien kehittämiskohteeksi, jossa lähtökohtana on soveltaa maksimisti meriliikenteen tutkimusta ja meriliikenteen tavoitteita sisävesiolosuhteisiin.

 

Näin edellämainittuja tavoitteita ajettiin mediassa ja politiikassa  vuonna 2021  Kirje Joulupukille -Liikenteen Joulu 2021 . | Uusi Suomi Puheenvuoro

+1
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu