Rekka liikenteen sujumisen tuet -kuinka suuret seuraavassa kriisissä – ja miksi?

 

Yle kirjoittaa aiheesta 24.12.2020 artikkelissaan

Rahtiliikennettä turvataan entisestään Suomen ja Viron välillä – nyt myös Eckerö Linelle maksetaan reitin ajamisesta, vaikka matkustajia ei ole | Yle Uutiset | yle.fi

+++

Kaiken takana on Covid 19 ja sen aiheuttamat liikenteen ongelmat .

+++

Kriisi = Kriisi on ihmisen tai organisaation kohtaama uusi tilanne, jossa aiemmin opitut ongelmanratkaisukeinot eivät välttämättä toimi. ( WIKIPEDIA = kriisin määrittely)

+++

rekka liikenne on osa maamme ulkomaan tavaravaihdon runko, mikä tuleekin  pitää kunnossa.  Toinen on laivaliikenne.

Näiden yhteinen pienin nimittäjä on ilmasto ja energiakysymyksissä se että laivaliikenteellä voidaan korvata rekka liikennettä.

+++

Lisäksi  olemme sopineet vuonna 2011 EU:ssa että tavaraliikenne volyymejä tulisi voida siirtää raiteille ja vesille.

Raiteille on suunnitelmia lähes 100 miljardin osalta, mutta valitettavasti niistä ei ole ongelman poistajaksi Suomessa.

+++

Suomen tavaraliikenteeseen ongelmia ylen ja Traficomin artikkelissa todetaan rekkojen kuljettaminen Ruotsiin ja Viroon on edellytys sujuvalla häiriöttömälle ulkomaan kaupallemme:

 

  • Pelkkää rahtiliikennettä ilman matkustajia ei ole tällä hetkellä taloudellista ajaa säännöllisessä linjaliikenteessä.

 

  • Yritykset olisivat lopettaneet tämän reitin ajamisen, jos emme olisi ostaneet tätä peruspalvelutasoa niiltä.

 

  • Suomen ulkomaan viennistä suurin osa kuljetetaan meriteitse.

 

  • Euroopan unionin muissa valtioissa on enemmänkin käytössä meriliikenteeseen asetettuja julkisen palvelun velvoitteita.

 

Ja on päädytty pelkän ”Suomi on Saari” liikennemallin yksipuolisiin edelleen tutkimisiin, tukemisiin ja  kehittämisiin. jossa

 

  • Eduskunta hyväksyi kesäkuussa 24,7 miljoonan euron lisämäärärahan meriliikenteeseen asetettavan julkisen palvelun velvoitteen kustannusten kattamiseksi.

+++

ja vaihtoehtoisen, kriisiistä selviytymisen tie ja tulevaan kestävään kehitykseen tavoitteleva liikennemalli on EUssa vuonna 2011 sovittu toimintamalli ,  jossa mm rekka liikenteen volyymien liikennetarpeen minimoiminen modal- shift toimintoja edistämällä,  muilla liikennemuodoilla –  on tarpeen .   VAlitettavasti kaikki vaihtoehtoinen toimintamalli on yhä tutkimatta.

Eikä hyvältä näytä sen suhteen tulevaisuuskaan  – ei fossiilinen tiekartta kuin ei myöskään 12 vuotinen liikennejärjestelmästrategiakaan, mitä kehitettäessä on tietoisesti jätetty huomioimatta että  :

Yksityishenkilöt jo vuodesta 2010 lähtien ja nyt keväästä 2020 alkaen myös Suomen Sisävesiliitto ry.  on tehnyt aloitteita tutkia kokonaisvaltaisesti Suomen liikennemaantieteelliset mahdollisuudet toteuttaa EU liikennestrategiassa vuonna 2011 sovittuja rekka liikennevolyymien siirtoja vesille.

Tämän edistämisiksi olisi ehdottoman tärkeää että:

Valtiovallan tulisi   JÄSENKIRJEET – sisavesiliitto.simplesite.com   aloittaa pikaisesti   useiden yliopistojen Suomessa ja ulkomailla hamuavia em. tarkoittavia tutkimuksia, joissa voitaisiin arvioida voidaanko pitkällä tähtäimellä taloudellisesti ja ilmasto ystävällisin kestävän kehityksen kriteerioin siirtää nyt tukimuotoista rekkalaiva liikennettä suoraliikenteeseen Järvi Suomen ,Ruotsin Viron ,venäjän ja Keski Euroopan välisessä rekka liikenteessä, ennen seuraavan kriisin puhkeamista.

Ja aloittaa – ei tarkoitushakuiset – vaan kaikille liikennemuodoilla tasavertaiset tutkimukset,  joissa lähdetään valtion etuja tutkimaan myös sisävesiliikenteen osalta muulla kuin 5 vuoden ajanjaksoilla Microsoft Word – 3-2010.doc (valtioneuvosto.fi) ( kun vuonna 2010  tarve oli noin 30 miljoonalla eurolla aloittaa taloudellinen kestävän kehityksen mukainen sisävesiliikenne Järvi Suomessa) , niin LVM tuotti tutkimuksen   5 vuoden infra investointien takaisinmaksuilla joilla päädyttiin loppupäätelmään,  jonka  avulla jäädytettiin  sisävesiliikenne valtion tutkimuskentästä ulos kymmenen vuoden ajanjaksoksi.

”Ilman tiedettä ei ole tietoon perustuvaa päätöksentekoa” | Uusi Suomi Puheenvuoro  ja aloitettiin koko 2010 luvun – vuosikymmenen kestänyt raideliikenteen suunnittelu ja kehittäminen, joissa investointeja arvioidaan  lähes 100 v. takaisinmaksuperiaatteiden mukaisesti  ja niin että pelkkä raideliikenteen  liikennöinti tarvitsee mittavat tuet Helsinki–Tallinna-tunneli talouskasvun veturiksi | Helsingin kaupunki: ” Suomen ja Viron tukirahoitus on vuosittain yhteensä 280 miljoonaa euroa 40 vuoden ajan.”

 

bionavigaattori

merikapteeni,EMLog kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm. Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu