Rekkakuski pula odotettavissa Suomeen… ? Englannin tapaan ? Mitä asian eteen on tehty ? Mitä voidaan tehdä ?

Eilen Elintarviketeollisuuden nokkamies: Britannian ruokapula on ”pysyvä” | Uusi Suomi Puheenvuoro ja tänään  täällä puhutaan  Elintarviketeollisuuden nokkamies: Britannian ruokapula on ”pysyvä” | Uusi Suomi Puheenvuoro  rekka liikenteen tarvitsemista kuljettajista ja mahdollisesta kuljettaja pulasta myös Suomessa ?

+++

Kuljettajien määrä on tietenkin suhteellinen siihen miten paljon rekkoja on liikenteessä.

Omat laskelmat ,noin kymmenen vuotta sitten tehty, ammattikorkean ja Lappeenrannan yliopiston kanssa tehtyjen rekka liikenne vs kotimaan sisävesiliikenne tutkimusten yhteydessä:  tutkittu kokonaisketjussa tarvittava henkilöstö määrä logistisen ketjun hoitamiseen  oli  yhdelle toimijalle (Jyväskylän Energialle) 25 kuorma auton tarvitsema ketjun hoitamishenkilöstömäärä  136 henkeä, mikä putosi 17 henkeen kun volyymit siirrettiin kahdelle laivalle .Ilmastomuutoksen torjunta (sisavesi.fi)  sivu 24/28

 

Tämä huomioitu mm kun vuonna 2011 sovittiin EU liikennestrategiassa että rekka liikennettä siirretään 50% maanteiltä raiteille ja vesiliikenteeseen.

Valitettavasti meillä vaan tätä rekka volyymien siirtotavoitetta ei ole vielä arvioinneissa otettu huomioon lainkaan – hyvin lobattu ?

Nyt tiedoksenne : Eilen laitoin VTT:lle ,Ilmastopaneelille ja Suomen ympäristökeskukselle seuraavan sisältöisen kirjeen emaililla.

+++

 

Arvoisat Suomen Liikennepäästö arviointien suorittajat

viite : Asiantuntijat ovat pettyneitä hallituksen ilmastosopuun ja erityisesti liikenteen päästöihin: ”Oikeasti vain selvitetään ja perustetaan työryhmiä” | Yle Uutiset | yle.fi

”Käytännössä vaikutusten arvioinnin suorittavat Ilmastopaneeli sekä ministeriöiden alaiset Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus ja Teknologian tutkimuskeskus VTT.”

Ylen mukaan Teillä on

Vastuullanne  ministereiden ja kansanedustajien ilmasto päästöistä tehdyt perustiedot koskien liikennettä sen tarvitsemaa infraa, energiaa ja kalustoa

Valitettavasti tähän astisista toimenpiteistänne voi todeta että kaikki arviointiin vaikuttavat perustiedot ja arviointien työlaajuudet ja työn tekemisen raamitukset eivät ole olleet kohdallaan.

+++

Näistä raamituksista ilmeisesti vuoden 2015, silloisen liikenneministeri Risikon vaatimus:

”Myös kansainvälinen ulottuvuus tulee olla tarpeen mukaan arvioinnissa mukana, toteaa Risikko”

Risikko: Liikenneinvestointien vaikutusarviointi uudistetaan – liikenne- ja viestintäministeriö (lvm.fi) on kaikkein merkityksellisin

++

Kansainvälisten sopimusten -,  etenkin EU liikennestrategian – tietoisesti puutteellinen tulkinta, ja kyseisen puutteellisen tulkinnan myötä koko laajan LVM:n toiminnan edellyttämät,  tilatut ja toimeksi annetut tutkimuspyynnöt ovat johtaneet Suomessa todella suuriin virhearviointeihin liikenneinfra kehittämispäätöksissä alkaen jo vuodesta 2011,

+++

Näistä puutteellisuuksista suurin on raskaan liikenteen liikennemuoto siirto arvioiden poisjättäminen

Ne on jätetty pois vaikka raskaalla liikenteellä on  noin 40%  maanteittemme liikenteestä .

EU liikennestrategia vahvistettiin toteutettavaksi jo vuonna 2011 seuraavin raskaan liikenteen erityistavoittein:

:  White paper 2011 | Mobility and Transport (europa.eu)

  • Em .strategiassa on sovittu hyvin keskeinen liikennesiirto tavoite :
  • ”Keskimatkan henkilö- ja tavaraliikenteen siirtyminen 50 prosentilla maanteiltä rautatie- ja vesiliikenteeseen.”

+++

Ja kun kyseisen tavoitteen toteuttamisiin on EU ssa sovittu, sen tilintarkastustustuomioistuimen raportin LR_TRANSPORT_FI.pdf (europa.eu) mukaan sivulla 12 kohdassa 13  :

” Liikenne on ala, jolla EU:lla ja sen jäsenvaltioilla on jaettu toimivalta8. Tämä tarkoittaa, että EU ja jäsenvaltiot voivat toimia lainsäätäjinä ja antaa oikeudellisesti velvoittavia säädöksiä. Jäsenvaltiot voivat säätää lakeja ja antaa sääntöjä, ellei EU ole muotoillut yhteisiä liikennettä koskevia toimintapolitiikkoja ja strategioita”

Niin ihmetystä herättää  vuodesta toiseen toimitetut  raportit valtakunnan päättäjille ilman kyseisiä liikennemuotosiirtoja.

+++

Huomionarvoista on tässä samalla todeta tilintarkastustuomioistuimen huomio Ruotsista em linkki  sivulla 39 kohta c :

” Ruotsin ylin tarkastuselin 74 havaitsi, että kansalliset viranomaiset eivät olleet asettaneet EU-näkökulmaa etusijalle kotimaanliikenteen infrastruktuurin suunnittelussa ”

viite 74 : 74 Ks. julkaisu Road and rail investments in Sweden: lacking an EU perspective? RIR 2017: 27, Riksrevisionen, Ruotsi, marraskuu 2017 (https://www.riksrevisionen.se/).

 

Toivottavasti näistä huomioista on apua korjatessanne tutkimuksen suoritustapaa ja otatte arviointeihinne mukaan kyseiset liikennemuotosiirtymät ja maamme noin 8000 km sisävesiliikenteen mahdollisuudet joista perustutkimusta on yksityisesti tehty – ilman valtiotason mukaantuloa vuodesta 2007 alkaen….

 

+1
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu