Riidellään mediassa pienistä – ja ollaan hiljaa ja toteutetaan isoja poliittisesti asetettuja tavoitteita LiV 5/2019 vp

Yle toteaa, että Valiokunnan hallitusjäsenillä on erimielisyyksiä valiokunnan raportin sanamuodoista.

https://yle.fi/uutiset/3-11058957

Se on se pieni asia ja SUURI asia on valitun liikennepoliittisen mallin mukainen liikenneverkon kehittäminen vuonna 2007 aloitetun mallin mukaisesti ns Suomi on Saari liikennemallin puolustaminen ja sen edelleen kehittäminen .

http://www.sisavesi.fi/?page_id=14

++++

Ensimmäisenä lausunto- raportissa silmään se, että tulevaa talous arviota (on ilmeisesti myös laadittu epäloogisesti) käsitellään jälleen hyvin epäloogisesti liikenteen osalta.
Liikenne ja viestintäministeriö on asettanut omat mittarinsa mm liikenteen päästöille. valtion talousarvion kohta 31 sivulla 529.

Kysymys valiokunnalle kuuluukin :

Onko LVM esittänyt valiokunnalle vaihtoehtoiset laskelmat siitä mitä ja miten paljon erityisesti EU:ssa jo vuonna 2011 sovittua raskaan tieliikenteen liikenteen päästöjen vähenemää ,energian kulutusta on jätetty hyödyntämättä, kun maamme vesiliikenne väylästöstä (Euroopan laajin verrattuna asukas määrään ja kolmanneksi laajin verrattuna maan pinta alaan) ei ole tehty minkään asteisia suunnitelmia niiden yhdistämisistä keskenään ja mereen maantieliikenne volyymien suoritteen korvaamiseksi vesiliikenteellä.

Jo em syystä , mikäli ARVIOITA EI LÖYDY TAI  NIITÄ OLE TEHTY on sekä valtion talousarvio, että eduskunnan viestintä ja liikennevaliokunnan lausunto talousarvioista hyvin puutteellinen ja siltä voidaan todeta sen olevan osin tietoisesti edelleen pidetty  virheellisinä  jopa terminologialtaan.

+++

Valiokunta mainitsee lausuntonsa perusteluiden aloituskappaleessa.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/LiVL_5%2B2019.aspx

” Liikenneväylien korjausvelan hallitseminen ja väyläverkon kehittäminen sekä ilmastopolitiikka ja liikenteen päästöjen vähentäminen ovat esityksen keskeisenä runkona.”

1) Korjausvelka arviot ovat tehdyt tietoisen puutteellisesti LVM:n toimesta. Niistä puuttuu täysin sisävesiliikenteen muun kuin Saimaan alueen arviot.

http://www.sisavesi.fi/wp-content/uploads/2018/04/14.1-korjausvelka-määrittely-ja-mitä-sisävesiväylien-suhteen-ei-ole-tehty-.pdf

2) Liikenteen päästöjen pienentämisen infraa ja eri liikennemuotoja koskeva toimintamalli ja strategia on sovittu vuonna 2011 EU.ssa . Sitä ei ole vielä aloitettu raskaan maantieliikenne volyymien siirtojen  raiteille ja vesiliikenteeseen siirrettävien volyymien osalta  arvioimaan lainkaan.  Silti puuhataan 100 miljardin euron raideliikenne pakettia ilman vertailuja raideliikenteen ja vesiliikenteen vaihtoehtojen kustannuksista ja/tai  tehokkuuksista ja kyvystä toteuttaa Eu:ssa sovittua liikennestrategiaa……

+++

Edelleen kappaleessa liikenneverkot mainitaan Investoinnit, joissa todetaan Merenkulku ja Sisävesiliikenne termeinä.  Mutta ei mainita minkäänlaisia kehittämistavoitteita ,

Todetaan kyllä’ että sisävesiväylät mahdollistavat kustannustehokkaan ja ilmastoystävällisen kuljetusmuodon.

++++

Merenkulku terminä pitää sisällään  meri ja sisävesiliikenteet . Kumpikin erillisinä liikennemuotoina . Meillä valitettavasti hallinto ei tätä jakoa ole sisäistänyt vaan sekottaa iloisesti merenkulun ja sisävesiliikenteen keskenään.

Maahamme ei valitettavasti ole rakennettu sisävesiliikenneväylistä yhtenäistä liikenneverkkoa. http://kanaler.arnholm.nu/suomi/suomi.shtml ja hallituksen ja eduskunnan tavoite on olla hiljaa koko sisävesiliikenne termistä itsenäisenä kehitettävänä liikennemuotona jolla voidaan korvata maantieliikenne volyymejä ratkaisevasti maassamme EU liikenenstrategia tavoitteiden mukaisesti mikäli poliittisesti näin hyväksytään.  Nyt raideliikenne kiima on niin suuri että mitään muuta ei tahdota nähdä kuin raiteet.  Kiitos pitkäaikaisen LVM :n harjoittaman liikennepoliittisen erittäin suuren manipuloinnin raideliikenteen puolesta. .

+++
Ilman liikennöitävää vesiliikenneverkkoa sisävesiliikennettä ei voida harjoittaa tehokkaasti koko valtakunnan alueella. Koska meillä’ on vain yksittäisiä liikennöitäviä väyliä. Jotka ovat rakennetut pääasiassa 1800 luvulla. Ja joista korjausvelka arvioit ovat tekemättä.

Oikea , myös EU.ssa käytetty, jako kuuluisi : Meriliikenne ja Sisävesiliikenne tai meriväylät ja sisävesiväylät.  Ja silloin meillä tulisi olla sekä meriliikenne että sisävesiliikenne strategiat .  Meillä on ainoastaan meriliikenne strategiat tehdyt ja ylläpidetyt ne asianmukaisesti vuosikymmenet.

Sitten voimme lopuksi edelleen todeta että hallitus talousarvio esityksessään https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_29+2019.pdf merenkulun väylistä  ehdottanut että

Meriliikenne (mikäli jako tehtäisiin) väyliä korjataan 3 :ssa kohtaa yhteensä hieman yli 100 miljoonan euron arvosta.

ja yksi sisävesiväylä mikä on ollut jo vuodesta 2008 lähtien valtion hankinnoissa mukana Saimaan alueella yhteensä 40 miljoonaa euroa .  http://www.sisavesi.fi/wp-content/uploads/2018/04/5.2-Sisävesiliikenne-ja-väylät.pdfja kaikki muut samassa MKH:n esittämässä  sisävesiväylien hyötykäytöt- power pointissa  ovat edelleen arvioimatta .

+++

Em  Lisäksi  valtion talousarviossa on mainittu Vuosaaren sataman korjaus 12 miljoonaa euroa, mikä on nyt jälkeenpäin  erotettu jo aiemmin  Äänekoskelle myönnetystä 180 miljoonan euron alkuperäisestä budjetista joilla pyritään  siirtämään ulkomaan laivauksia Vuosaaren satamaan Äänekoskelta raideliikenteen avulla.  Virhe on siinä että suora vesiliikenne  vaihtoehdot keski euroopan ja Äänekosken väliltä  jätettiin tutkimatta.

Tässä Äänekosken projektissa (180 miljoonaa euroa) on erittäin huomion arvoista se, että se sotii kahta Valtion dokumentoitua tavoitetta ja sopimusta vastaan; EU liikennestrategian periaatetta : Maantieliikennevolyymien siirtoa vesiliikenteeseen. ja vuonna 2010 julkistettua dokumenttia Keitele Päijänne alueen vesiliikenteen kehittämisestä ,kun alueelle tulee uutta teollisuutta jolla on vesiliikenne volyymien kehittämisiin vaadittavaa  kuljetustarvetta. https://www.lvm.fi/documents/20181/815655/Julkaisuja+3-2010/311899bd-4b74-483d-824d-06a03ec461fc?version=1.0

bionavigaattori

merikapteeni,EMLog kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm. Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu