Saimaan kanava- mallin mukainen tulevaisuus vs. EU asetusten mukainen sisävesiliikenne väylästö Suomeen.

LVM laittoi tänään 7.6.2022 kello 15:10 ilmoituksen Saimaan kanava neuvottelukunnan laajennetusta kokoonpanosta. Saimaan kanavan neuvottelukunta jatkaa toimintaansa – liikenne- ja viestintäministeriö (lvm.fi)

Sillä pyritään, tai siihen on mitä ilmeisimmin vaara ajautua tilanteeseen, jossa laajennettu Saimaan kanava neuvottelukunta tavoittelee jatkoa , pelkän Saimaan alueen meriliikenne tavoitteisesti kehitetyn sisävesiliikenne vaihtoehdolle niin, että vuodesta 1997 alkaen virheellisesti EU asetusten vastaisesti suunniteltu ja kehitetty, nyt 24022022 kuoliniskun saanut TEN_T sisävesiliikenne kehittäminen ei loppuisi.

Mikäli se ei lopu niin se tarkoittaa muun kuin Saimaan alueen sisävesiliikenteen pitämistä pois niin valtion kuin valtion budjeteilla toimivien yliopistojen tiedontuottamisista.

Nyt puutteellinen tieto sen tuominen päättäjille on saanut huippunsa seuraavasti.

+++

Väylävirasto

Väyläviraston 480 ihmisen voimin hoidetaan maamme liikenne väylästön ylläpito ja kehittäminen

Tapamme toimia – Väylävirasto (vayla.fi)

Väylävirasto on noin 480 hengen asiantuntijavirasto, joka keskittyy tie-, rata- ja meriliikenteen väyläverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. ”

Kysymys : Miksi neljä liikennemuotoa kun EU ssa on viisi

+++

EU :ssa ja sen liikennestrategiassa vuodelta 2011 on kuitenkin sovittu edellä mainittujen neljän liikennemuodon lisäksi viidennestä liikennemuodosta   Sisävesiliikenteen (europa.eu)   eli sisävesien kehittämisistä koska

”Sisävesiliikenne on kilpailukykyinen vaihtoehto maantie- ja rautatieliikenteelle.

Erityisesti se tarjoaa ympäristöystävällisen vaihtoehdon sekä energiankulutuksen, että melupäästöjen kannalta.

Sen energiankulutus kilometriä/tonni kuljetettavia tavaroita on noin 17 prosenttia tieliikenteen energiankulutuksesta ja 50 prosenttia rautatieliikenteestä. ”

+++

Eduskunta ja mepit

Vuonna 2013 EU Vuonna 2013 EU antoi  EUR-Lex – 32013R1315 – EN – EUR-Lex (europa.eu)  asetuksen,

jonka ensimmäinen pykälä antaa selkeän ohjeen, miten sisävesiliikenne verkot myös Suomessa tulisi suunnitella.

”Tässä asetuksessa vahvistetaan Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämistä koskevat suuntaviivat, joiden mukaan verkko on kaksitasoinen rakenne, joka käsittää kattavan verkon sekä sen pohjalta kehitettävän ydinverkon.

Kysymys :  Miksi on annettu LVM:n ja Väyläviraston toimia täysin vastoin asetettua tavoitetta, ja jättää alueellinen kehittämine tutkimatta ?

+++

LVM ?

Suomen tulkinta tästä oli, että liikenneverkoista toteutetaan ainoastaan ydinverkko.

Eli koko lähtökohta sisävesiliikenteen kehittämisiin (tarkoittaa Suomessa tietoisesti kehittämättä jättämisiin) oli täysin virheellinen ja vastoin EU ssa annettua asetusta.

Kun asetuksen antamilla perusteilla erityisesti pyritään kehittämään sisävesien liikennettä alueellisesti mm. korvaamaan kallista ja ilmastosaasteita tuottavaa raskasta maantieliikennettä, niin Suomalainen lähtökohta oli ja on edelleenkin

edesauttaa meriliikennettä kehittymään sisävesialueille, niin että raskasta maantieliikennettä ei sisävesiliikenteen tuomalla mahdollisella kilpailulla häiritä.

Kysymys: Miksi LVM ei vaadi Väylävirastolta raskaan maantievolyymien  liikennemuoto siirtymä tutkimuksia vesiliikenteeseen, EU. liikennestrategian toteuttamiseksi.

+++

Eduskunnan ja ministeriöiden toimintaa valvovat viranomaiset alueelliset ELY liikenteen kehittämiskeskukset ja mepit huomio !

Kokonaisuutena edellä mainittu tarkoittaa, että jo vuonna 1997 Suomessa aloitettua TEN_T verkon kehittämistä jatkettiin edelleen vuonna 2013 annetusta asetuksesta huolimatta, pelkän ydinverkon varassa ,  ilman TEN_T verkostojen perustarkoituksen huomioimista sisävesiliikenteessä eli sisävesillemme kattavan, liikennöitävän verkon rakentamista ja sen perusteella yhteydet eurooppalaiseen ydinverkkoon.  _Tarkoittaa Suomessa itämeriyhteyden kautta tapahtuvaa sisävesiliikennettä Keski-Eurooppaan.

Suomen valtio edelleen jatkaa samaa meriliikenteen ujuttamista sisävesiliikenteeseen viimeisin havainto 9.2.2022 eduskunnan liikennevaliokunnan kokous  DEM874A.tmp.xml (eduskunta.fi) sivu 3 :

”Suomi pyrkii vahvasti siihen, että Suomen sisävesiliikenteessä voitaisiin soveltaa jatkossakin merenkulun kanssa yhteneväisiä sääntöjä. ”

Lue merenkulku = LVM:n ja valtion teksteissä merkitsee pelkkää meriliikennettä viiteLVM puhuu merenkulun kehittämisestä, ja kehittää ainoastaan sen toista osaa: meriliikennettä. | Uusi Suomi Puheenvuoro

Ja siksi ja vain siksi olemme nyt nolla piste tilanteessa mm vuosien saatossa tehtyjen lukuisten hylättyjen sisävesiemme kehittämis- hankkeiden osalta. joista suurin yritys oli Jyväskylän energian noin 3-4 miljoonan m3 vuotuisten bioraaka aine kuljetusten maksimaalinen siirto vesiliikenteeseen.

Eduskunnan liikenne viestintävaliokunnalle on annettu tyhjentävä selvitys meriliikenteen ja sisävesiliikenteen tavoite eroista , marraskuussa 2021.

Esityksen otsikko (eduskunta.fi)   ja  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2021-AK-409142.pdf

+++

Eduskunta ja hallitus

Olisiko nyt oikea aika aloittaa oikealla tavalla sisävesiliikenteen suunnittelu, EU ssa sovituin keinoin, –

Kysymys : Onko laajennettu Saimaan kanavavaltuutettujen ryhmä valtion muitten osien kannalta oikea ryhmä, jossa ratkotaan 2000 luvun toisen puoliskon jälkeisen Suomen EU tavoitteista sisävesiliikennettä ?

+++

Eli aluksi mielestäni tulisi selvittää mitä, missä, miten ja millä hinnalla voidaan saada alueellinen toimiva sisävesien kattava liikenneverkko aikaan.

Ja miten siirretään maanteiltä raskasta liikennettä vesille,?

Miten tuetaan sisävesien ydinverkko yhteydellä Itämereen kautta Keski-Euroopan vastaaviin ydin ja kattaviin verkkoihi

toteuttavilla ympäri vuotisesti alueilla purjehtivilla sisävesi-itämeri laivojen liikenteellä `?

Jossa aloitetaan myös maantie liikenne volyymien siirto tutkimukset vesiliikenteeseen, mitkä ovat olleet toistaiseksi tekemättä,  koska ei ole alueellista kattavaa liikenneverkkoa suunniteltu lainkaan.

Eikä sisävesiliikenteen mahdollisuuksia ole otettu mukaan edes poliittisesti hyväksyttyihin ”liikenne 12” eikä ”fossiilittoman liikenteen tiekarttaan”, jotka ovat väylävirastolle suora poliittinen ohjeistus liikenneinfran kehittämisistarpeista ja budjetti suunnitelmien tavoitteista, joista ei ole lupa eikä virkamies niistä voi poiketa.

Eli työtä piisaa ja tekijöitähän liikenteen hallinnassa ja suunnittelussa on satoja, välillisesti tuhansia ….

+1
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu