Saimaan kanavan merkitys – ystävyys vai liikenne – milloin naamiot riisutaan Suomessa ?

Suomen strategiana on ollut 24.2.2022 jälkeen edetä ”ajopuuna ” suuressa Eurooppalaisessa päätösvirrassa odottaa mitä EU ja Venäjä tekevät.

Meillä eduskunta tekee edelleen päätöksiä Sisävesiliikenteen kehittämisistä ikään kuin Saimaan kanavan toiminta jatkuisi (Media ja eduskunta ovat huhtikuussa 2022 palanneet ennen Ukrainan kriisiä asetettuihin LVM:n liikennepoliittisiin tavoitteisiin. | Uusi Suomi Puheenvuoro  vaikka EU varustamot ovat jo maaliskuussa ilmoittaneet lopettaneensa  kaiken liikennöinnin  Venäjän aluevesille.

Viimeisin käsittely oli tämän päivän  28.04.2022 Ilta sanomissa. Lehden pääkirjoitus Vladimir Putin Venäjä aloittaa ”kostoviikot” Suomeen Saimaan kanavan vuokrasopimuksella – Pääkirjoitus – Ilta-Sanomat (is.fi)  toteaa selkeästi sen että ystävyyden nimissä kanava on aukaistu ja ystävyyden katkeamisen takia kanava liikenne on loppu.

Lehti käsittelee asianmukaisesti ystävyyden historian.

Mutta lehti ei käsittele lainkaan Saimaan kanavan merkitystä Suomalaisessa liikennejärjestelmässä ja siitä miten LVM reagoi ja toimii tilanteessa liikenteen kehittämisissä EU liikennestrategian mukaisesti .

Tulevan NATO maan aluevuokraus ja liikenteen kehittäminen Venäjän kanssa jatkuu….. | Uusi Suomi Puheenvuoro

Liikenteellisesti  Saimaan kanavalla oli noin 1% merkitys maamme vienti ja tuonti liikenteen volyymissä.

Se missä Saimaan kanavalla oli suuri merkitys oli se, että vuosikymmenten saatossa Saimaan kanavasta tehtiin poliittisesti -Suomen Sisävesiliikenne – jota kehitetään toisen liikennemuodon -meriliikenteen tavoitteilla ja määrityksillä.

Sen tuloksena on että kansanedustajat tekivät  ja tekevät edelleen median ja suuren yleisön siunatessa päätöksiä, joilla Suomen sisävesiliikenne ajettiin käytännössä tavaraliikenteen osalta nollaan…. koska alla mainitut myytit ovat edelleen voimassa poliittisesti valitulla (sama menetelmä mitä Venäjän tiedotuksessa) liikennejärjestelmällä ja sen onnistuneella tiedottamisella jossa yhteistyö hallituksen viranomaisten ja median välillä toimii 100% ilman säröjä valitun linjan puolesta, niin voidaan todeta että naamioita ei ole vielä pudotettu ….

 

Voimassa olevat päämyytit ja virheellisyydet 

Talvi rajoittaa sisävesien merkitystä

Pääväitettä ympärivuotisen liikenteen mahdollisuudesta ei tahdota leviävän julkisuudessa vaikka jo viisitoista vuotta asia on ollut selvä josta sitten on mm VTT jo selkeästi todennut Keitele Päijänteelle suunnitellun hake liikenteen siirroista vesille raportissa 37/73/2009 todennut seuraavaa:

”Alusratkaisu tekee mahdolliseksi ympärivuotisen liikenteen sekä matalien luonnonsatamien käytön ,joihin ei tarvita lastausinfrastruktuuria, koska lastauslaitteisto kulkee laivan mukana. ” tämä EU tuettu kansainvälinen suunnittelu vahvistettiin niin Saksassa kuin Suomessa.  Vanhoista faktoista tuli myyttejä arktisessa sisävesiliikenteen alussuunnittelussa (EU–Martec ULIVES -hanke) (e-lass.eu)

Päijänteen ja Saimaan yhdistäminen kanavalla liian kallis

Vuonna 1997 annettiin ensimmäinen liikenteen eurooppalaiseen yhtenäistämiseen ja  kehittämiseen tarkoitettu TEN_T liikenneverkkojen strateginen kehittäminen vuoteen 2050 mennessä . Liikennemuotoja oli viisi raide,maantie,lento,meri ja sisävesiliikennemuodot ,joille kullekin omat verkkonsa tuli maakohtaisesti aloittaa rakentamaan.

Meille sisävesiliikenteen kehittämisiin valittiin vain ydinverkko.  Kaikille muille liikennemuodoille valittiin sekä ydin että alueelliset kattavat liikenneverkot. Euroopan laajuinen liikenneverkko TEN-T | Traficom

 

 

Kymijoen kanavointi ei kannata -vaihtoehto Vuosaari ja Suomi on Saari liikennemalli

 

Kymijoen kanavointi hävisi taistelun poliittisesti   ei faktaperäisesti valitulla investointi ohjelmalla jossa

Helsinki ja Vuosaari valittiin www.sisavesi.fi/wp-content/uploads/2018/04/5.1-LIIKENNE-VERKOT-SUOMESSA-JA-NIIDEN-KEHITTÄMINEN.pdf  kehittämiskohteeksi kun Kymijoki ja sisävesiliikenne oli vaihto ehto investointien kohdistamisissa liikennebudjettien sisällä 2000 luvun vaihteessa.  vaikka liikennemaantieteelliset mm Turun yliopiston tuottamana osoittivat investointien olevan virheellisillä perustiedoilla pohjustetut. Kotkan satama ja sisävesiliikenne (sisavesi.fi)

Edellä olevasta johtuen Pääkaupunkiseudun liikenne ja raideliikenteen kehittäminen on  liikenteellisesti ja taloudellisesti perusteltua.

 Mikäli edellä mainittuja puutteellisilla ja poliittisilla päätöksillä tehtyjä investointeja olisi tehty EU liikennestrategiaa huomioiden -niin että sisävesien liikenne volyymejä olisi siirretty maanteiltä jopa 50% raskaan liikenteen osalta kuten EU ssa on sovittu -niin se tarkoittaisi mm seuraavia asioita.

  1. Helsingin sataman lähtevä ja sinne tuleva maantieliikenne vähintään puolittuisi
  2. Helsingin alueen liikenteeestä saama taloudellinen  tulovaikutus pienenisi vähintään 1-2 miljardia / vuosi
  3. Raideliikenne investointeja ei tarvitsisi tuottaa 50-100 miljardin suunnitelluilla tasoilla koska liikenne volyymit eivät niitä edellyttäisi.
  4. Helsinkikin voisi aloittaa Tukholman tavoin ympärivuotisen vesiliikenne linjojen suunnittelun keskustan ja alueiden välille. Hesari ja Helsingin sillat | Uusi Suomi Puheenvuoro sen sijaan että kunnat velkaantuvat raideliikenne investointitaakkojen alla ministeriöiden painostuksessa Minne asti ministeriöt voivat/tahtovat ohjata kuntien investointeja -Hanhikivi-Suomirata-Itärata-Helsinki Tallinna tunneli | Uusi Suomi JOPuheenvuoro  

0
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu