Satamalakko : Vienti- ja tuontilogistiikan vaihtoehdot vuonna  2050

 

 

 1. Suomi on Saari Vaihtoehto

(jota toteutetaan- ja on sitouduttu vahvistamaan myös tehdyillä raideliikenne multimiljardi panostuksilla )

+++

Suomen viennistä ja tuonnista kulkee 90% rannikkosatamien kautta meriliikenteen laivoilla.

Satamiin tuleva ja sieltä lähtevä liikenne tapahtuu minimissään 80% rekoilla ja maksimissaan 20% raiteilla.

 

+++

 2. EU tavoitteinen

-Suomen liikennemaantietoon perustuva vaihtoehto.

Mikä voisi olla jopa sitä, että Suomen viennistä 60 % kulkee rannikkosatamien kautta meriliikenteen laivoilla ja 30% suoraliikenteellä sisävesiltä Eurooppan  lähin laituri  menetelmällä.

Satamiin ja sisävesilaitureihin kautta kulkeva liikenne tapahtuu edelleen rekoilla ja raiteilla. Mutta rekka liikenteen vaatima  kuljetus suorite (energian kulutus, päästöt ja liikenteen ulkoiset kustannukset    sivu 6  Koulutusesitys (sisavesi.fi)        )  on vähentynyt 50%  lyhentyneiden rekka liikennematkojen ansiosta.

 

 

 

+++

 

Iltalehden tekemien haastattelujen perusteella IL seuraa: Ahtaajien lakko alkaa (iltalehti.fi)    teollisuudelle kaupalle sekä zveronmaksajille tämä lakko on kova isku.

Lakosta syntyy sekä lyhyellä aikavälillä teollisuudelle ja  pitkällä aikavälillä sekä kansantaloudelle haittavaikutuksia ja on taantumaa edistävää.

 

+++

Kysymys seuraakin ; ollaanko kriisissä, sen määritelmän mukaisesti ? .

Jos ollaan niin se tarkoittaa, että voidaksemme estää tai lieventää seuraavaa vastaavaa tilannetta tulisi etsiä muutosta vakiintuneisiin käytäntöihin.

jolloin kysymys kuuluu :

+++

Meriliikennekö viennin ja tuonnin  ainoa mahdollisuus  ?

No- Yksi muutos nykymalliin on mahdollista toteuttaa ,kun huomioidaan  myös vesiliikenne verkostot ja niiden mahdollistama suorakuljetus viennin ja tuonnin toteuttamiseksi .

Tämä vaihtoehto  sovittiin jo  vuoden 1997 , multimodaali- kuljetuksia edistävässä TEN_T direktiivissä.

Suomessa vaan sitä ei aloitettu toteuttamaan eikä sitä myöskään Suomen toimesta ole  ehdotettu EU komissiolle lainkaan vaihtoehtona. 

Olisiko aika tehdä se ? 

Toinen viennin ja tuonnin  järjestelyihin suoraan vaikuttava oli ja on edelleen  vuoden 2011 EU liikennestrategian toteuttamisvaade, jota samoin Suomessa ei ole vielä otettu tutkimusten alle.

Tarkoittaa  rekka liikenne volyymien siirtoja vesille.

Olisiko sekin vaihtoehto aika toteuttaa ? 

+++

Toivottavasti tutkimus rekka liikenteen volyymisiirroista  vesille aloitetaan ja sen vaikuttavuudesta myös aloitetaan pian .

Sillä sitten lopetettaisiin pitkään tutkimaton sisävesiliikenteen musta ajanjakso

2.8-Suomen-Sisävesiliikenne-poliitisia-päätöksiä-ja-kommentteja-vv-2005-2016.pdf (sisavesi.fi) sivu 8 /11

 

+++

Tutkimukselle on erityisesti todellinen juuri tässä ja nyt tilaus : 

Jokunen  päivä sitten Turun yliopisto ilmoitti lopettavansa  nykymallin merenkulun tutkimuskeskuksen toiminnan.

Suomalainen merenkulun tutkimus menee uusiksi ? vai meneekö sittenkään ? | Uusi Suomi Puheenvuoro

Turun päätös lopettaa yksinomaan meriliikenteeseen perustuvat merenkulun tutkimukset .

Tämä tähän asti pelkkään meriliikenne tutkimuksiin perustunut merenkulun tutkimuksen lopettaminen , mahdollistaa  seuraavalle hallitukselle edistää  –   ja toivottavasti edistää myös  halua aloittaa ja  toteuttaa vihdoin yli kymmenen vuotta jäädytetyt EU liikennestrategia tavoite tutkimukset toteutuksesta  ja TEN_T direktiivissä sovituilla viiden liikennemuodon tavoitteilla.

ORPON KOKOOMUS, -LIIKENNE ,-TIEDE JA TUTKIMUS  sekä niiden merkitys -SUOMEN TALOUTEEN Kokoomus julisti oman vaaliohjelmansa Siinä on suurin osa kannatettavaa ajatusta siitä miten Suomea kehitetään ja hallitaan. Tämän blogin otsikkoa voitaisiin muuttaa… (uusisuomi.fi)

++++

Tavoitteen – , jossa pyritään raskaan maantieliikenne volyymin siirtoihin

raide ja vesiliikenteeseen – toteuttaminen merkitsee vesiliikenteen osalta sitä, että pyritään siirtämään rannikkosatamista tapahtuvaa rekka liikennettä suoralaivaliikenteeseen itämeren ja eu jokiliikenteen alueiden ja Suomen järvi alueiden kanssa.

Ongelma on  ,  että vuodesta 1990 alkaen tapahtunutta siirtobuumia , – mitä  on väittämillä ja virherpesuilla edistetty: ja mikä on käytännössä vastoin EU tavoitteista  linjaa, -edistetty jopa  maksoi mitä maksoi menetelmillä…jopa vihreiden niitä vastustaessa.   -ei kyetä poliittisesti muuttamaan …. Professori kansanedustaja -Erkki ”Susi” Pulliainen Saimaan liikennerajoituksista-1990 : ”Siperian tiikerin rauhoitus Suomessa” | Uusi Suomi Puheenvuoro

+++

Tämä, siirtotarve on suurin juuri  järvi Suomessa jossa  vienti ja tuonti  liikenne on vuosittain volyymiltään noin 30 miljoonaa tonnia.  Eli Järvi Suomen alue muodostaa muodostaa rannikkosatamille takamaa alueen mikä on  noin kolmas osan maamme rannikoiden satama liikenteestä= samoin  suuri poliittinen ongelma muutoksen toteutukseen. 

Rekka autoilu vastaa suurelta osin maamme raskaan liikenteen energian kulutuksesta mikä on noin 40% kaikesta liikenteen energian kulutuksesta ja vastaavasti ilmasto päästöistä.  Tämä on suurin osa juuri satamista tehdyistä tonnikilometreistä.

Taoludellisen sisävesiliikenteen aloittamiseen volyymit ovat riittävät sellaiseen, joihin investoinnit voitaisiin saada EU tukien piiriin – toisin mitä multimiljardi raideliikenne tavoitteet,  joilla syvennetään Järvi Suomen  alueiden riippuvuutta rannikoista ja niiden kautta tapahtuvista kalliista, ilmasto ja energia epäystävällisistä,  herkästi kriisiytyvistä  vienti ja tuonti toimista   Traficom raportti : Suomen liikenteellinen saavutettavuus Euroopassa ja Pohjoismaissa | Uusi Suomi Puheenvuoro

+++

Suomen Sisävesiliikenne väylästöä ja sisävesiliikenteen kustannustehokkuuden tuntien        ,  ihmetyttää  yllä oleva valtion toimijoiden näkemys ja sen levittäminen, kansalaistenkin  jo suurelta osin  omaksuma  käsitys  että Suomessa on mahdollista sisävesiliikenne ainoastaan Saimaan alueella.

Vesitiet jopa viisi kertaa edullisempi – Navigator Magazine  

 

Muistamme että

Vielä 2007 Merenkulkuhallitus ennen sen lakkauttamista vuonna 2010 ilmaisi kolmen vesistöalueen kehittämistavoitteet ja mahdollisuudet  Suomen sisävesiliikenteen osallistumisesta Suomalaiseen liikenne järjestelmään niin kotimaan kuin viennin tehostamistoimissa .  Sisävesiliikenne ja –väylät näkymät ja mahdollisuudet (sisavesi.fi)

 

 

 

Tästä LVM:n tuottamasta nykyisestä – Suomi on Saari- linjasta saamme viikoittain ilmoituksia.

Sellaisia ,jotka sellaisenaan näyttävät hyväksyttäviltä toimilta  esimerkkinä 16.2.2023 LVM:n sivuille tullut tiedote:

. Velvoite hankkia vähäpäästöisiä ajoneuvoja kohdennetaan hyvinvointialueille – liikenne- ja viestintäministeriö (lvm.fi)

MUTTA 

KUN EM. TAVOITE

laitetaan kontekstiin, jossa yksinomaan sekä suurteollisuuden että hallinnon avulla  kehitetään raide ja maantieliikenteen infraa,  vaikka  EU :ssa on sovittu samalla tehtäväksi  toimia joilla siirretään raskaan maantieliikenne volyymejä pois maanteiltä raide ja vesiliikenteeseen.  niin

SE MUUTTUUKIN   

käytännössä -tavoitteen, jossa edellytetään maantieliikenne volyymien siirtoja  vesille ;  vastatoimiksi, ja toimiksi , joilla edistetään yksinomaan  maantieliikenteen kasvua.

 

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

Merikapteeni, EMLog, Pyhtäällä asuva eläkeläinen jne....

Kokemusta eläkepäivien viettoon hankitun laivapäällikkö tehtävien lisäksi mm.

Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelusta hankinnasta kuljetuksista ja logistiikan johtamisesta,

Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johdosta

Öljyporausalusten suunnittelusta, niiden rakentamisten telakka aikaisesta valvonnasta sekä yleissatamien satamasuunnittelu toiminnoista.

Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen aloituksen johtaminen Suomessa.

Sisävesiliikenne logistiikan, intermodaali liikenteen ja EU liikennestrategian tutkimisista

Suomalaisen jäissä kulkevan, itselastaavien sisävesi-itämeri mallisuojatun kontti ja bulk laivamallien kehittäjän töistä www.sisävesi.fi

Ja vuonna 2020 perustetun Sisävesiliiton asiamies www.sisavesiliitto.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu