Seuraavan hallituksen liikennepolitiikkaan – edellisen hallituksen tierakentamisen lisämäärärahoista kummunneet – 10 huomiota

viite: Iltasanomat Saarikon haastattelu  Annika Saarikko kertoo yöstä, jona keskusta sai tarpeekseen Marinin hallituksesta – Politiikka – Ilta-Sanomat (is.fi)

Kommentti : Hyvältä näyttävä lausunto, tiemäärärahojen nostosta,   mikä sinänsä pitää paikkansa.

MUTTA kun lausunnon  asettaa kontekstiin, jossa huomioidaan  Liikennejärjestelmän  tehokkuus, EU tavoitteet, ilmastosta, energiasta  ja kestävän kehityksen mukaisista  tavoitteista

ja kun siihen  liitetään vielä   Suomen liikennemaantieteellinen mahdollisuuksiin multimodaali kuljetusten optimointiin sisävesi ja lähimeriliikennettä hyväksikäyttäen itämeren maitten kanssa ,

niin olemmekin tilanteessa nyt ja tässä ,  jossa voidaan havaita,  että valtakunnassa on  tehty poliittisia päätöksiä kaikkien poliittisten puolueiden konsensuksessa,  pyyhkien pöytää liikennemaantiedolla yli kolmekymmentä vuotta:

++++

Eli kaikki alkoi  90 luvulta

, jolloin liikennejärjestelmän liikennemuotojen sisäisäisestä  kamppailusta , sen heikosta  sisävesiliikenne osuudesta  voitiin jo nähdä ,  kun  sisävesi ja meriliikenne kehittäminen sidottiin toisiinsa.  Mutta merenkulun tuki ja   tutkimus jätettiin pelkän meriliikenteen varaan samoin kuin kansainvälinen osallistuminen merenkulun kehittämisiin .  Oltiin kansainvälisen IMOn jäseniä, mutta mihinkään sisävesiliikenteen vastaavaan ei edes EU tasolla oltu aktiviisia.

Voimme tiivistää kaiken  siihen,  että

” Metsästä Suomen tehokas sisävesiliikenne syntyi ja metsään se kaatui ” 

Alla dokumentaatiota kerättynä ja kommentoituna  vuosikymmenten aikana tehdyistä  liikennepoliittisista toimista tavaraliikenteellemme ,joilla -valtakunnan  viennille ja tuonnille  tuotettiin  EU ssa sovitun  linjan päinvastainen toimintamalli eli Suomessa  liikennemuotojen  siirrot  tehtiinkin raide ja maantieliikenteeseen  kun EU ssa tavoite asetettiin päinvastaiseen suuntaan eli rekoilta vesille  jo vuonna 2011.

Eduskunnassa hyväksytyistä toimista seuraavat  10 erillistä kohtaa ovat selkeä dokumentaatio edellä mainitusta.

 

1)   Saimaan kanavan öljyn kuljetusten siirtäminen kalliimpaan rekka ja raideliikenteeseen

Uolevi Raade ja Saimaan kanava | Uusi Suomi Puheenvuoro  jossa itse toimenpiteet aloitettiin vuonna 1990 Ahon hallituksen aikaan.

Vaikka vihreitten professori Pulliainen kuinka perusteli tavoitteita viherväittämiksi joilla voidaan perustella niin sisävesi kuin rannikkoliikenteenöljykuljetusten lopettamista.  Hänen mukaansa eduskunnan pääpaino olisi tullut kehittämistavoitteeksi esittää laivakaluston kehittämistä tehokkaan laivaliikenteen  turvallisuuden lisäämiseksi niin rannikolla kuin sisävesillä

Professori kansanedustaja -Erkki ”Susi” Pulliainen Saimaan liikennerajoituksista-1990 : ”Siperian tiikerin rauhoitus Suomessa” | Uusi Suomi Puheenvuoro

 

2) TEN_T verkon määrityksissä 

On jätetty alueellinen sisävesiliikenne verkko määrittely /tarve /tulevaisuuden mahdollisuus pois liikenneverkoista , vaikka sisävesiväyliä on 8000 km ja raideliikenneväyliä vain 6000 km. Väylästön ylläpito 30-50 kertaa kalliimpaa ,  ja sille alueellinen   verkko määritettiin EU tavoitteisesti rakennettavaksi ylläpidettäväksi ja kehitettäväksi    (1997-2023)  ja viimeiset tutkimukset osoittavat selkeästi että sisävesi/lähimerenkululla tehty tavaraliikenne  eurooppaan voi olla  valittua mallia -Suomi on Saari- jossa sisämaan liikenne hoidetaan pelkästään raide ja maantieliikenteiden avullla,  jopa  Vesitiet jopa viisi kertaa edullisempi – Navigator Magazine

lvm budjetti 2016 (sisavesi.fi)

Suomalaiset EU tavoitteista poikkeavat ratkaisut EU ssa sovittuun TEN_T liikenneverkkoon ja liikennejärjestelmäämme | Uusi Suomi Puheenvuoro

Euroopan laajuinen liikenneverkko TEN-T – Väylävirasto (vayla.fi)

EU liikennestrategia, Eurostat ja LVM budjetti 2022 | Uusi Suomi Puheenvuoro

Koulutusesitys (sisavesi.fi)

 

 

3) Vuosaaren satama rakentamis

päätöksen yhteydessä valtiovalta päätti, että se ei rakenna sisämaan liikenteeseen kilpailevaa sisävesiliikenne verkkoa

Kymijoen kautta . Vaan keskittää kaiken Vuosaareen tulevan ja sieltä lähtevän  sisämaan liikenteen kehittämisen  raide ja rekka liikenteisiin ja siten pidättäytyy LVM:n viralliseen liikennerevoluutio tavoitteeseen,  jossa Suomen sisävesiliikenne mahdollisuudet rajataaan:

5.1-LIIKENNE-VERKOT-SUOMESSA-JA-NIIDEN-KEHITTÄMINEN.pdf (sisavesi.fi)  (2000 vaihde -jatkuu edelleen

Vuosaaren väyläruoppaus: jälleen uusi esimerkki liikenne infran osa-optimoinnista ja ylen uutisoinnista. | Uusi Suomi Puheenvuoro

Vuosaari vs Sisämaan suoravesiliikenne yhteydet Eurooppaan. | Uusi Suomi Puheenvuoro

Äänekosken liikenneyhteydet – Väylävirasto (vayla.fi)

jonka tuloksena voidaan todeta nollasumman pelin satamien käytöstä kääntyneen suurten investointien avulla Helsingin satamaan…. Kotkan satama ja sisävesiliikenne (sisavesi.fi)  eritysesti sivulta 10 alkaen Suomen kontti satamat 2007-2018 tehtyjen päätösten valossa.

 

 

4) Sisävesiliikenteen laajentaminen yritys Keitele Päijänteelle oli tuomittu jo etukäteen…

  • Hanke  tyrmättiin käytännössä vuoden 2007 sopimuksella metsäteollisuuden raaka aine hankinnan tukemisesta valtion avulla.,

sivu 6/11 2.8-Suomen-Sisävesiliikenne-poliitisia-päätöksiä-ja-kommentteja-vv-2005-2016.pdf (sisavesi.fi)Sisävesiliikenne ja –väylät näkymät ja mahdollisuudet (sisavesi.fi)   käytännössä  em tarkoitti  rekka ja raideliikenteessä pitäytymistä – alueellisen  raaka aine hankinta monopolin ylläpitämiseksi.  mm seuraavilla toimenpiteillä.

Työryhmä: Keiteleen kanavan parantaminen ei ajankohtaista – Liikenne- ja viestintäministeriö (lvm.fi)

jota voitiin kommentoida mm seuraavilla faktoilla : Laffcomp Oy: Eriävä mielipide 17.12.2009 (sisavesi.fi)

5) Vuonna 2010 LVM :n lakkautettua

  •  edellämainittuja hankkeita ajavan MKH:n ,  vuosi 2011 olikin sitten alue-  ja liikennepolitiikan suurten päätösten ja ristiriitojen aloistus vuosi

AA )  EU liikennestrategia astui voimaan    ja

BB ) Suomi käytännössä irrottautui siitä tekemällä kansallisen liikennerevoluution , eduskunnan hyväksymänä , nämä tarkoittaa yhdessä toteutettuina  päätöksiä , joilla voitiin perustella virkamies ,tilattavia tutkimuksia ja kokonais  työnkentelyä EU sta eroavalla tavalla mainitsematta julkisesti , että eroja on lainkaan.   Ja näin on toimittu sitten vuoden 2011

Vuoden 2011 valkoinen kirja (europa.eu)

Julkaisuja_27-2011.pdf;sequence=1 (valtioneuvosto.fi)

  • Yllä mainittu toimintamalli  tarkoittaa, että Vuoden 2011 jälkeisillä hallituksilla: Kataisen , Stubbin, Sipilän Rinteen ja Marinin hallituksilla ei ole ollut puolueetonta tutkimustietoa lainkaan tuotettuna sisävesiliikenteestä ei lähimerenkulusta vuoden 2011 jälkeen.  koska 
  •  LVM lopetti kaiken sisävesiliikenteen ja lähimerenkulun liikenteellisen tutkimisen kokonaisuudessaan jo aiemmin

2.8-Suomen-Sisävesiliikenne-poliitisia-päätöksiä-ja-kommentteja-vv-2005-2016.pdf (sisavesi.fi)   sivu 8/11

+++

Esimerkki 1 vuoden 2015 Sipilän hallitus jossa oli mukana niin kokoomus  kuin perussuomalaiset saivat liikenteen perustavoitteet

Liikenneverkko ja kansantalous – Suomi–Ruotsi vertailua – PTT  joista oli jätetty kokonaisuudessaan Ruotsissa jo aloitettu

sisävesiliikenteen ja lähimerenkulun avulla tapahtuvat EU liikennestrategia tavoitteiset maantieliikenne volyymien siirrot

kokonaan käsittelemättä.  jonka avulla LVM pohjusti kaiken raideliikenne multimiljardi tavoitteensa Sipilän ja Marinin hallituksille ja eduskunnalle. .

5.3-suomi-ruotsi-vertailut.pdf (sisavesi.fi)

 

 

Esimerkki 2 Itämeren rikkidirektiivi kustannukset 2013-2016 kompensoitiin rekka liikennettä tukien ja kehittämällä

2.8-Suomen-Sisävesiliikenne-poliitisia-päätöksiä-ja-kommentteja-vv-2005-2016.pdf (sisavesi.fi) 

Väylämaksujen poistot peilattuna vuoden 2013 merenkulun rikkidirektiivi lobbauksiin ja LVM:n toimiin | Uusi Suomi Puheenvuoro

 

,mutta  ei sitä liikennemuotoa jota se koskee , eli sisävesi ja lähimerenkulkua   sen tutkimusta ,  infraa ja kalustoa,  jolla rekka liikenne volyymejä olisi voitu siirtää vesille. se jätettiin pois vaihtoehdoista.  Koska se ei kuulu liikennerevoluution mukaiseen Suomi on Saari neljän liikennemuodon kehittämistavoitteisiin.    Back to the future – www.sisavesiliitto.fi

6) vv 2010-2018 LVM käytti

liikenne strategian luomisessa liikennerevoluutio tavoitteisesti neljälle liikennemuodolle poliittisia konsultteja – liikennemaantieteellisten faktojen sijaan- tekemään eduskunnalle suunnattuja revoluutio perusteisia  lobbais ja ns. tutkimus raportteja :

Esko Aho ja Paavo Lipponen HS:n mielipidesivulla: Arktinen yhteistyö avaa Suomelle uusia mahdollisuuksia – Mielipide | HS.fi   Esko Aho ja Paavo Lipponen

 

pääasiallisen suunnan luomiseen ja ylläpitoon -kommentit : LVM visio 2050 ja sen vesiliikennekommentit v 2017 – Sisävesi.fi (sisavesi.fi)  joilla sitten tehtiin Liikenne 12 parlamentaarinen

EU tavoitteista eroava liikennejärjestelmäsuunnitelma    Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (valtioneuvosto.fi)   ,jossa erityisesti näkyy

valtion tietämättömyys sisävesi /lähimerenkulun vaikutusmahdollisuuksista Suomessa LVM visio 2050 ja sen vesiliikennekommentit v 2017 – Sisävesi.fi (sisavesi.fi)

jossa virheitä ei korjattu, vaan raportit esitettiin sellaisenaan niin eduskunnalle kuin mediaan….Valtioneuvoston faktantarkastus pettänyt; virheitä 19- yhdeksällä sivulla. | Uusi Suomi Puheenvuoro

 

 

7) Yliopisto tason tutkimus liikenne revoluutio tavoitteisesti

Valtio perusti lobbareiden avustuksella  Jäsenet | motk    merenkulun tutkimuskeskuksen vuonna 2014 Turkuun ,  jossa jätettiin tutkimusohjelmista pois niin lähimerenkulun kuin Sisävesiliikenteen yhteisvaikutusten tutkiminen ja arviot.   Pelkkä vetytalous nykyisen liikenteen ja alue talouden eriarvoisuuskehittämisen muuttaja ? | Uusi Suomi Puheenvuoro  Turun yliopiston alla toimivan Short Sea Centerin lausunto EU sisävesi/lähimerenkulku tutkimuksiin ja niiden toteuttamisiin Suomessa.

”Tärkein kuljetusväline on maantieliikenne.  Se johtuu pääasiassa suurten talouskeskusten                                                                      sijainnista ja niiden käyttöönotosta Suomessa.  SPC Suomi ei Suomessa harjoita toimintaa,                                                                               jonka tarkoituksena on sisävesiliikenteen edistäminen, eikä sitä ole suunnitteilla. ”

 

 

9)  Poliittinen yhtenäisyys kaikkien hallitusten ajamalle liikennerevoluutiolle sitten vuoden 2011.

tavoitteisesti, myös  pääministeri Marinin johdolla , varmistettiin  vuoden 2020 aikana  SDP sisällä , jossa muutettiin vanha suppea liikennetavoite  –

vastaamaan 100% valtakunnassa vuonna 2011 aloitettua ja edelleen valtion harjoittamaa liikennerevoluutio mallia neljälle liikennemuodolle – jättäen sisävesiliikenteen erillismaininnat pois tavoiteohjelmasta.

sdp-poliittinen-ohjelma-2020.pdf    alk.sivu 93 ja kesäkuussa 19 kirjoitettu blogi

EI VOI OLLA TOTTA | Uusi Suomi Puheenvuoro

 

Liikenneverkot LVM mukaan
Liikenneverkot LVM mukaan

vrt : viisi liikennemuotoa joilla kaikilla omat TEN_T ssä sovitut liikenneverkkonsa.  joista sisämaan liikenneverkkoja ovat Maantie.raide ja sisävesiliikenteet, joissa erityiskohteena EU :ssa ylläpidetyt pullonkaula korjaukset ,joita Suomi ei ole vielä löytänyt sisävesiltään ainoatakaan,jolle voisi hakea EU tukea, muille liikennemuodoille haetun tukimenettelyjen mukaisesti.-

10 ) Liikennerevoluution lopun alku

Vaalikeskustelujen aikana

VM omalla ilmoituksellaan tammikuussa 2023 Suuret raideliikennehankkeet olisivat huomattavia investointeja ja niiden vaikutukset monipuolisia – Valtiovarainministeriö (vm.fi)

Väylävirasto helmikuun alussa Microsoft PowerPoint – organisaatio2023 (4).pptx (vayla.fi)  ja

Turun yliopisto Brahea-keskus | Turun yliopisto (utu.fi)

+++

Edellä mainitut  toimet  valtion virastojen ja yliopiston taholta olivat selkeitä merkkejä siitä,  että vuonna 2011 aloitettu EU liikennestrategian vastainen liikennerevoluutio ei ole ollut Suomessa menestys – ainakaan Järvi Suomelle josta viimeaikaiset tutkimukset osoittavat että   liikennerevoluutio  on aiheuttanut suuria ongelmia,  joiden korjaaminen

EU:n avustuksella vie vuosikymmeniä ; 

. Vuonna 2010 LVM:n ja Sitran aloittaman ja edelleen käynnissä olevan toteutuksen : Liikennerevoluution – mahalaskun merkit ? | Uusi Suomi Puheenvuoro

joita ei Saarikko eikä muut hallituspuolueet aiemmissa hallituksissa  ja nyt  Orpo ole vielä  havainnut saati ,

että niitä olisi ehtinyt  pohtia käynnissä olevissa  hallitusneuvotteluissa.

ORPON KOKOOMUS, -LIIKENNE ,-TIEDE JA TUTKIMUS sekä niiden merkitys -SUOMEN TALOUTEEN | Uusi Suomi Puheenvuoro

ja

Taikureiksiko Orpo ja Valtonen aikovat -Yle/Taloussanomat /Hesari ? | Uusi Suomi Puheenvuoro

 

 

Veikko Hintsanen

www.sisavesi.fi

www.sisavesiliitto.fi

Tekijä: bionavigaattori | Uusi Suomi Puheenvuoro

 

 

ps Nautittavaksi ainoastaan raideliikenteen aiheuttamaan poliittiseen kuumeeseen ,,,…. | Uusi Suomi Puheenvuoro

 

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

Merikapteeni, EMLog, Pyhtäällä asuva eläkeläinen jne....

Kokemusta eläkepäivien viettoon hankitun laivapäällikkö tehtävien lisäksi mm.

Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelusta hankinnasta kuljetuksista ja logistiikan johtamisesta,

Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johdosta

Öljyporausalusten suunnittelusta, niiden rakentamisten telakka aikaisesta valvonnasta sekä yleissatamien satamasuunnittelu toiminnoista.

Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen aloituksen johtaminen Suomessa.

Sisävesiliikenne logistiikan, intermodaali liikenteen ja EU liikennestrategian tutkimisista

Suomalaisen jäissä kulkevan, itselastaavien sisävesi-itämeri mallisuojatun kontti ja bulk laivamallien kehittäjän töistä www.sisävesi.fi

Ja vuonna 2020 perustetun Sisävesiliiton asiamies www.sisavesiliitto.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu