Sisävesiliikenteen EU alkukarsinnat (noin 14 miljardin EU – IWT pottiin) : Suomi -Ruotsi vuosille 2021-2027

Ruotsi jyrää nyt vaikka Suomi oli edellä niin  sisävesi/itämeri  laivanrakennustekniikassa kuin sisävesiväylä km:ssä  jo vuonna 2008.

Jyräämis viite : Merilehtien | Eteenpäin läheistä toimitusta varten (sjofartstidningen.se)

+++

Ruotsi oli kaikessa hiljaisuudessa aloittanut jo Södertälje kanavan tekemisen suuremmille aluksille, jo ennen EU:ssa sovittua liikennestrategiaa vuonna 2011 .

 

Mitä voidaan pitää lähtökohtana uuden vv. 2021–2027 sisävesiliikenteen 14,7 miljardin tukien avulla tehtävään kestävän kehityksen mukaiseen liikenteeseen ja sille optimi liikenneverkkojen rakentamisille.  Valmistautuminen piti alkaa vuonna 2011 uuden EU liikennestrategian sopimisella.

White paper 2011 | Mobility and Transport (europa.eu), jossa edellytettiin raskaan maantieliikenteen volyymien siirtoja raiteille ja vesille.

+++

Ruotsi otti heti lähdössä selkeän pistejohdon Suomesta, kun Ruotsi tunnisti omissa tulevaisuuteen tähtäävissä valtion strategioissaan mm kestävän kehityksen mukaisten liikennemuotosiirtojen tärkeyden, 5.3-suomi-ruotsi-vertailut.pdf (sisavesi.fi) , mitkä pitivät sisällään mm liikennemuoto siirtymät, joita Suomessa ei haluttu aloittaa edes tutkimaan. 2.8-Suomen-Sisävesiliikenne-poliitisia-päätöksiä-ja-kommentteja-vv-2005-2016.pdf (sisavesi.fi) sivu 8/2011.

+++

Suomessa kyllä  tuotettiin vertailuja Ruotsin liikennemalliin vielä niinkin myöhään kuin 2015 Pellervon toimesta Sipilän hallitukselle.  Ne oli tosin tuotettu niin, että viides liikennemuoto Viisi vs neljä liikennemuotoa – EU tavoite vs Suomen malli vuodesta 2011 | Uusi Suomi Puheenvuoro    eli  sisävedet ja niiden liikenne ja liikennetavoitteet olivat jätetyt kokonaan pois vertailuista. 5.3-suomi-ruotsi-vertailut.pdf (sisavesi.fi) sivu 2

Näin saatiin oivallinen pohja seuraavalle  vuodelle 2017 ja Ahon Lylyn ja Meron raideliikennekehittämis raportille

Kommentit raporttiin : Veikko Hintsanen (sisavesi.fi) jossa edelleen sisävesiliikenne loistaa poissaolollaan.

 

++

Nyt 14.07.2021 olemme tilanteessa, jossa Ruotsi johtaa 100–0 Suomeen verrattuna EU liikennemuotosiirtymien edellyttämien toimien toteuttamisissa vesiliikenteeseen.

Siitä kaksi viimeistä raporttia, joista viimeisin löytyy mielenkiintoisesti esitettynä Svenska Sjöfartstidningenissä samana päivänä mitä Fit 55 EU – julistus :

Merilehtien | Eteenpäin läheistä toimitusta varten (sjofartstidningen.se)  ja toinen aikaisempi löytyy kesäkuulta 2021 :

Premiär för nya inlandssjöpendeln (sjofartstidningen.se)

 

+++

Suomessa oli tekniset ja logistiikka  valmiudet jo vuonna 2008 vastaavaan kehityksen mitä Ruotsi on nyt toteuttanut : 

Meillä oli kehitetty ja mallisuojattu ympärivuotisesti matalissa vesillä liikennöintiin kykenevä ultrakevyt  sisävesi alus mallisto . http://www.sisavesi.fi/?page_id=23

Joille tehtiin liikennöinti suunnitelmat: Logistiikka -kasvihuone kaasut hake ja konttiliikenne – Sisävesi.fi (sisavesi.fi)

Ja joille VTT suositteli laivanrakennuksen innovaatiotukea: Vaasan hallinto-oikeus (sisavesi.fi) sivu 12

Mutta LVM/TEM eivät löytäneet alusliikenteelle tarpeellisia  liikennevolyymeja vuonna 2010 ja edellyttivät lisätutkimuksia.

Raportin . Microsoft Word – 3-2010.doc (valtioneuvosto.fi) mukaisesti-kuitenkin niin että (kyseisestä raportista mm paperiliitto totesi, että se on tehty vastoin kaikkea liikenteellistä faktatietoa ja kansantalouden etua…: 12.5-Paperiliitto-keitele-Päijänne-tutkimuksista.pdf (sisavesi.fi)

Ja kyseisiä raportissa edellytettyjä tutkimuksia ei tehty kun mm Äänekosken tehtaan niin hankinta kuin valmiitten tuotteiden logistiikan suunnitelmat esitettiin valtiolla ja valtio antoin niille noin 180 miljoonan euron tuen jolla järjestettiin niin maantie raideliikenne kuin merilogistiikan tarvitsemia väyliä .  Ainoa mikä ”unohtui tutkimatta”  vuoden 2010 jälkeen  ” oli Äänekosken EU liikennestrategia tavoitteet ja miten vesiliikenteellä voitaisiin vähentää EU:ssa sovitun kestävän kehityksen ja liikennestrategian mukaisesti maantiekuljetuksia.

++++

Ruotsissa tehtiin kantelu siitä että sisävesiliikennettä ei olla otettu tarpeeksi huomioon https://eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR_TRANSPORT/LR_TRANSPORT_FI.pdf

ECA han toteaa hallinnon tehtävistä ja valtuuksista että :

” Liikenne on ala, johon sovelletaan jaettua toimivaltaa. Tämä tarkoittaa, että jäsenvaltiot voivat käyttää omaa toimivaltaansa, ellei EU ole laatinut yhteisiä liikennepolitiikkoja ja -strategioita.”

ja sivu 19 jossa huomautetaan liikennemuotosiirtojen tärkeydestä.

”30 Huolimatta vuoden 2011 valkoisen kirjan tavoitteesta siirtää yli 300 kilometrin pituisista maanteiden tavarakuljetuksista 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja yli 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä muihin liikennemuotoihin, kuten rautateille tai vesiliikenteeseen, ja huolimatta EU:n lisääntyneestä ympäristöä säästävien liikennemuotojen painottamisesta maantieliikenteen osuus sisämaan tavaraliikenteestä on itse asiassa lisääntynyt 75,1 prosentista 76,4 prosenttiin vuosina 2011–2016 (ks. kaavio 3) ”

Ja huomioi että Suomessa ei ole vielä edes aloitettu tutkimaan miten po- muutos tehdään. Ja maantieliikenne volyymit kasvavat siellä missä niiden ei tulisi ja vähenevät siellä missä ne voisivat ja niiden tulisi kasvaa(lähiliikenne) , mikäli liikennemuotosiirtymiä toteutetaan raiteille ja vesille….

+++

Vaikka Ruotsissa ollaan edellä EU tavoitteiden noudattamisissa niin silti siellä on kapinoitu virallisesti harjoitettua politiikkaa vastaan  :

”Ruotsin ylin tarkastuselin74 havaitsi, että kansalliset viranomaiset eivät olleet asettaneet EU-näkökulmaa etusijalle kotimaanliikenteen infrastruktuurin suunnittelussa ”. viite : sivu 39/ edellä olevassa ECA tarkastusraportissa.

+++

Suomessa vastaavaa huomio tapahtui LVM:n sisällä vuonna 2015

Risikko: Liikenneinvestointien vaikutusarviointi uudistetaan – liikenne- ja viestintäministeriö (lvm.fi)

– Liikenneinvestoinneissa pitää ottaa nykyistä paremmin huomioon palvelurakenteen ja elinkeinoelämän tarpeet perinteisten maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvien vaikutusten lisäksi. Myös kansainvälinen ulottuvuus tulee olla tarpeen mukaan arvioinnissa mukana, toteaa Risikko.

,mutta kyseiseen EU tavoitteiden huomioimiseen ei kukaan ole puuttunut ja entinen meno- sisävesiliikenteen huomioimatta jättämisissä- voi Suomessa edelleen jatkua.

+++

Nykyinen sekä Fossiilittoman liikenteen tiekartta Fossiilittoman liikenteen tiekartta : Valtioneuvoston periaatepäätös kotimaan liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämisestä – Valto  että Liikenne 12 -suunnitelman toimeenpano lähtee vauhtiin | Traficom

ovat tuotetut ilman tutkimuksia liikennemuotosiirtymistä että sisävesiliikenteen arvioinnit ovat suoritetut mutu/hiha menetelmiin perustuvilla meriliikenne viitteillä  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/bionavigaattori/valtioneuvoston-faktantarkastus-pettanyt-virheita-19-yhdeksalla-sivulla/

Josta syystä Suomen Sisävesiliitto on todennut että: LAUSUNTO 2/2021 – sisavesiliitto.simplesite.com kyseiset  tehdyt perustutkimukset molempiin raportteihin tulisi mitätöidä uusia faktatiedoilla EU-  liikenteen  kestävän kehityksen toteuttamisiksi .

+3
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu