Sitran korjausliikkeet, raportti no 193 vs EU liikennestrategia ja vesiliikenne.

Sitra julkaisi 18.08.2021 Raportin no 193 – Korjausliike -, jossa raportissa Sitra käsittelee Suomen menoa kohti 1,5 asteen tavoitteen mukaisia ilmastotoimia  

 Joitain huomioita po raportista ja sen liikenne osuudesta : 

Sivuilla 80-93      Sitra käsittelee liikennettä ja päästöjen nykytilaa Liikenneministeriön mukaisesti neljän liikennemuodon mukaisesti sivuuttaen EU:ssa sovitun viiden liikennemuodon avulla tehdyn arvioinnin.     https://media.sitra.fi/2021/07/18185827/korjausliike-suomi-kohti-15-asteen-tavoitteen-mukaisia-ilmastotoimia.pdf   

EU tarkastelee, tutkii ja kehittää kaikkia viittä liikennemuotoa omissa raporteissaan ja strategioissaan. 

Niistä liikenteen osalta tärkein on sen perusstrategia tavoite vuodelle 2050  vuodelta 2011  . White paper 2011 | Mobility and Transport (europa.eu) ,  jossa alasivuna on liikennemuotoselvitys (viisi liikennemuotoa) Liikennemuodot | Liikkuvuus ja liikenne (europa.eu)  

 Muut havainnot Sitran raportista  

1) 

 Sivu 80 kuva 10 

Kotimaan liikenteen päästöt olivat 11,3 metristä M-tonnia vuonna 2019. Vastaten noin 16% kaikista päästöistä. Lisäksi Suomen liikenteen päästöihin lasketaan maamme kansainvälisestä meri ja lentoliikenteestä aiheutuneet päästöt yhteensä 8,7 M- tonnia eli yhteensä tasan 20 metristä tonnia mikä vastaa 28 % Suomen päästöistä. Joten puhumme erittäin suuresta kokonaisuudesta.

 2)  

Henkilö auto liikenteen osuus 5,7 Mt vastaa 50% osuutta kotimaan liikenteen päästöistä.  

Rekka liikenteen osuus 3,3 Mt vastaa 30% osuutta  

 +++ 

3)  

Sivu 80 kuva 11  

 Päästövähennykset toteutetaan Sitran mallissa käytännössä lähes pelkästään Poltto aine valinnoilla ja moottori kehittämisillä. 

Tehokkaammat tavarakuljetukset saavat ainoastaan marginaalisen merkityksen.  

Ei erillistä liikennemuotosiirtymä arviota EU tavoitteista ole kuvassa esitetty lainkaan ( 50% kuorma auto liikenteestä tulisi siirtää raiteille ja vesiliikenteeseen  ks EU liikennestrategia)  

 +++ 

Sivu 81 viimeinen kappale ensimmäinen lause:  

“ Liikenteen päästöjä ohjataan sekä EU, että kansallisen tason sääntelyllä, veroilla ja tuilla.”  

Jonka jälkeen raportissa kuvataan erilaisia keinoja,  joita EU on asettanut tavoitteen toteuttamiseksi.  Mutta jätetään pois Liikennemuotosiirtymä tavoite. Mikä koskee rekka liikennettä kokonaisuudessaan.  

Järjestys kyseisten mallien ensisijaisuudesta on Sitra jättänyt tarkemmin selvittämättä ,ja siksi ottaa käsittelyyn pelkästään aiemmin valtakunnan tasolla tehdyt toimet ja laajat tutkimukset… joista puuttuu sisävesiliikenne systemaattisesti.

 

Sivu 84 Tehokkaammat tavarakuljetukset 

  “Tavarankuljetusten energiatehokkuutta voidaan parantaa myös hyödyntämällä enemmän pidempiä ja raskaampia, ns. HCT (High Capacity Transport) -ajoneuvoja ja siirtämällä tavaraa soveltuvin osin teiltä raiteille, joiden osuus tavarankuljetussuoritteesta on nyt alle 30 prosenttia.” 

Havainto : Niin,  jälleen yksi liikennemuoto pois arvioista kokonaisuudessaan.   Ja sen myötä tehokkaammat tavarankuljetus mahdollisuudet joilla poistetaan EU tavoitteiden mukaisesti maantieliikenteeseen tarvittavaa kalustoa….ks kuva.

Vrt raiteita Suomessa noin 6000 km 

Sisävesiväyliä  Suomessa noin 8000 km. 

 

 Jatkoa seuraa : 

Sivulta 85 sivulle 88 käsitellään käytännössä eri poltto aineita. 

Havainto  

EU ssa sovittua  liikennemuotosiirtymää päästövähennyskeinona  sisävesille käsitellä lainkaan.  

Lentoliikenteessäkin perusasia on poltto aine… 

 

Sivu 90 Vesiliikenteen päästöjen vähentäminen  

 “Kotimaisen ja kansainvälisen vesiliikenteen päästöjä voitaisiin vähentää laivakuljetusten energiatehokkuuden parantamisella” 

Tulevaisuutta varten myös Sitran tulisi tuntea terminologia ja perustat EU liikennestrategiasta.  

Kertaus  

 Seuraavat määritelmät ovat :  Oikeustiede:vesiliikenne – Tieteen termipankki  

 Vesiliikenne  

Vesiliikenteellä tarkoitetaan vakiintuneen määritelmän mukaisesti vesi- tai merialueella tapahtuvaa liikkumista vesikulkuneuvolla.    

 Merenkulku  

Merenkululla tarkoitetaan yleismääritelmän mukaisesti meri- ja sisävesialueilla tapahtuvaa laivaliikennettä  

 Sisäveden ja Meren ero.  

Elinympäristöt › Sisävedet | Luonnontila.fi   

Sisävesien määritelmä on periaatteessa yksinkertainen: niitä ovat kaikki meren pinnan tason yläpuolella sijaitsevat vesiympäristöt.  

 Meri ja Sisävesiliikenteen erilaiset kehittämisajurit  

 Vesiliikenne ajurit (sisavesi.fi)  

 

Ajurit ja käytettävissä olevat ja EU tavoitteiden mukaisesti mahdollisesti  tehtävät sisävesiväylät ja erityisesti niiden yhdistämiset kaluston käytön mahdollistamiseksi koko sisävesialueella   edellyttävät erillisten tutkimusten ja analyysien tekoa sisävesiliikenteen ja meriliikenteen kehittämismahdollisuuksien analysoinneissa.

 

Sitran tutkimus analyysit ja niitä seuraavat liikennekehittämisehdotukset ovat samaa luokkaa mitä eduskunnan hyväksymät LVM:n tuottamat liikennejärjestelmä suunnitelmat. Sen vesiliikenne osuudesta tehty analyysi löytyy sivustolta : https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/bionavigaattori/valtioneuvoston-faktantarkastus-pettanyt-virheita-19-yhdeksalla-sivulla/   

 

+++

 Kun terminologiaa vääristellään niin  virheitä pääsee tulemaan , esimerkkinä  sivu 90,   jossa kappaleessa,  mikä   alkaa  ”Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO,,,,”

” Vesiliikenteen polttoaineet ovat toistaiseksi verottomia, eikä kannusteita polttoainevaihdoksiin ole  ” -väite ei pidä paikkaansa koko vesiliikenteen osalta .

Vesiliikenteen kansainvälisellä osuudella em pitää paikkansa, muttei kotimaan sisäisessä liikenteessä, jossa esimerkiksi huvi/moottori veneet ostavat samaa bensiiniä mitä autot….

 +++

Em. syistä johtuen edes sanaa Sisävesi ei ole mainittu raportissa lainkaan….   

+2
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu