Suomen kuljetusalan  ongelma : Imago vai  rakenne ?

Hesarin mielipide kirjoittaja Harri Pasanen väittää SKAL tutkimukseen perustuen Kuljetus alan työpaikkojen täyttämisvaikeuksia imago ongelmiksi,  joita tulee ja voidaan parantaa muun muassa työn arvostamisen lisäämisellä, palkkojen nostolla ja työn kehittämisillä henkilöstön mukaan ottamisten avulla.

Sivu 63 | 20.5.2023 | Helsingin Sanomat (hs.fi)

 

Arveluttavaksi toimista voidaan todeta ainakin käytävissä hallitusneuvotteluissa paljon puhutun työperäisen maahanmuuton lisäämistä rekka kuljettajien  saamiseksi.

Olennaista on sivuutettu 

Etenkin -tässä tällä tavalla käytävässä keskustelussa ja sen perusteella tehdyissä valtiollisissa päätöksissä on jo puolitoista vuosikymmentä sivuutettu  se  EU liikennestrategian osa

 

että juuri maanteitten raskaan kuljetusten osuutta,, valtakunnan sisäisessä tavaraliikenteessä on sovittu jo vuodesta 2011 vähennettävän volyymiltaan puoleen .vuoteen 2050 mennessä:

 

Raide ja maantieliikenne lobbarit SKAL ja ATK ovat onnistuneet niin  poliittisen mielipiteen tuottamisessa kuin  valtion poliittisissa päätöksissä  olla toteuttamatta EU ssa sovittuja liikennemuotosiirtoja maanteiltä vesiliikenteeseen ja raiteille.  Vaan päinvastoin ovat onnistuneet kasvattamaan raskaan maantieliikenteen volyymejä

Raiteille tosin on käynnissä mittavat panostukset mutta niiden avutta ei tapahdu käytännössä tavaravolyymi siirtoja koska niillä ei saada taloudellisia, ei energia eikä ilmastollisia hyötyjä aikaan monilastausten, varastointien jne tarpeitten syödessä edut.

Liikennemuoto siirrot vesiliikenteeseen

Suurin mahdollisuus ilmasto energia ja valtion liikenteestä johtuvien ulkoisten kustannusten karsimisissa saadaan, kun viennin ja tuonnin avulla tapahtuvaa laivakuljetusmatkaa voidaan lisätä.  Yksinkertaisten laskutoimitusten avulla on voitu jo todeta, että jopa viisinkertaisesti kustannukset voivat nousta Järvi Suomen ja Euroopan välisessä liikenteessä nykymallin multimodaali ja tehtaan lähilaiturista tapahtuvan suoralaivakuljetusten välisenä erona Vesitiet jopa viisi kertaa edullisempi – Navigator Magazine

Mainittu sisävesien yhteys merelle, toimivuus edellyttää myös alueellisen saavutettavuuden sisävesiväylien pullonkaulojen poistoa joilla erilliset väylät noin 7000 km Järvi Suomen alueella saadaan liikenneverkoksi josta on sovittu EU direktiivissä jo vuonna 1997, mutta sen toteuttamista ei ole vielä aloitettu koska vasta 1990 oli tehty päätökset Saimaan öljykuljetusten siirroista raiteille ja rekoilla ,joille oli saatu hyvä kehittämisbuumi jota jatkettiin Vuosaaren rakentamisilla.

Karmein Skenaario

Ja nyt sitten olla tilanteessa,  jossa rekka liikennettä,  sen poltto aine kulutusta subventoidaan, sähkörekkoja subventoidaan, maanteitten kulutusta lisäävää akselipainoa nostetaan  ja maahan muuton avulla etsitään henkilöstöä, jotka  voivat kuljettaa ulkomaille rekisteröidyillä/ tai ulkomaisten omistajien suomessa rekisteröityjen yhtiöitten rekoilla Suomessa , korjausvelkaa odottavilla  teillä  vesiliikenteessä aiemmin kuljetettuja volyymeja biopolttoaineiden valtion tuki tuotannolla  tehdyllä dieselillä tai akuilla ,  jotta  valtio ja kunnat voivat ottaa lisävelkaa joilla voidaan rakentaa lisää raiteita satamiin  ja satamista sisämaahan.  Satamat jotka saavat sitten uudet tehdas sijoituspäätökset ,tehtaat joita muuten voitaisiin rakentaa sisämaahan mutta nyt ei voida koska kuljetuskustannukset ovat liian suuria.  Unohtaa ei sovi sitäkään että meriliikenteen ulkomaisille varsutamo- omistajille maksetaan varustamotukea

Ja vastineeksi jätetään koko sisävesiliikenne infra ja kaikki sen kehittämisen tukimenettelyt käyttämättä vuosikymmenen ajan EU ssa.

 

 

Vaihtoehtona

olisi Suomen sisävesiliikenne verkot, Suomessa mallisuojattujen laivojen tekeminen Suomessa, aloittaa nolla tasolta Suomen liikennejärjestelmä kehittäminen,  joilla vähennetään vähintään puolet Suomessa tällä hetkellä ajettuja tonnikilometrejä EU tavoitteisesti ja EU sopimusten mukaisilla tuilla tuettuina, joita valtio ei vielä ole ottanut omaan ohjelmaansa  lainkaan.  esim. EU tuella tehdystä hankkeesta jonka Suomi hylkäsi.

 

 

 

ja siksi olemme tässä sisävesiliikenne vertailussa aika heikoilla kuten kuvasta näkeen…

 

 

 

 

 

 

 

 

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

Merikapteeni, EMLog, Pyhtäällä asuva eläkeläinen jne....

Kokemusta eläkepäivien viettoon hankitun laivapäällikkö tehtävien lisäksi mm.

Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelusta hankinnasta kuljetuksista ja logistiikan johtamisesta,

Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johdosta

Öljyporausalusten suunnittelusta, niiden rakentamisten telakka aikaisesta valvonnasta sekä yleissatamien satamasuunnittelu toiminnoista.

Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen aloituksen johtaminen Suomessa.

Sisävesiliikenne logistiikan, intermodaali liikenteen ja EU liikennestrategian tutkimisista

Suomalaisen jäissä kulkevan, itselastaavien sisävesi-itämeri mallisuojatun kontti ja bulk laivamallien kehittäjän töistä www.sisävesi.fi

Ja vuonna 2020 perustetun Sisävesiliiton asiamies www.sisavesiliitto.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu