Suomen neljä teemaa liikenteestä  (FIT for 55)  ja unohdetut vuoden 2011 EU liikennestrategiatavoitteet

Ministeri Harakka julkisti  LVM:n/Suomen hallituksen kannan 14.7.2021 julkistettaviin EU komission-   FIT for 55 toimiin

Komission suuri ilmastopaketti julkaistaan heinäkuussa – neljä teemaa liikenteestä | Impulssi (impulssilvm.fi) jossa

Komissio on suuressa viisaudessaan päättänyt (tulee päättämään 14.7.2021) lisäpanostuksista myös liikenteen osalta niin että uudet tavoitteet saavutetaan jo vuonna 2030 .

++++

Tärkeää olisi olla unohtamatta ,että päästökaupat ja muut liikennettä koskevat nyt sovitut ilmastotoimet ja uudet tavoitteet –

Eivät millään tavoin poista vuonna 2011 asetettuja liikenne tavoitteita vaan ovat jo sovittujen toimien lisänä.

Valkoinen kirja 2011 | Liikkuvuus ja liikenne (europa.eu)

+++

Suomen viralliset toimijat LVM-hallitus ja eduskunta Teille erityisesti  pohdittavaa :

+++

Vuonna 2020 Suomi antoi EU :lle maa-arvio tiedot, joita EU komissio täydensi omilla tutkimuksillaan. asiakirja (dokument 52020SC0525 ) löytyy netistä   EUR-Lex – 52020SC0525 – EUR-Lex (europa.eu)

Asiakirjassa todetaan mm. Suomen liikenteen ja sen infran kehittämisestä seuraavaa:  

”·Investointeihin liittyvän talouspolitiikan osalta Suomen hallitus on ilmoittanut suunnitelmista lisätä investointeja tutkimukseen ja innovointiin, vähähiilisyyteen ja energiasiirtymään sekä kestävään liikenteeseen.”

Ja siitä mitä LVM ja Hallitukset ovat tehneet kestävän liikenteen hyväksi :

”·Kestävän liikenteen suhteen on edistytty vain vähän. ”

+++

Em syystä komissio on antanut Suomelle suosituksen:

Suositus no 3 Suomen tulee

”KESKITTÄÄ investointeihin liittyvän talouspolitiikan tutkimukseen ja innovointiin alueelliset erot huomioon ottaen, keskittää investointeihin liittyvän talouspolitiikan vähähiiliseen talouteen ja energiaan siirtymiseen alueelliset erot huomioon ottaen ja keskittää investointeihin liittyvän talouspolitiikka kestävään liikenteeseen alueelliset erot huomioon ottaen.

+++

Joitain komission suosituksia valtion taholta noudatetaan kuten olemme havainneet (vertailun vuoksi samasta dokumentista otettu lainaus -mikä ei muuten liity mitenkään aiheeseen)   :

” Turpeen tuotannon ja käytön vaiheittaisella lopettamisella voitaisiin tukea Suomen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Harvaan asuttu Pohjois- ja Itä-Suomi (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi) vaikuttaisi olevan alue, johon siirtyminen turpeesta hiilineutraaliin energiantuotantoon vaikuttaa eniten. Tämän alustavan arvion pohjalta on perusteltua keskittää oikeudenmukaisen siirtymän rahaston rahoitus tälle alueelle.”

+++

Toisia taas ei huomioida ollenkaan,  kuten em liikenne strategian toteuttamisen suositusta ja siihen oleellisesti liitettäviä toimia ja seurauksia:

  • Liikenteen alueelliset erot mm vesiliikenteen suhteen ovat täysin arvioimatta. Esimerkiksi -suuri Järvi Suomen vesialue on pilkottu lääneihin, ELY ja muihin alueisiin, joista on tehty tasapaksu maantie ja raideliikenne asiakaskenttä -Saimaan syväväylää lukuun ottamatta-jota pidetään ilman perusteluja Suomen ainoana liikennöitävänä sisävetenä . Tällä hallinnollisella toimella on viety edellytykset noin 1,6 miljoonan ja lähes sadan kunnan asuin ja teollisuus alueiden yhteinen vesiliikenne kehittäminen Järvi Suomen vaikutus alueella.
  • Lisänä tässä tietoisessa syrjinnässä on ollut valtakunnan tason vesiliikenne strategian puuttuminen ja kokonaan sisävesiliikennemuodon tieteellisen tutkimisen jäihin laittaminen jo noin 20 vuoden ajalla.
  • Fossiilittoman Liikenteen tiekartta ja Liikenne 12 suunnitelma vuodella 2032 , tehtiin neljälle liikennemuodolle ja puutteellisilla meriliikenteeseen perustuvalla sisävesiliikenne arviolla-

+++

Ministeri Harakan    mukaan

    ” EU-toimet täydentävät Suomen tekoja

Tulevat EU-tason toimet täydentävät kotimaisia liikenteen päästövähennystekoja, joista valtioneuvosto linjasi toukokuussa 2021. Tuolloin valmistui kolme periaatepäätöstä Suomen tie-, lento- ja vesiliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Eri liikennemuotojen EU-tason toimet voivat myös vähentää tarvetta kansallisille toimille”

Siis huomioitavaa on, että ministeri julisti edellä mainitusti, huolimatta siitä, että valtakunnassa ei ole vielä edes aloitettu tutkia miten vuonna 2011 sovitut liikennemuotosiirtymät maanteitten raskaasta liikenteestä raiteille ja vesille toteutetaan.

Niistä samoista sisävesiliikenne mahdollisuuksista ei ole otettu mitään Suomalaisiin liikenne ohjelmiin , joista komissio joitain päiviä sitten antoi    (EU julkaisi jo 24.06.2021  Naiades -sisävesiliikenne ohjelman no 3 vuosille 2021-2027) Komissio julkaisee Naiades 3 -toimintaohjelman | Sisävesiliikenteen navigointi (inlandnavigation.eu)  mikä tarkoittaa mm sitä että

Suomessa edelleen toimitaan liikenteen kehittämis- ympäristössä, jossa jätetään

Liikennemuotosiirtymä  tutkimus tekemättä

vaikka EU komissio julistaa miljardeja käsittävän  Sisävesiliikenteen ja lähimerenkulun kehittämisohjelman millä sisävesiliikenteen määrän pitäisi kasvaa 25 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Ohjelma  Naiades 3 :ssa keskitytään  kahteen päätavoitteeseen:

  • siirtämään enemmän tavaraliikennettä sisävesiväylille ja
  • asettamaan ala peruuttamattomalle tielle päästöttömiin päästöihin, joihin liittyy paradigman muutos kohti edelleen digitalisoitumista, sekä liitännäistoimenpiteisiin nykyisen ja tulevan työvoiman tukemiseksi.

  +++

Sisävesiliikennöitsijät huomioivat seuraavaa:

  • jäsenvaltioiden on lisättävä investointeja infrastruktuuriin ja huomattavasti enemmän rahoitusta Verkkojen Eurooppa -välineestä vesiväyliin
  • sisävesiliikenteen kasvanut osuus integroimalla täysin multimodaaliseen ketjuun, luomalla oikea sääntelykehys ja epätasapainon korjaaminen, kuten pitkäaikainen satamien ruuhkautuminen (Suomessa ylimääräinen rannikkosatamatoiminta-jakelu ja keräily liikenteessä Keski Euroopan kauppakumppanien ja valtameri hub satamatoimintapalvelujen tarjoajien kanssa.
  • tuetaan alan energiamuutosta räätälöidyllä rahoituksella laivaston vihreän teknologian laajaan käyttöönottoon, luotettaviin vaihtoehtoisiin polttoaineisiin ja digitalisaatioon.

 

+3
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu