Suomen vienti vähentää päästöjä enemmän kuin Suomi niitä tuottaa; tutkimukset ja media

Hesarin Otsikko ja aiheesta tehty tutkimus ei vastaa toisiaan.

Otsikko on tehty tuotettu  osatutkimuksen  ,jossa tutkitaan ainoastaan ”kädenjälki ” osuutta ,pohjalta,  ei teollisuuden ja tuotannon kokonais päästötutkimusten, sellaisen jossa tutkimukseen otetaan mukaan kaikki päästöt , joita syntyy aina raaka aine tuotannosta, kuljetuslogistiikasta -ja valmistuotepuolella varastoinnista ja kuljetuksista kotimaan satamaan ja satamatominnoista aheituneet päästöt .

Niiden pienentämiset ovat arviomatta , EU tavoitteisesti, niiden  jotka otetaan huomioon arvioidessa päästöjen pienentämistä kokonaisuutena Suomen viennin ja tuonnin aiheuttamista päästöistä ….

Tutkimuksen teettäjä  , EK – kuuluu siihen kolmikymmen vuotisen liikennejärjestelmä  ”sodan ”aktiiviseen , tietoisesti tuotetuilla tutkimuksilla valtioon ja mediaan  hyökkäävään osapuoleen, jossa viherpesu on täten tuotettuna suurimittakaavaista,

Havaintona on erityisesti vuosien saatossa näkynyt tutkimusten koskeneen  erityisesti raskaan liikenteen osuutta , sen väkisin maantieliikenne osuuden väkisin kasvattamista jättämällä kilpaileva mahdollisuus pois tutkimusta -joilla voisi pienentää niin  energiakulutusta, yhteiskunnalle aiheutuneita kustannuksia  kuin ilmastopäästöjä Pelkkä vetytalous nykyisen liikenteen ja alue talouden eriarvoisuuskehittämisen muuttaja ? | Uusi Suomi Puheenvuoro

Puutteellisia tutkimuksia tuottava ”Hyökkäävä osapuoli ”on onnistunut totaalisesti omissa tavoitteissaan;  poistaa liikenteen liikennejärjestelmäkeskustelu ja mahdollisten vaihtoehtojen tutkiminen.  viite 2.8-Suomen-Sisävesiliikenne-poliitisia-päätöksiä-ja-kommentteja-vv-2005-2016.pdf (sisavesi.fi) sivu 8/11

++

Valtio on niellyt kaiken heidän esittämästään vihreästä liikenteen totuudesta.  Liikenneministeriön hallitusohjelmat ja niiden toteutukset 2000 luvulla | Uusi Suomi Puheenvuoro

+++

Tänään tämä EK  ”totuus ” näkyy selkeästi Hesarin artikkelissa  Lehdet | HS.fi

”Vienti vähentää päästöjä enemmän kuin Suomi niitä tuottaa.”

siinä että liikenteen osuus –  päästöjen pienentämis tavoitteessa – jätetään käsittelemättä kokonaisuudessaan pois kun keskitytään, ja on annettu tutkimuksen tekijälle raamit siitä mitä tutkimukseen otataan mukaan jotta tuloksena Kädenjälkilaskelma :

” kädenjälkilaskelma perustuu erotukseen , jokin suomalaistuote on tehokkaampi kuin muut markkinoilla olevat.  ”

+++

MUTTA

  • Se ,miten viennin ja tuonnin logistiikassa on päästöjä pienennetty.
  • Se miten liikenteen tässä tapauksessa raskaan maantieliikenteen päästöjä on pienennetty vuosien saatossa -volyymisiirroilla .
  • Se miten TEN_T päätökset alueellisen saavutettavuuden liikenneverkot niiden rakentaminen tai rakentamatta jättäminen ovat vuodesta 1997 vaikuttaneet.
  • Se miten EU liikennestrategiaa, sen tavaraliikenne osuutta on  vuodesta 2011 alkaen –  Suomessa toteutettu – tavoitteen asettelun vuoteen 2050 tasoon verrattaessa.

On kaikki jätetty tutkimusten ulkopuolelle.

+++

Siksi  koska  niistä ei ole mainintaa tutkimuksessa niistä ei tarvitse keskustella ?

Se keskustelun aihe päästöjen pienentämisiin liittyen voisi olla vaikka :

Miten voidaan yhteen liikennemuotoon panostaa 100 miljardiin asti nouseviin infra muutos rakentamisiin ilman että tehdään kokonaisvaltaisia vertailuja eri liikennemuotojen mahdollisuuksista tavaraliikenteen -viennin ja tuonnin päästöjen pienentämisissä.

Nyt sitä ei tarvitse käydä koska raideliikenne tutkimuksissa , ennen investointi  päätösten tekoa päästöjen osalta  on tutkittu ainoastaan raideliikenne osuutta.  Ei sitä eikä vertailua siitä  miten ja mikä osa maamme liikennemaantieteellisessä  kokonaisuudessa on järkevää toteuttaa raideliikenteellä ja mikä osa sisävesiliikenteellä niille tavoitelluista raskaan maantielliikenne volyymien siirtotavoitteista,joilla päästöjä viennin ja tuonnin osalta radikaalisti voidaan pienentää.

Tarkoittaa sitä että  sillä sadalla miljardilla saatavat ilmastovaikutukset, ova minimaaliset panostuksiin nähden =  2-4 % , kun sitä vertaa EU liikenne strategia päästöjen pienentämistavoitteeseen, vuodelta 2011 – mikä oli 60% –  johon sisältyi raskaan maantieliikenne volyymien siirrot niin raiteille kuin sisävesille.

Vuoden  2008  LVM strategiassa oli asettauduttu tukemaan molempia liikennemuotoja yhtäläisesti  sekä raide ja (sisä) vesiliikenteen yhteisten terminaalien suunnittelulla ja rakentamisilla, joilla kasvatetaan molempien liikennemuotojen volyymeja.

Tarkoittaen juuri vuoden 2011 liikennestrategiatavoitteiden ennakoimista. lvm_strategia_070330 (valtioneuvosto.fi)  sivu 31 .

Tästä toteutettiin vain raideliikenne 2010 luvulla tehtyjen yksipuolisten raideliikenne tutkimusten vahvistamina.

mm vuoden 2015 vaaleja ennen tutkittiin Ruotsi Suomi liikenneinfra jossa vesiliikenne jätettiin tutkimuksista pois – tietoisesti.Liikenneverkko ja kansantalous – Suomi–Ruotsi vertailua – Pellervon taloustutkimus PTT

+++

tuloksena on että Suomessa ei sisävesiliikenteessä näy kontti eikä muitakaan rahti aluksia Ruotsin tapaan…

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

Merikapteeni, EMLog, Pyhtäällä asuva eläkeläinen jne....

Kokemusta eläkepäivien viettoon hankitun laivapäällikkö tehtävien lisäksi mm.

Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelusta hankinnasta kuljetuksista ja logistiikan johtamisesta,

Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johdosta

Öljyporausalusten suunnittelusta, niiden rakentamisten telakka aikaisesta valvonnasta sekä yleissatamien satamasuunnittelu toiminnoista.

Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen aloituksen johtaminen Suomessa.

Sisävesiliikenne logistiikan, intermodaali liikenteen ja EU liikennestrategian tutkimisista

Suomalaisen jäissä kulkevan, itselastaavien sisävesi-itämeri mallisuojatun kontti ja bulk laivamallien kehittäjän töistä www.sisävesi.fi

Ja vuonna 2020 perustetun Sisävesiliiton asiamies www.sisavesiliitto.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu