Syksyn kuuma ”reality show” LVM:n nettisivuilla – toinen tuotantokausi alkoi 19.10.2023

 Suomen hallitus julisti virallisesti istunnossaan 19.10.2023  LVM:n Syksyn ” Reality shown ” aloitetuksi seuraavalla dokumentaatiolla:

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystä tukevan parlamentaarisen työryhmän asettaminen (valtioneuvosto.fi)

+++

Suomessa esitettävän syksyn mittaisen shown perustana on EU parlamentin omistamat kaksi  ”formaattia” , viidelle liikennemuodolle

2)

 

 

Josta Suomessa esitetään, LVM:n sivuilla Parlamentaarisena ”reality showna”  em viiden liikennemuodon – Suomalainen muunnos – neljälle liikennemuodolle, perustuen eduskunnan hyväksymiin muutos dokumentteihin:

+++

 

LVM:n tuottaman ”reality – shown”  tarkoitus on syksyn 23 aikana tuottaa nettisivuille raportteja – ilmeisesti – lähes  reaali- ajassa siitä, miten ja miksi voidaan ja tulee  ylläpitää  LVM:n ja Sitran yhdessä vuonna vv 2007-2010 suunnittelema, eduskunnan v 2010 hyväksymä, liikennerevoluution Vuonna 2010 LVM:n ja Sitran aloittaman ja edelleen käynnissä olevan toteutuksen : Liikennerevoluution – mahalaskun merkit ? | Uusi Suomi Puheenvuoro    avulla  tehty neljän liikennemuodon ”Liikenne 12” – nimellä kulkevaa ”Suomi on Saari” liikennemallin järjestelmää siten, että EU parlamentti-komissio sitä hylkää ja,  että myös Suomen eduskunta voi elää valintojen kanssa.

Ja tietenkään ei sovi unohtaa, että tärkeänä elementtinä on kansalaisten, median seuraajien pitäminen vakuuttuneena siitä, että Suomessa esitetty show täyttää EU formaatin asettamat viiden liikennemuodon toteuttamis ehdot.

+++

Tähän valtion budjeteissa toteutettavaan neljän liikennemuodon avulla tehtävään EU sta poikkeavan formaatin tuottamis– tarkoitukseen LVM on jo netistä löytyvien tietojen perusteella varautunut kesän ja alkusyksyn aikana mm seuraavin toimin:

Yhteenveto annetuista lausunnoista

Näistä 97 lausunnossa jakautui LVM:n tekemän vastaaja ryhmittelyjaon ja viiden liikennemuoto jaon mukaan seuraavasti:

 

 

Huomiot annetuista lausunnoista :

 

Kunnat ja kuntayhtymät vastaavat pääosin   annetuista Liikenne 12 formaatin jatkumosta ilman rakennemuutos tavoitteita:  saavutettavuuden tavoittelemisesta neljällä liikennemuodolla   ja siitä, että EU liikennestrategiaa ei huomioida  ”Liikenne 12 formaatissa,” vaan ohjenuorana on pelkkä Suomi TEN_T ilman sisävesiliikenteen tuomaa vaihtoehtoa erityisesti tavaraliikenteen saavutettavuuden tavoittelemisiin EU liikennestrategian mukaisesti.

Alue ja kuntahallinnon lausuntoja tukee yhdistykset ja yhteisöt maantieliikenne painotteisilla lausunnoilla.

+++

 

 

 

Huomion arvoista tässä on se, että eduskunta on hyväksynyt ja samalla lopettanut  LVM/ Sitra akselin suunnittelemassa ja LVM:n toteuttamassa liikennerevoluution edellyttämässä ja hallinto-organisaatio muutoksissa, niin alueellisen sisävesiliikenteen alueelliset ylläpito ja kehittämis- organisaatiot, kaiken valtakunnan tason sisävesi / lähimerenkulun tutkimuksen

  1. , jakamalla maakunnat neljään liikennekehittämis yksikköön toteuttamaan kaikissa neljässä yksikössä samat raide ja maantieliikenne tavoitteiset kehittämistoimenpiteet ja organisaatiot.  Saimaan alueen syväväylä jätettiin meriliikenne tavoitteisen sisävesiliikenteen ”mannekiiniksi” ilman todellista vaikutusta EU liikennestrategia tavoitteisiin.
  2. Toteuttamalla vesiliikenne strategia -akateemista tutkimusta pelkän meriliikenne tutkimuksen säännöillä sekä valtion budjetointia erillisten meriliikenne ja sisävesiliikenne liikennemuotojen sijaan

Yllämainittu on toteutettu ja se kulminoituu ”Liikenne 12 ” suunnitelmassa, sen sijaan, että hallinnollisesti organisaatioiden toimenkuvilla ja maakuntajaoilla olisi mahdollistettu minimissään kahdeksan Järvi Suomen alueen yhtenäiset sisävesiliikenne tutkimukset ja tavoitteiden asettelut EU /TEN_T  2050 tavoitteen asettelun mukaisesti.   liikennerevoluution mahalasku bionavigaattori – Haku (bing.com

Kolmen kopla

Lausunnoista käy ilmi, että valtakunnassa on käytännössä kolme organisaatiota, jotka aktiivisesti ,kaikesta huolimatta ,  etsivät rakenteellista muutosta nyt voimassa olevaan show- formaattiin, ja ne organisaatiot ovat seuraavat:

Suomen ympäristökeskus , kysymyksillään lausunnon kohdassa / nimellä :   ”Visioon kohdistuvat muutostarpeet ”

LAUSUNTO_20231012160525.PDF (hankeikkuna.fi)

 

2.

ITS Finland, asettamalla kysymyksen:

” Voisiko tavoitteissa olla alatavoitteita eli saavutetaanko esimerkiksi kestävyystavoitteet muuttamalla kulkumuotojakauma kestäväksi vai korvaamalla 3 miljoonaa polttomoottoriautoa sähköisillä.

Kestävyystavoitteen osalta lopputulema voi olla sama, mutta kansantalouden, kaupunkien elinvoiman jne. näkökulmasta lopputulema näyttäytyy varsin erilaiselta ”

Lausuntopalvelu Lausunto – Lausuntopalvelu   ensimmäinen listaan merkitty lausunnon antaja : ITS Finland Oy.

 

3.

Ja ainoana suoraan asian esiintuovana organisaationa on Suomen Sisävesiliitto, jonka lausunnossa edellytetään  selkeästi,  että Suomenkin tulee ottaa huomioon liikennejärjestelmä suunnittelussa , ei ainoastaan TEN_T :ssä mainittua alueellisen saavutettavuuden tavoitetta maanteille ja raiteille,  vaan    vuoden 2011 EU liikennestrategia ja  toteuttaminen ja tutkiminen viidellä liikennemuodolla, Suomen liikennemaantiedon antamien mahdollisuuksien(8000km sisävesiä)  ja uuden 2000 luvun  tekniikan luomilla kuljetusvälineillä (ultra keveät alukset ja niiden ympärivuotinen liikenne sisävesillä)   . Toiminnan suunnittelu voidaan aloittaa siitä, miten raskaan maantieliikenne volyymien siirto EU tavoitteisesti vesille, tulee toteuttaa kokonaisvaltaisesti EU ssa   sovitun liikennestrategian ja siihen oleellisesti liittyvien   TEN:T verkostojen   avulla –  Suomessa.

LAUSUNTO_20230927154555.PDF (hankeikkuna.fi)

 

Jännittävä reality syksy tulossa 

Toteutuuko yksittäinen esiintuotu- pienen yhdistyksen- tavoite EU liikennestrategian toteuttamisesta Suomessa vai jyllääkö formaatin suuri tuottaja jälleen pienen haaveet.  Jännittävää loppusyksyä vaan kaikille – LVM:n netti sivu – realityn parissa toivottaen.

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

Merikapteeni, EMLog, Pyhtäällä asuva eläkeläinen jne....

Kokemusta eläkepäivien viettoon hankitun laivapäällikkö tehtävien lisäksi mm.

Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelusta hankinnasta kuljetuksista ja logistiikan johtamisesta,

Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johdosta

Öljyporausalusten suunnittelusta, niiden rakentamisten telakka aikaisesta valvonnasta sekä yleissatamien satamasuunnittelu toiminnoista.

Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen aloituksen johtaminen Suomessa.

Sisävesiliikenne logistiikan, intermodaali liikenteen ja EU liikennestrategian tutkimisista

Suomalaisen jäissä kulkevan, itselastaavien sisävesi-itämeri mallisuojatun kontti ja bulk laivamallien kehittäjän töistä www.sisävesi.fi

Ja vuonna 2020 perustetun Sisävesiliiton asiamies www.sisavesiliitto.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu