Taalaksen päästöjen pienentämislisä ajatus pelkkään hiilinielujen arvostamislinjaan : liikenteen päästöt uusarvioinneissa .

Aamun 2.5.2023 media julisti Säätytalolla olevan päivä jolloin siellä

tarkastellaan hallitustyön lähtökohtia , asiantuntija esitelmien avulla.

Iltapäivällä oli jo ”skandaali” valmis kun  Taalas oli otettu Ollikaisen sijaan pitämään tilanne katsausta ilmasto asioista.

+++

Taalas on puhunut pitkään jo vaihtoehdoista.

Liikenteeseen Taalaksen ajatukset sopivat hyvin .

Muutos vaan on aika suuri ja monitahoinen, mikäli Taalaksen ajatuksia aletaan ihan aikuisten oikeasti Suomessa toteuttamaan.

Taalas on oikeassa. | Uusi Suomi Puheenvuoro

Se, miten ajatukset  tuodaan eri hallinnon osien piiriin on sitten toinen juttu.

Tässä alla on lyhyt oppimäärä  ”Taalaksen linjaa” Liikenne ministeriön hallinnon alalle .

 

Yleistä

LVM ja voimassa oleva  Liikenne 12 suunnitelma on yhteistyö , jossa tähän asti on pitäydytty

energian säästölinjassa ainoastaan henkilöautojen osalla.

+++

Kuitenkin 40% liikenteen energiasta käyttää

raskas maantieliikenne , jonka päästöjen pienentämisistä EU tavoitteisesti liikennemuotosiirroilla,  ei ole annettu vielä yhtään ajatusta hallinnon dokumentaatioissa .

Liikenteen CO2-päästöt liikennemuodoittain sekä maakunnittain | Tieto Traficom

Ja Taalaksen malli edellyttää päästöjen pienentämisiä ,joissa malli tukee täysin  EU tavoitteita joita Suomessa ei ole otettu tässä asiassa huomioon lainkaan. .

+++

EU – Eurooppalaisessa kontekstissa liikenne jaotellaan viiteen eri luokkaan

-Raideliikenne

-Maantieliikenne

-Lentoliikenne(ilmailu)

-Meriliikenne(Merenkulku, vesiliikenne)

ja

-Sisävesiliikenne (Merenkulku, vesiliikenne)

Suomessa vuonna 2011 aloitettu  liikennerevoluutio on keskittynyt tutkimuksissaan ja toimissaan neljään

liikennemuotoon yhdistäen meri ja sisävesiliikenteet – tapauskohtaisesti aina tarpeen mukaan meri,vesi ja merenkulku nimityksiin ja

jättämällä kaikki sisävesi/lähimeriliikenne tutkimukset muista itämerivaltiosta poiketen toteuttamatta.

 

Edellä mainittu on johtanut  siihen,  että vaikka Suomen viennistä ja tuonnista noin 90% hoidetaan laivoilla, niin tätä valtavaa ilmasto energia ja taloudellisuus vaihtoehtoa

laivausten suorittamisista niiden lähtöpaikkakunniltaan Järvi Suomessa ei ole haluttu tukea.

 

 

 

Yhden liikennemuodon poisjättämisestä em EU tuki esimerkin lisäksi on valtion TEN_T  EU tavoiitteista poikkeava liikenne verkko ratkaisu, joissa jätettiin jo vuonna 1997 sisävesien alueellinen liikenneverkko pois kaikesta

tutkimuksista kehittämisistä ylläpidoista ja liikenneverkkojen korjausvelka arvioista.

Kaiken huipuksi

Suomessa kehitettiin ja aloitettiin  toteuttamaan  vuonna 2011 liikennerevoluutiota

jonka tuloksena valtion budjeteissa on edellä mainitut neljä liikennemuotoa, joiden budjetti osuuksiksi on em poliittisten päätösten myötä se että 90-95% valtion budjeteista suunnataan raide ja maantieliikenteeseen.  ja jätetään kaikki maanteitten tavaraliikenne talous ,  päästö- ja energian kulutuksen tutkimiset  tekemättä.

Vesitiet jopa viisi kertaa edullisempi – Navigator Magazine

 

LIIKENNE 12  liikennemuotokohtainen  toteutus (käynnissä )

 

+++

Raideliikenne  :  Sovittu keskimäärin  1500 miljoonan euron vuotuisista perusväylänpidon varoista panostettavan raiteille keskimäärin 39% eli 592 miljoonaa euroa vuodessa.

mikä tarkoittaa 6000 km liikenneverkossa noin 98 667 euroa/km /vuosi.  Lisäksi tätä kalleinta valtion ylläpitämää liikennemuotoa ja sen km määrää pyritään

aktiviisisesti lisäämään budjetin ulkopuolisella rahoituksella, josta tihkuneet tiedot ovat huolestuttavia siksi että ennusteiden mukaan ylläpitoon joudutaan käyttämään

valtion varoja.

 

Maantieliikenne ; Sovittu maanteille noin 52% mikä tarkoittaa 765 miljoonaa euroa ja  78000 km verkostossa jokaiselle kilometrille kulutettavaksi vuosittain noin 9807 euroa .

  

Lentoliikenne  Valtion avustuksia myönnetään vuosittain , budjetoituja varoja lentokenttien ylläpitoon ei liikenneministeriön Liikenne 12 suunnitelmassa ole..

 

Vesiliikenne  : tarkoittaa 16000 km valtion ylläpitämien vesiväylien hoitamista  141 miljoonan vuosittaisin varoin. = 9%   perushoito varoja  budjeteissa.  jokaista vesiväylä km kohden em merkitsee  hieman alle 9000 euroa /km / vuosi

        ja edelleen sitä     että sisävesin korjausvelkoja ei ole arvioitu eikä Liikenne 12 suunnitelmassa ole otettu huomioon EU liikennestrategia tavoitietta raskaan maantieliikenne volyymien siirroista  vesiliikenteeseen.

 

Ristiriidat EU tavoitteeseen hallintaan ja ylläpitoon.

On kehitetty valtakuntaan asetusten ja eduskunnan hyväksymien lakien ja liikennejärjestelmä muutosten avulla ns Suomi on Saari liikennemalli.  Jossa on neljä liikennemuotoa.   edelleen jossa meriliikennettä eikä sisävesiliikennettä  ole erotettu omiksi budjeteikseen. Joista molemmissa sekä meri että sisävesiliikenteessä noin 8000 km väylästöä käytettävissään,   Edelleen on huomioitava että  Sisävesien väylästöä suunniteltu yhdisettäväksi liikenne verkoksi muiden liikennemuotojen tapaan lainkaan EU /  TEN_T tavoitteisesti.

Mikä edelleen tarkoittaa , että sisävesien käyttöä ei voi suunnitella vähentämään rekka ja raideliikenteen Järvi Suomen alueen (noin 30% koko valtakunnan viennistä ja tuonnista)  viennille ja tuonnille

sekä  edelleen alueellisen tavaraliikenteen saavutettavuuden tuomia lisäkuluja ja esteiden poistamista ei ole aloitettu vuoden 2011 liikennestrategia sopimusten  ja vuoden 2015 EU tilintarkastustuomioistuimen huomautuksista

huolimatta aloitettu edes tutkimaan.

 

Merkit  liikennerevoluution tuomista ongelmista  joita .

 

  liikennejärjestelmän  hoitamisessa tulee huomioida ja johon seuraavalla ajatusketjulla päädytään,

  • VM ehdotus raideliikenne hankkeiden keskeyttämisestä; syy valtion varojen käyttö ,tavoitteisiin joilla ei edistetä kestävää kehitystä ei EU:n eikä maailman mittakaavassa
  • Valtion väyläviraston organisaatio muutos alkaen  2.2023 ; on selkeä viite siitä että on ajauduttu ongelmiin neljän liikennemuodon avulla hoidetussa liikennejärjestelmä kokonaisuudessa ,

kun on tullut tarve tehdä ensimmäiset hallinnolliset muutokset joilla tavoitellaan EU ssa sovitun viiden liikennemuodon hallintoa.

  • Turun yliopiston ” Brahea keskuksen lopettamis päätös ; merkki jolla ilmaistaan se että muutos tulee tehtäväksi lopettamalla puutteellinen merenkulun tutkimus, se josta puuttuu sisävesi ja lähimerenkulun tutkimus.


Tehtävät hallitustason  toimenpiteet vv 2024-2027 liikenteen osalta – pikaisesti:

  • Lopettaa raideliikennehanke-yhtiöt ja palata liikennerevoluutiosta,  valtion omiin resursseihin yhtenä viidestä liikennemuodosta.
  • Tehdä merenkulun hallinnossa ,raportoinneissa ja budjeteissa EU mukainen jako sisävesi ja meriliikenteisiin
  • Aloittaa merenkulun ja sisävesiliikenteen yliopisto tason tutkimukset vastaavasti kaikkien liikennemuotojen osalta.
  • Tehdä vesiliikenne ja vesiliikenne klusteri strategia(t) ,joissa molemmat liikennemuodot meriliikenne ja sisävesiliikenne ovat mukana
  • Tehdä suunnitelmat siitä miten ja millä aikatauluilla siirretään EU liikennestrategia tavoitteisesti raskaan maantie liikenteen volyymejä vesiliikenteeseen ja raiteille.
  • Muuttaa Liikenne 12 suunnitelmaa vastaavasti – edellä mainittujen faktojen vaikutusanalyyseihin tuomien muutosten vaikutukset huomioonottavasti.

 

 

 

 

faktat ja linkit yllämainitun tarkastamisiin:

www.sisävesi.fi
www.sisavesiliitto.fi

Tekijä: bionavigaattori | Uusi Suomi Puheenvuoro

Sisävesiliitto | Facebook

Euroopan sisävesiliikenne (inlandnavigation.eu)

 

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu