TEM tuottaa raportteja ……..

7.10.2019 Työ ja elinkeinoministeriö julkisti valtiosihteerityöryhmän muistion ja loppuraportin yritystukien uudistamisista.

https://tem.fi/documents/1410877/2132296/Yritystukien%20vähentämistyöryhmän%20loppuraportti/195b959e-2d52-34c2-7610-751c33c4c5e3/Yritystukien%20vähentämistyöryhmän%20loppuraportti.pdf

Huomio kiinnittyi heti alkajaiseksi siihen, että työn tuli perustua Antti Rinteen hallitusohjelmaan.

Mikäli sopuun ei päästä, niin toteutetaan malli jossa pienennetään tukia ” niiden kustannusten suhteessa” . Mitä ikinä tuo tarkoittaneekin niin työryhmä on päätynyt kaavamaiseen vaihtoehtoiseen ehdotukseen josta joitain huomioita alla.

Yleinen tasapuolisuus ?

Raportissa tarkastellaan 2,136 miljardin vaikutusta budjettiin kun keskimääräinen tavoite olisi 4,8% lisätuotto valtiolle.

Häviäjät : Yli 4,8% vaikutus tukiin /veroon : Koulutus, Yrittäjävähennys, Turvetuki, Maatalouden energia verot, Tonnistovero(kolminkertaistetaan), Lentoasema tuet loppuvat samoin lehdistötuet. Tarkoittaa että em ryhmältä kerätään noin 16,7 miljoonaa euroa tuista pois/vuosi toisten hyväksi verrattaessa normaaliin juustohöylään.

Keskimääräiset ”voittajat” : kaikki muut raportissa mainitut tuensaajat .

Ministeri Kulmuni edellytti raportin tekijöiltä  seuraavaa:

” Työryhmän tuli arvioida ehdotustensa vaikutuksia (kohdentuminen, arvioidut vaikutukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä). Työryhmälle mahdollistettiin näkökulmien esittäminen yritystukijärjestelmän kokonaiskehittämisestä sekä mahdollisista uudelleen kohdentamisen tarpeista.”

Merenkulun tuet

Raportissa tarkastellaankin Verotus näkökulmasta erittäin hyvin merenkulun tarpeellisuutta ja tukemisen tarvetta, ja yhdyn täysin raportin tekijöiden näkemykseen siitä että lähimerenkulun tuki on erittäin suurta.

Raportin tekijät arvostelevat vahvasti ja nimittävät lähimerenkulun ”viihdemerenkuluksi” .

ja ehdottavat varovaisesti että ;

”Kilpailuneutraliteetin parantamiseksi työryhmä arvioi, että viihdemerenkulun tukea olisi mahdollista vähentää huoltovarmuuden vaarantumatta. Varovaisuutta noudattaen tukeen voitaisiin tehdä maltillinen 20 miljoonan euron vähennys.”

Hyvä niin
Mutta

Mikäli toimitaan ja tutkitaan merenkulkua maamme logistiikan oleellisena osana niin havaitaan että

Merenkulku ja sen maailman laajuinen kehitys ja sen toiminta tavat ja jopa  EU:ssa sovitut merenkulun jaot ja eri liikennemuodoille asetetut tavoitteet ja mahdollisuudet ovat totaalisesti muuttaneet myös Suomen merenkulun luonnetta.
Suomen merenkulku on menettänyt tavaraliikenteessä suorat valtameri linjat.  ja tämä muutos yksin se edellyttää uusien  toiminta ja tukimenettelymallien tarkastelua Ministeri Kulmunin tavoitteen asettelun mukaisesti :

Merenkulun uusien haasteiden ja tukien tarkastelu: 

Nyt tällä hetkellä meillä viennin  ja tuonnin tavara liikennettä hoidetaan lähimerenkulussa ,niin Ruotsin Viron kuin muun Euroopan ja Euroopan ulkopuolisen kaupan osalta sen suoritetaan   Itämeren liikenteen aluksilla joihin luetaan myös lähimerenkulun matkustaja alukset, jotka kuljettavat rekkoja.

Niin rannikolta sisämaahan kuin Rekka liikenteellä suoraan lähivaltioittemme sisämaahan tapahtuva liikenne  (esim. Ruotsiin ) on kasvattanut maamme rekka liikennettä – kun niin energia säästö kuin ilmastopoliittinen EU:ssa sovittu tavoite on puolittaa se.

Osaltaan näin -että meillä rekka ralli kasvaa -kun sen pitäisi pienentyä, on päässyt käymään siksi, että Suomessa ei ole noin 30% maamme viennistä ja tuonnista ( noin 30 miljoonaa tonnia /vuosi)  suoraliikenne mahdollisuutta euroopan jokiliikenne alueille eikä   Euroopan valtameri hubeihin.   Ruotsi on päätynyt toiseen ratkaisuun .  Se on panostanut suoriin sisävesiliikenne yhteyksiin ,  ja tukee rahallisesti yrityksiä siirtää rekka liikennettä vesille.

Meillä on edelleenkin  päädytty Suomi on Saari liikennemalliin ja sillä pyritään mm. aktiivisesti  lisäämään panostuksia suurimpien alusten saamiseksi rannikko-itämeren liikenteeseen.  Tarkoittaa samalla rekka rallien kasvattamista.

Tästä viimeisin esimerkki Kotkan sataman valtamerilaivolle tarkoitetun satamanosan rakentaminen , jota kuitenkin käyttää alukset joiden tulisi olla sisävesi/ itämeri suorassa liikenteessä keski eurooppaan.

Tätä tapahtunutta muutosta 90-luvulta 2010 luvun alkuun ei vielä valtiovallan virkamieskunta ole ottanut huomioon , kun EU liikennestrategia arviot ovat yhä tekemättä ja huomioimatta kaikissa virkamieskunnan tekemissä ehdotuksissa ja päätöksissä.

Siitä myös tämä tehty raportti ja sen merenkulun tukien tutkimattomuus  osuus on , selkeä osoitus .

Tuen yksipuolinen jatkaminen, ilman muita valtion taholta tehtyjä toimenpiteitä nyt nimetylle ”viihdelinjoille” on samalla tuen osoitus Suomen EU liikennestrategian vuodelta 2011 vastaisille toimenpiteille ja EU vaatimuksille siirtää maantieliikenne volyymejä vesiliikenteeseen.

 

Uusi näkökulma tukimenettelyjen tarkasteluun huomioon ottaen merenkulun tuet uudessa merenkulun maailman laajuisessa jo tapahtuneessa muutoksessa. 

”Viihdelinjojen ” Tuen maltillinen lopettaminen ja samalla uusien merenkulun kehittämispanostusten aloittaminen on edellytys kestävän liikenteen  kehityksen ja Rinteen Hallitus ohjelman mukaisen tavoitteen mukaan ottamisella raporttiin ministeri Kulmunin edellyttämien tavoitteiden toteuttamisiksi niin että hallitusohjelman    ” Liikenneverkon kehittäminen ” Kohdan ” Vähäpäästöinen liikenne ” jossa ” edistetään sisävesiliikennettä EU:n tavoitteiden mukaisesti” saadan todella aikaan raskaan maantieliikenne volyymien siirtoa vesille.

Tämä muutos edellyttää uusia mm Ruotsissa jo käyttöön otettuja raskaan maantieliikenne volyymien siirtotukia vesiliikenteeseen, jotka tulisi mahdollisimman pian valtion viranomaisten tuoda pääätäjille esiin päätettäviksi.

Ruotsissa em päätökset maantieliikenne volyymien siirroista vesille on ollut jo vuosikausia valtio tukimenettelyjen piirissä . Meiltä vielä puuttuu edelleen sisävesiliikenne strategia vaikka EU siirtotavoitteet maanteiltä vesille ovat sovitut jo vuonna 2011

bionavigaattori

merikapteeni,EMLog kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm. Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu