TEN_T ja EU tuet Suomessa….rakennemuutosta vastaan..vanhaan malliin volyymi: 400 miljoonaa € jälleen

Suomi on saanut TEN_Tukia EU:lta 188 miljoonaa euroa edellisellä budjettikaudella 2014-2020

Nyt 16.12.2021 valtioneuvosto julkaisi hakemuksensa ja yksityisiä hankkeita tukevat  hakutukensa EUlle

EU: ssa on jaossa  7 miljardia euroa TEN_T kriteerit täyttäviin liikennehankkeisiin. Niistä yksityistiedot löytyvät  sivustolta.

Verkkojen Eurooppa -välineen liikenne 2021 – ehdotuspyyntö – sisävesiliikenne (inlandwaterwaytransport.eu)

+++

Valtion hankkeet ja valtio tukemat ”yksityiset ” hankkeet ovat kopioidut alla ja löytyvät sivustolta CEF-Liikenne -tukihakemukset 2021 CEF-tuen hakeminen Euroopan unionin talousarviossa yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen kehittämiseen osoitetusta määrärahasta (v. 2021 monivuotinen tukiohjelma). (valtioneuvosto.fi)

 

+++

Valtio julkistaa tiedot niin, että ne näyttävät tietenkin hyviltä ja ovat asetusten ja lain kirjaimen, muttei EU sopimustyen ja strategioiden  kanssa sopusoinnussa.

+++

Ongelma meillä on totaalisen rakenteellinen jossa voidaan piilottaa EU tavoitteet kokonaan yhden liikennemuodon kehittämisen osalta täydellisesti .

Josta keskustelua ei ole vielä poliitisella tasolla aloitettu.

Kirjoitin asiasta joulupukille Kirje Joulupukille -Liikenteen Joulu 2021 . | Uusi Suomi Puheenvuoro   ja joulupukki vastasi haasteeseen Suomen Merimies Unionin lehden sivuilla 20-21 joulukuun 202§1 numerossa : Merimies 5 2021 (grano.fi)

+++

Edellämainittu tarkoittaa : Koska meillä ei ole EU vuoden 2011 .liikennestrategiaa vielä aloitettu toteuttamaan maanteitten raskaan liikenne volyymien siirtojen osalta vesille, niin meillä on samalla  käytännössä sisävesiliikenteen kehittäminen jätetty ja aiotaan jättää jälleen EU:n  tällä budjetti ja hakukaudella-  samoin edelleen  hallituksen tuella ja eduskunnan hyväksynnällä,  sisävesiväylästön ja liikenteen kehittäminen ja sen avulla kestävän kehityksen mukaisen liikenteen kehittäminen siltä osin toteuttamatta

Edelleen, mikäli edellä mainitut  hankkeet jaetaan EU ssa käytetyn liikennemuotojaon mukaisesti viiteen liikennemuotoon Liikennemuotojen (europa.eu)  niin havaitsemme, että niistä yksi liikennemuoto puuttuu kokonaisuudessaan hankkeista.  Tässä väylämuodoittain esitetty taulukko samasta 270 miljoonan euron valtion hanke volyymistä ja 157 miljoonann euron ”yksityisten ” TEN_T verkkojen kehittämisiin liittyvistä hankkeista.

Valtion hankkeet       milj €
maantie väylät 0
raide väylät 162,4
meri väylät 0
sisävesi väylät 0
meri ja raide 42,34
meri ja maantie 19
maantie ja raide 5,42
meri ja satama infra 41,78
Yhteensä 270,94

 

Valtion tukemat

”Yksityiset hankkeet”      milj.€

Ilmailu 17,3
meri 130,99
sisävesi              0
raide               0
maantie 9
Yhteensä 157,29

Perussyyt sisävesiliikenteen puuttumisista löytyvät tuolta : LAUSUNTO 2/2021 – www.sisavesiliitto.fi

Ja kun Perustutkimukset vaihtoehdoista ei saa rahoitusta : JÄSENKIRJEET – www.sisavesiliitto.fi

Niin voidaan edelleen tehdä ja mennä EU hun puutteellisilla faktoilla. Valtioneuvoston faktantarkastus pettänyt; virheitä 19- yhdeksällä sivulla. | Uusi Suomi Puheenvuoro

Pienen pieni oljenkorsi on :

Eduskunnan liikenne ja viestintävaliokunta herää sisävesien kehittämisiin käsittelyn alla olevassa Naiades EU sisävesihankkeiden EU tavoiteohjelmassa.  Naiades III /2021-27 – www.sisavesiliitto.fi ,  jossa erotellaan meri ja sisävesiliikenne tavoitteet ja hankkeet toisistaan EU mallin mukaisesti ,  Suomessa tällä hetkellä käytössä olevasta mallista  poiketen….

 

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu