”Tiestö saa Kylmää kyytiä ”

Väittää tieyhdistys tänään saapuneessa jäsenkirjeessään, käsitelleessään lausunnoilla olevaa ”liikenne 2032″ suunnitelmaa.

edelleen :

” Tieverkon suhteellisen osuuden tulisi olla esimerkiksi verkon pituus huomioiden yli 90% rahoituksesta”

…no niin niin,

jälleen on muistettava maamme pääasiallisen liikennejärjestelmä ongelman olevan sen, että meillä on vain kaksi liikenneverkkoa käytössämme tavara ja henkilö-matkustaja liikenteessä – poliittisesti valittuna toimena-  ei liikenne, liikenemaantieteellisesti, liikenne ltaloudellisuuden ,ilmastotavoitteiden  tai vesiväyläkm mahdollisuuksien mukaan valittuina –

+++

Sisävesiväyliä meillä on Väyläviraston mukaan noin 8000km,  mutta niistä ei ole yhtenäistä liikenneverkkoa maanteitten ja/tai rautateitten tapaan niin että alueelta toiselle olisi kauppamerenkulun aluksilla mahdollista liikennöidä.Eikä myöskään valtio ole nähnyt tarpeelliseksi suorittaa asianmukaista korjausvelka arvioita väylästön saamiseksi tämän päivän kehittyneiden matala syväyksisten alusten käyttöön ja liikennetasoon saatettavaksi.

Ja em päätökset ovat tietoisia, poliittisia valintoja jo parinkymmenen vuoden takaa….

+++

Tieyhdistyksen lausunto ja kirje palvelee ainoastaan nyt lausunto vaiheessa olevaa virkamiesten johdolla tehtyä suunnittelua siten, että kaikkialla jatketaan puhumista vain ja ainoastaan kahdesta maaliikenne – liikennemuodosta, joille budjetti varat tulisi edelleenkin jakaa.

Sellaisella puheella ja tavoitteella tilanne onkin Suomessa melkein optimaalinen sekä raide että maantieliikenteen osalta.  Kiistellään siitä, miten kakku jaetaan kahdestaan.

Ja kolmas maan sisäinen liikennemuoto Sisävesiliikenne -on edelleen ilman omaa strategiaa, ja toimii meriliikenne strategian (joka kilpailee liikenne osuuksista sisävesiliikenteen kanssa ) alaviitteenä, –

Sisävesiliikenne on samoin ilman mitään valtion toimesta tehtyä tulevaisuuden tutkimusta,

EU liikennestrategiassa edellytettyjä Volyymisiirtojen tutkimuksia ei ole aloitettu,

korjausvelka arvioit puuttuvat,

meri ja sisävesiliieknne väylien kehittämisistä (lobbauksesta) vastaa valtion tukema lobbausjärjestelmä jossa sekä rahdeista ja volyymeistä kilpailevia rannikkosatamien ja siellä toimivien järjestöjen miehittämänä, lisäksi valtion virkamiesten (3kpl) toimiessa Vesitieyhdistyksen hallituksen lisäjäseninä, ”valvojina”; niin lopputuloksena liikenne 2032 tieyhdistykenkin on helppo vaatia teitten kehittämisiin   90% ,kun voivat  laskea sen varaan  että maassa valtiolla on ainoastaan maantiet ja raiteet hoidettavinaan….

On saatu tavoiteltu tila haltuun.

++++

Mutta

Palveleeko jo tehty ja edelleen virkamiesten – Suomi on Saari -mallia yksipuolisesti tukema EU rekka liikenne liikennemuoto volyymisiirto tavoitteet poissulkeva järjestelmä pelkästään sitä lobanneita :

(Tämänhetkiset lobbarit Suomi on Saari.liikennejärjestelmään:  Poliittiset puolueet Aluehallinto, EYLy järjestelmä, Rannikkosatamakaupungit, Meriliikenne klusteri , toimijat ja lobbarit, Etelä Suomi-Tampere alueen-raideliikenne käyttäjät ja kehittäjät, Maanteitten raskas liikenne : rekka liikenne ekosysteemi, ja lopuksi muttei vähävaraisin eikä vaikutuksiltaan pienin Tampere -Turku Helsinki – teollisuuden-kaupan- ja talonrakentamisen yrittäjät ja investoijat.)

Suomi on Saari liikennemalli jättää erityisesti Järvi Suomen alueen liikennelogistiikan ja sen vesiväylästöt kehittämättä ja siten jättää alueen ( noin 1,6 miljoonaa ihmistä; noin 100 kuntaa ja 1/3 maamme ulkomaankaupasta) omien vahvuuksien hyväksikäytön tutkimatta ja tekemättä, jättäen ne liikennelogistisesti ns rannikkosatamien takamaa alueiksi, joilla on ainoastaan raide ja maantiet rannikkosatamalaivauksiin ja tuotteiden vastaanottamisiin.

+++

Eli em. Tieyhdistyksen ”marina ” on selkeää ikuisiksi ajoiksi valituksi tulleen   ”Suomi on Saari”-   liikennemuodon puffausta, jolla pidetään yksi liikennemuoto pois liikennevolyymien ja siitä aiheutuvien työmäärien ja bisneksen jaosta.

+++

Väyläviraston mukaan maassa on liikenneväyliä sen hoidossa 100226 km

Joista

Maanteitä       78000 km     vastaten 77,8 %  maan liikenneväylästöstä

Raiteita            5926 km     vastaten 5,9  % maan liikenneväylästöstä

Meriväyliä        8000 km     vastaten  8,3 % maan liikenneväylästöstä

Sisävesiväyliä  8300 km     vastaten  8,0% maan liikenneväylästöstä

+++

Mielenkiintoa luo se, että mm EU:ssa panostetaan näihin liikennemuotoihin erillisesti kuhunkin. Sisävesiliikenne väylille on olemassa omat tarkoitetut kehittämismäärärahat – meillä Suomessa ei eritellä meri ja sisävesiliikennettä koska, valtio on valinnut poliittisesti vain maantie ja raideliikenteiden kokonaisvaltaiset kehittämiset sisämaahan

, jättäen  yli 7000 km sisävesiväylät (90%)  kaiken tarkastelun ja siten kaiken budjetoinnin ulkopuolelle –

Teknisesti asia on hoidettu siten että väyläteknisten valintojen avulla on valtio valinnut Saimaan  vain 4,3 metrin syväväylät -kauppamerenkulun piiriin, vaikka EU:ssa jopa 1,5 metrin väylät hyväksytään EU tukien piiriin vaikka niiden käyttömahdollisuus olisivat  200 päivää vuodessa, koska EU:n mukaan:

+++

” Sisävesiliikenne on tieliikenteen ja rautatieliikenteen ohella yksi kolmesta pääasiallisesta sisämaaliikennemuodosta. Tavaroita kuljetetaan laivoilla sisävesisatamien ja lastauslaitureiden välillä sisävesiväylien, esimerkiksi kanavien, jokien ja järvien kautta. EU:n tavoitteena on siirtyä tieliikenteestä ympäristöystävällisempiin liikennemuotoihin, muun muassa sisävesiliikenteeseen, sillä näin on mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä, vähentää saastumista ja lisätä liikenneturvallisuutta. EU:n strategioiden mukaan infrastruktuurin pullonkaulojen poistaminen on keskeinen edellytys sisävesiliikenteen kehittämiselle Euroopassa ” ote EU tilintarkastustuomioistuimen tarkastusraportista 1/2015 sivu 7 .

+++

Nyt lausunnoilla olevalla liikenne 2032 suunnitelmalla laitetaan em EU tavoitteet jälleen,. nyt jo kymmenen jäädytetyn vuoden jatkoksi  ,seuraavat 12 vuotta jäihin koska 12 miljoonan vuotuisilla määrärahoilla ei siirretä 50% EU:ssa tavoiteltavia rekka volyymejä  vesiliikenteeseen EU liikennestrategiassa sovitun tavoitteen  mukaisesti … eikä myöskään paranneta Järvi Suomen alueen saavutettavuutta kaupunkien välisissä tavaraliikenne logistiikassa

+++

. Huomio tulisi myös laittaa raideliikenteen väylänpitoon käytettävistä vuosittaisista kustannuksista., Ja kysyä onko meillä varaa jättää seuraavat 12 vuotta edelleen tutkimatta suunnittelematta vertailematta ja käyttämättä sisävesiliikenteen suomat halvemmat mahdollisuudet ….

 

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm. Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu