Tulevaisuuden liikennejärjestelmä on turvallinen, tietopohjainen ja kestävä?

väittää , ilman kysymysmerkkiä

Suomen liikennerevoluutioon perustuva tavoite strategia

minkä  liikenne ja viestintäministeriö,  tänään 6.2.2024  julkisti,

. Kestävää kasvua, hyvinvointia sekä turvallisuutta tiedolla ja tulevaisuuden yhteyksillä : Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan konsernistrategia – Valto (valtioneuvosto.fi)

Kysymys heti alkuun :

Voiko Suomessa  tulevaisuuden liikennejärjestelmä poiketa EU tavoitteista tavalla, mitä Suomi on omassa liikennejärjestelmä suunnittelussa ja sen toteutuksessa vuoden 2010 liikennerevoluutio päätöksin ja hallinnon sopeuttamisissaan tehnyt  Vuonna 2010 LVM:n ja Sitran aloittaman ja edelleen käynnissä olevan toteutuksen : Liikennerevoluution – mahalaskun merkit ? | Uusi Suomi Puheenvuoro

Vai tuleeko Suomen palauttaa  EU tavoitteisesti ”vastavallankumouksessa”   liikennejärjestelmä suunnittelunsa muiden jäsenvaltioiden tapaan EU liikennestrategia tavoitteisiin ja viidennen liikennemuodon tunnustamiseen.

Viisi vs neljä liikennemuotoa – EU tavoite vs Suomen malli vuodesta 2011 | Uusi Suomi Puheenvuoro

LVM hienosti toteaa raportissaan tänään :

  • ”Suurimman murroksen liikenteen ja viestinnän toimialalle aiheuttavat puhdas siirtymä ja digitalisoituminen. Fossiilittomaan liikenteeseen siirtyminen vaatii jatkossakin merkittäviä toimia”

Kysymys

Voiko LVM saavuttaa kestävää kasvua Orpon hallitusohjelmalla, jossa tämän poliittisesti -tieto ja EU tavoitteiden sijaan- tutkitun ja  valitun strategian ja hallitusohjelman  avulla keskitytään kehittämään raide ja maantieliikennettä panostamalla Suomi on Saari liikennemallilla  infran logistiikan ja digitalisoinnin  tutkimukseen, kehittämisiin ,ja pelkästään maantie ja raideliikenne volyymien osalta ja niiden  kasvattamisiin?

Kun  samaan aikaan EU tavoittelee omassa strategiassaan  raskaan maantieliikenne volyymeissa päinvastaista kestävän kehityksen mallia eli  multimodaali liikenteen 75% volyymin – maanteiltä siirtoja raiteille ja vesiliikenteeseen.

Taikureiksiko Orpo ja Valtonen aikovat -Yle/Taloussanomat /Hesari ? (uusisuomi.fi)

+++

LVM – Strategia toteaa kohdassa  5.4

”….liikenneverkko parantavat Suomen kilpailukykyä sekä kansainvälistä saavutettavuutta #

  • ”Saavutettavuudella on ratkaiseva rooli Suomen kilpailukyvylle.”
  • ”…….liikenneverkko rapistuu ja sen ylläpito nykyisellä tasolla ja toimintamallilla on taloudellisesti kestämättömällä pohjalla.”
  • ”Saavutettavuudella on suuri merkitys yrityksille.”

Nopein ja vaikuttavin keino parantaa Suomen logistista saavutettavuutta on panostaa liikenteen ja logistiikan palveluihin, digitalisointiin ja datan hyödyntämiseen, sillä uudet investoinnit liikenneverkkoon vievät runsaasti aikaa. 

 

Alla Huomiot  hallituksen U kirjeeseen  1.2.2024 –   EU /1219/2023   eduskunnalle, josta voidaan havaita että

EU tavoite on lähes vastakkainen LVM:n julkistaman strategiaan nähden

EU direktiivin  92 /106 / EU toteuttamisista  ja  komission antamista  asetuksista  Suomessa vuonna 2024  :

”Strategiassa vaaditaan päättäväisiä toimia kestävien kuljetus-muotojen hyödyntämiseksi erityisesti siirtämällä huomattava määrä tavaraa rautateille, sisävesille ja lähimerenkulkuun.

  • Strategian tavoitteiden mukaan rautateiden tavaraliikenteen tulisi kaksinkertaistua ja
  • sisävesien ja lähimerenkulun tavaraliikenteen tulisi kasvaa 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.
  • Myös Green Deal –ohjelmassa edellytetään huomattavan osan maanteitse kuljetettavan tavaraliikenteen 75 prosentin osuudesta siirtyvän raiteille ja sisävesille.”

ja edelleen hallitus toteaa muistiossaan, että Multimodaali liikenne edellytysten minimi laskenta tapa, jossa liikenteessä tulee soveltaa viiden liikennemuodon multimodaali ketjun antamaa mahdollisuutta on seuraava:

”Neuvoston direktiivissä 92/106/EY vahvistetaan jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevat säännöt ja tukimuodot.

  • Nykyisen direktiivin mukaisesti yhdistetyllä kuljetuksella tarkoitetaan jäsenvaltioiden välistä tavaroiden kuljetusta, jossa kuorma-auton, perävaunun, vetoautollisen tai vetoautottoman puoliperävaunun, vaihtokuormatilan tai vähintään 20 jalan kontin kuljettamiseen käytetään maantietä matkan alku- tai loppuosuudella ja toisella osuudella rautatie-, sisävesi- tai merikuljetusta, silloin kun tämän osuuden pituus on yli 100 km linnuntietä ja se muodostaa maantiekuljetuksen alku- tai loppuosuuden tietyin edellytyksin.”

 Alue .missä  tavaraliikenteen volyymiin  – Suomen ja EU maitten välisessä  liikenteessä   kyseistä direktiiviä tulee  soveltaa on   Sisä Suomen ja Euroopan välisissä liikenteissä alueella, mikä rajoittuu  Lappeenrannasta -Lahteen -Hämeenlinnan kautta Tampereelle -Tuurin kyläkaupan ja Haapajärven kautta Kajaaniin kattavaan  Järvi Suomen alueeseen.

Alueella tällä hetkellä vienti ja tuonti jäsenvaltioiden välillä Suomesta on jopa viisi kertaa kalliimpaa harjoitetulla multimodaali liikenteellä , jossa kuorma auto /raide liikenne yhdistetyt matkat ennen ja jälkeen laivalla ylittävät 100km( Suomen rannikolle) siihen ,   mitä ne olisivat mikäli käytettävissä olisi Suomen alueellinen kattava sisävesiliikenne verkko EU määritteisesti rakennettuna ja käytettävissä. Vesitiet jopa viisi kertaa edullisempi – Navigator Magazine

+++

Alue muodostaa noin kolmas osan Suomen pinta alasta, asukasmäärästä, viennistä ja tuonnista

.Jonka kehittämiseksi -Suomessa on  EU tavoitteiseen liikennejärjestelmä perusteiseen multimodaali tavoitteeseen jo vuonna 1997  jätetty rakenteellinen vajaavuus kun kolmen vesistön, Alueellinen sisävesiliikenne verkko ja sen noin 7400 vesiväyläkilometriä jätettiin kaiken suunnittelun ulkopuolelle.

Sisävesiliikenne ja –väylät näkymät ja mahdollisuudet (sisavesi.fi)   ja 3.1 LIIKENNE VERKOT SUOMESSA JA NIIDEN KEHITTÄMINEN (sisavesi.fi)

Liikenneverkkoihin ja niiden käyttöön ottoon  viitataan suoraan annetussa direktiivin toteuttamisen tehostamisasetuksessa , josta hallitus antoi ylläolevan u kirjeen eduskunnalle.

+++

Erityishuomio ,  EU ssa tunnustetaan maantieliikenteen tarve

”Maantiekuljetus on tärkeä osa yhteistä liikennepolitiikkaa. Vuonna 2014 maantiekuljetus muodosti 49 % EU-28:n kokonaistavaraliikenteestä”

Mutta siitä huolimatta rekka liikenne volyymien siirto raiteille ja vesille nähdään tarpeelliseksi

Vastaavat luvut Suomessa :

Suomessa vastaavana vuonna maantiekuljetusten osuus oli 67% valtakunnan kokonaistavaraliikenteestä.

Mikä luku  on mielenkiintoista siinä mielessä, että Suomella on euroopan tihein ja km määräisesti suurin sisävesiväylästö.

Ja .

Edelleen ilman liikennettä , koska vain raiteille ja  maanteille on tahdottu panostaa, ja sisävesi liikenne on jätetty kaiken valtion tutkimuksen ja kehittämisen ulkopuolelle tietoisin poliittisin päätöksin. niin kotimaisissa kuin EU tavoitteisissa hankkeissa.  Ohessa vv 2014-2022 EU tukea saaneet Projektit eri liikennemuodoille Suomessa yläluku miljoonia euroja.  suluissa hankkeiden määrä  lähde CEF hankkeet.

Ja nyt tänään julkistetun strategian mukaan raide ja maantieliikennettä edelleen kehitetään  -ilman että edes mainitaan –   EU komissio edellyttämiä liikennemuoto siirtoja maanteiltä vesille.

Mitä tulee LVM liikennestrategia väitteisiin : 

1.voiko  LVM tavoittelema liikennejärjestelmä olla turvallinen?

Lisäselvitys : mitä vaikuttaa rekka liikenteen 75% poistuma maantieliikenne onnettomuuksiin. Onnettomuudet, joissa raskas ajoneuvo on osallisena – Liikenneturva

2.voiko LVM strategiassa tavoittelema liikennejärjestelmä olla tietopohjainen

Lisäselvitys edellyttää tarkennusta ja kysymyksen ; miten paljon yhden liikennemuodon poisjåttäminen vaikuttaa muiden liikennemuotojen tutkimustuloksiin. ?  Pelkkä vetytalous nykyisen liikenteen ja alue talouden eriarvoisuuskehittämisen muuttaja ? | Uusi Suomi Puheenvuoro

3.Voiko LVM:n strategiassaan tavoittelema liikennejärjestelmä olla kestävä.

Lisäselvitys :  edellyttää vaikutus arvioita , joissa huomioidaan 75% liiallinen rekka liikenteen käyttö ja viiden liikenmuodon tuomat vaihtoehdot Suomi on Saari liikennemallille jossa kotimaan liikenne hoidetaan pelkästään rekoilla ja raiteilla.  JÄSENKIRJEET – www.sisavesiliitto.fi

 

vielä

4. voiko LVM:n strategian mukainen liikennejärjestelmä olla valtion kulujen suhteen tehokas ,

Lisäselvitys : edellyttää selkeitä aluekohtaisia vaihtoehto tutkimuksia.  jotka perustuvat kansainvälisiin tutkimuksiin eri liikennemuotojen ja liikenne volyymien aiheeuttamista kustannuksista valtiolle. sivut 6 ja 7 Koulutusesitys (sisavesi.fi)

++++

 

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

Merikapteeni, EMLog, Pyhtäällä asuva eläkeläinen jne....

Kokemusta eläkepäivien viettoon hankitun laivapäällikkö tehtävien lisäksi mm.

Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelusta hankinnasta kuljetuksista ja logistiikan johtamisesta,

Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johdosta

Öljyporausalusten suunnittelusta, niiden rakentamisten telakka aikaisesta valvonnasta sekä yleissatamien satamasuunnittelu toiminnoista.

Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen aloituksen johtaminen Suomessa.

Sisävesiliikenne logistiikan, intermodaali liikenteen ja EU liikennestrategian tutkimisista

Suomalaisen jäissä kulkevan, itselastaavien sisävesi-itämeri mallisuojatun kontti ja bulk laivamallien kehittäjän töistä www.sisävesi.fi

Ja vuonna 2020 perustetun Sisävesiliiton asiamies www.sisavesiliitto.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu