Tulevaisuus valiokunnan julkaisut vs.  robottilaivojen kehittäminen Suomen olosuhteisiin

Hesarin päätoimittaja julisti tänään 13.11.2022 ” maailma ei muutu paremmaksi, jos siitä ei tiedä.”

+++

Tämän uuden tulevaisuus tiedon tuottaminen on ollut tarkoitus myös eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalla,

kun he aloittivat vuonna 2013 ”Suomen sata uutta mahdollisuutta. radikaalit teknologiset ratkaisut ” julkaisun tuottamisen.

Vuoden 2013 ensimmäinen tuotos oli käytännössä upeaa kuvausta ja taustaa erilaisille yksittäisille teknologisille uutuuksille tuvj_6+2013.pdf (eduskunta.fi)

se miten hyvin Tulevaisuusvaliokunta on onnistunut tehtävässään… liikenteen osalta voidaan olla montaa eri mieltä.

Tässä alla yksi subjektiivinen  lisäfakta-osio   näkökumiin….

+++

Vuoden 2018 joukkoistamisen avulla koottu seuraava painos pyrkikin sitten kunnianhimoisesti erittelemään ja antamaan vinkkejä tulevaisuuden mahdollisuuksista, kannattavista ja hyväksyttävistä teknologia tavoitteista Suomelle aina vuoteen 2037 saakka , eri toimialoille.

+++

Esimerkiksi Liikenne ja logistiikka osuus oli jo jaettu mielenkiintoisesti eri mahdollisuuksiin: tuvj_1+2018.pdf (eduskunta.fi)

++

Liikennehän jaotellaan EU ssa viiteen eri liikennemoodiin ja kokonaisuutta pyritään kehittämään näistä liikennemuodoista tuotetun tiedon perusteella kestävän kehityksen mukaisesti.  Tässäkin raportissa näkyi osittain se että Suomessa jako tehdään neljään eri osioon ,josssa sisävesiliikenne on yhdistetty meriliikenteeseen….

Maantieliikennettä raportissa edustivat kohdat              28

Raideliikennettä                                                                       34

Lento liikennettä                                                            30,31,32,35

Meriliikennettä                                                                          33

kuten myös Sisävesiliikennettä      sama kohta                   33

+++

Nyt viikolla tulevaisuusvaliokunnan nettisivuilla keskusteltiin siitä mitä innovaatioille on tapahtunut sitten raportin julkaisun jälkeen…. 1 pv (facebook.com)

+++

Otan otsikon mukaisesti tähän käsittelyyn pelkästään meri ja sisävesiliikenteen robotisaatio – laivat

+++

Yleinen laivojen kehittämis- ilmapiiri ja mahdollisuudet Suomessa

Robottilaivojen kehittäminen voidaan jakaa selkeästi liikennealueiden mukaiseen EU ssa käytettyyn jakoon.

  1. valtameri -,euroopan-ja itämerenliikenteen laivat, joilla kehitetään turvallista meriliikennettä ilman laivamiehitystä
  2. Sisävesiliikenteen laivat, jossa sähköistämisen lisäksi (maantielautat jne..)  päätavoite on korvata robotti laivojen avulla raskasta maantieliikenne volyymiä. ilmasto, energia ja kestävän kehityksen mukaisesti

Meillä Suomessa aloitettiin näyttävästi lehdistön median avulla vahvasti tukemaan Rolls Roycen valtameriliikenteen robotisaatio kehittämistä. Rolls Roycen autonominen alus antaa meille kurkistuksen meriliikenteen tulevaisuuteen (forbes.com) Ilmeisesti siksi, koska sisävesiliikenteen omat vahvuudet oli unohdettu ja jo vuoden 1997 TEN_T päätöksissä supistettu meriliikenteen kehitämistavoitteisiin , joissa on pysytty tiukasti aina vielä helmikuuhun 2022 saakka. Naiades III /2021-27 – www.sisavesiliitto.fi  ja vastaavasti sisävesien liikenne kehittäminen kansainvälisestä huomiosta huolimatta on jätetty täysin  ilman mitään huomiota tai/ja  tukea 6.2-Naval-architect-lehden-Laffcomp-artikkeli-July-august-20111.pdf (sisavesi.fi)77

Edelleen voidaan todeta että  minkään asteista valtakunnan tason tutkimusta tai panostusta robotisaation kehittämisiin kuorma auto liikenne volyymien siirtomahdollisuuksien kehittämisiin ja niiden toteuttamisiin (vrt Norja ja Ruotsi )  ei ole vielä valtion toimesta aloitettu eikä tuettu vaikka EU hankkeita on valtiolle esitelty…ja tutkijat ja tukijat olisivat olleet olemassa.

+++

Rolls Royce myi meriliikenne osuutensa raportin julkaisua seuraavana vuonna Lehdistötiedotteet | Rolls-Royce – Rolls-Royce on saattanut päätökseen Commercial Marine -liiketoiminnan myynnin  Konsberg yhtymälle.

Suomen valtion tukema ja Suomessa kehitetty  Rolls Roycen autonominen alus antaa meille kurkistuksen meriliikenteen tulevaisuuteen (forbes.com)  jäi ilmeisesti Kongsbergille , joka sitten siirsi ostetun osaamisensa Yara n kanssa välittömästi konkretiaan Yara aloittaa maailman ensimmäisen täysin päästöttömän konttialuksen liikennöinnin | Yara Kansainvälinen

+++

Jossa päätavoite ei ole meriliikenteen automation kehittäminen vaan siirtää noin 50 km rekka ralli tehtaan ja valtameri liikenne sataman välillä autonomisen robotti konttilaivan työksi Yara aloittaa maailman ensimmäisen täysin päästöttömän konttialuksen liikennöinnin | Yara Kansainvälinen

+++

Minimitavoite vuoteen 2050 mennessä( EU liikennestrategia vuodelta 2011)

Meillä yleinen käsitys on että vain yli 200 km sisävesiliikenne matkat voidaan tuottaa taloudellisesti.

Nyt Yara vahvistaa sen mitä Laffcomp jo vv 2007-2010 tutkimuksissaan Lappeenrannan yliopiston kanssa teki ja jotka VTT totesi laivan osalta realistiseksi korvaamaan raskasta maantieliikennettä. että sisävesiliikenteen kannattavuus ei rajoitu 200 km kuljetusmatkoihian.

Yaran mukaisesti meillä olisi näitä 50 km ja yli 50 km matkoja, vaikka kuinka paljon sisämaan ja rannikon välillä .

Mutta koska valtio on päättänyt edetä pelkän raideliikenne kehittämisen varassa , niin mitään em. kaltaista vaan ei ole aloitettu edes tutkimaan, ei edes silloin kun viime vuonna  ” Liikenne 12″  liikenteen ja sen inran kehittämis ”raamattu ”jolla edetään 2030 luvun Suomen liikenne infra kehittämisissä. lyötiin lukkoon ja sen mukainen valmistautuminen 2030 luvulle aloitettiin…  kommentit liikenne 12 raportin toteutuksesta  ”Liikenne 12” -Suomeen poliittisesti tehdyt visiot vs Smart Community Review – lokakuun raportti. | Uusi Suomi Puheenvuoroj

.  Järvi Suomen alueen liikennejärjestelmää, mistä suoritetaan noin 30% maamme viennistä ja tuonnista – voitaisiin tutkia sen osalta,  että miten vesistömme käytön – EU liikennestrategia tavoitteiden mukaan otolla ja soveltamalla jo Tulevaisuusvaliokunnan ohjeita -avulla voitaisiin alueen logistisia kustannuksia alentaa kestävän kehityksen mukaisesti uusilla sisävesilaiva tekniikoilla, jotka ovat Suomessa kehitetyt ja vastaavat EU liikennestrategian tavoitteita …. Faktat kuntoon … vaatii ilmasto asiantuntija…valitettavasti puutteellisin tiedoin… | Uusi Suomi Puheenvuoro

 

 

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

Merikapteeni, EMLog, Pyhtäällä asuva eläkeläinen jne....

Kokemusta eläkepäivien viettoon hankitun laivapäällikkö tehtävien lisäksi mm.

Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelusta hankinnasta kuljetuksista ja logistiikan johtamisesta,

Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johdosta

Öljyporausalusten suunnittelusta, niiden rakentamisten telakka aikaisesta valvonnasta sekä yleissatamien satamasuunnittelu toiminnoista.

Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen aloituksen johtaminen Suomessa.

Sisävesiliikenne logistiikan, intermodaali liikenteen ja EU liikennestrategian tutkimisista

Suomalaisen jäissä kulkevan, itselastaavien sisävesi-itämeri mallisuojatun kontti ja bulk laivamallien kehittäjän töistä www.sisävesi.fi

Ja vuonna 2020 perustetun Sisävesiliiton asiamies www.sisavesiliitto.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu