Tulevaisuutta : Meri Karjala ja / vai Järvi Suomi ?

Meri Karjalan Maakunta vai  Järvi Suomen noin 1,6 miljoonan asukkaan ja lähes sadan kunnan /kaupungin etujen huomioiminen liikenneinfra panostuksissa.

Nyt arvioidaan valtion päätöksillä ennen liikennestrategia tavoitteiden (2011 ) voimaantuloa muodostettujen ELY- maakunta ja kuntarajojen (2010), tuottamien tietojen ja lobbausten mukaisesti, pelkästään Raideliikenteen multimiljardi panostuksia -ja niiden paikallisia merkityksiä.

Unohdetaan tutkia valtakunnan tason edut ja päästöjen maksimaalinen pienentäminen – optimoiduilla kustannuksilla mukaanluettuina maan sisävesi liikenneinfra kehittämisissä -EU:ssa liikennestrategiassa sovituilla menetelmillä: Valkoinen kirja 2011 | Liikkuvuus ja liikenne (europa.eu)

+++

Nyt Etelä Suomen rannikkoalue kiistelee vaikutus alueidensa rajoista ja yhteistyöhalukkuudesta.

Kotka ei halua toimia Kouvolan kanssa juuri raideliikenne väylien suuntaamisnäkemys erojen takia.

Mielenkiintoinen yhteenveto Loviisan sanomissa.  Pääkirjoitus: Loviisa osaksi Meri-Karjalaa? | Pääkirjoitus & mielipide | Loviisan Sanomat

+++

Kun valtio on tietoisesti hajottanut Järvi Suomen maakunta alueet hallinnollisilla päätöksillä ja ottanut niiltä pois vesiliikenne kehittämiset, ja tuonut hallinnolle raide ja maantieliikenne kehittämis- tavoitteet, henkilökunnat ja varat toimintaa, niin tuloskin on vastaavasti Järvi Suomelle epäedullinen   –

Ja tuloksena on se että  Järvi Suomen alueen vesiliikenne yhtenäisyyden kannalta tarpeelliset maantieteelliset vesiliikenne kehittämisrajat ja tavoitteet  alueen 9  maakunnassa ovat tiedollisesti rajatut maaliikenteeseen, niin että Järvi Suomen omista maakunnallista liikenteen kehittämis- tavoitteista puuttuu kokonaan sisävesitietous ja sisävesien mahdollisuus korvata EU liikennestrategian edellyttämällä tavalla maanteitten raskasta liikennettä.  Viimeinen tälläinen selkeä perustutkimus esitelmä on vuodelta 2008. jossa tuodaan esille valtion toimesta edes hieman sisävesiliikenteen mahdollisuuksia   EUn ilmasto ja energiatavoitteiden toteuttamisvälineenä Sisävesiliikenne ja –väylät näkymät ja mahdollisuudet (sisavesi.fi)  -viidentenä liikennemuotona .

Em. LVM:ELY-maakunta-kunta aluemalli toiminnasta on selkeä esimerkki se, että ei valtion eikä maakuntien toimesta ole tehty vielä (vuoden 2011 jälkeen) sisävesiliikenne väylistä   edes yhtä yhtenäistä korjausvelka arvioita maantie ja raideliikenteen tavoin, siitä, miten ja mitä nykysisävesiliikenne tarvitsee toimiakseen optimaalisena osa maamme liikennejärjestelmää.

On ainoastaan kehitetty maantie ja raideliikenne mahdollisuuksia bioenergian ja sähkön käyttöä liikenne-energian lähteinä. Ja niille sekä infraa että liikennekalustoa …

Kun Järvi Suomen vesiliikenne alue, jolle EU sopimusten mukaan tulisi siirtää raideliikenteen kanssa tehtävien liikenne ja määrä optimointien avulla minimissään noin puolet valtakunnan rekka liikenne volyymeistä, eduskunnan hyväksymät budjetti – panostukset ja raideliikenteestä hyötyvien kuntien velkarahatkin ovatkin laitetut ja sidotut tuleviin raide liikenteen multimiljardi panostuksiin (henkilöliikenne), mitkä tuovat noin 2-4% päästöpienennykset tavoiteltujen 55% sijaan.  Ja Fossiilisessa tiekartassa, Liikenne 12 ja  Fit 55 suunnitelmien toteutuksissa unohdetaan autuaasti jälleen se mitä liikennemuotosiirroista on sovittu jo vuonna 2011.

Ja nyt vuonna 2021 ollaan käytännössä samanlaisessa tilanteessa, kun vuoden 2013 rikkidirektiivien kanssa.

Meriliikenteeseen odotettavien kustannusten nousu -yliarvioitiin vuonna 2013 lobbareiden avulla yli miljardiksi / vuosi. Tosiasiallinen korotus häipyi tutkimusten mukaan noin 100 miljoonaan euroon /vuosi.  Päätökset tehtiin pelkästään lobbareiden tiedoilla. Valtio ei aloittanut EU tavoitteiden mukaisia päästövähennys tutkimuksia niin että kaikki liikennemuodot ja mahdollisuudet olisivat olleet mukana, niin, että olisi kevennetty logistista kokonaiskustannusta.

Vaan näillä neljän liikennemuodon avulla ja yliarviolla päätettiin kuorma auto liikenteen tukemisista akselipainojen korottamisilla -joista seurasi koko valtakunnan tason maantieliikenne volyymien kasvu (kun sitä piti vähentää-liikennemuotosiirroilla)  ja erityisesti infra kustannusten painottuminen siltojen painorajoitusten ongelmien korjaamisiin.  Ja siltojen ylimääräinen kustannusrikas korjaaminen jatkuu edelleen.

+++

 

Vesiliikenne vaihtoehdon mukaan ottamiseksi vakavaan keskusteluun tarvitaan alla mainitut kaksi välttämätöntä tietopakettia, joiden avulla voidaan aloittaa keskustelut päätöksen tekijöiden kanssa nyt voimassa olevien jo aloitettujen ohjelmien – Fossiilittoman tiekartan ja Liikenne 12 puutteiden korjaamiseksi:

  • Järvi Suomen vesiliikenne väylien ja erityisesti kanavien ja kanaalien http://kanaler.arnholm.nu/suomi/suomi.html korjausvelka arvion tekeminen kuten on tehty maantie ja raideliikenne infralle .i  (vasemman puoleinen kuva,) viite:  KORJAUSVELKA JA SISÄVESILIIKENNE – Sisävesi.fi (sisavesi.fi)  jossa
  • Selvitetään sisävesiväylille EU: hun lähetetyn ja sisävesiltä siten kaikista suunnitteluista poisjätetyn TEN_T kattavan sisävesiliikenne verkon rakentamistarve sen edut ja hyödyt.  Euroopan laajuinen liikenneverkko TEN-T – Väylävirasto (vayla.fi)
  • kolmen vesistön alueet yhdistetään yhdeksi sellaiseksi liikenne alueeksi, jolla on suorarahtilaiva- vesiliikenne yhteys – Eurooppaan  ja arvioidaan niiden tuomat edut EU liikennestrategian vuodelta 2011 EU tavoitteiden (liikennemuotosiirtymien toteuttamisiksi) josta lähtien niitä on vaadittu suoritettavaksi –JÄSENKIRJEET – sisavesiliitto.simplesite.com –   perustutkimuksiksi  maantieliikenne volyymien siirroissa vesiliikenteeseen.
+5
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu