Tunnin juna hanke – pelkkä yksittäinen liikennepoliittinen virhearvio vai oire ja viite jostain suuremmasta rakenteellisesta ongelmasta

Hesarin mielipidekirjoitus ja muilla sivuilla, on jatkunut vuositasolla noin 700 artikkelin verran ;  ja jälleen tänään 26.01.2024  artikkeleita joissa  kirjoittaja , havaitsee  raideliikenteestä joitain ”uutta”  tai huomion arvoista .

Sivu 53 | 26.1.2024 | Helsingin Sanomat (hs.fi)

 

Nyt havainto oli,  että Turun  tunnin juna ratkaisu on vastoin kansallista etua.

+++

Korjaamistoimenpiteeksi olen havainnut otettavan yleisesti hyvin monissa julkaisuissa , ja foorumeilla,  tämän pelkkään  henkilöliikenteeseen panostamisen tilalle ,  huoltovarmuuteen panostaminen , jossa ensisijaisena vaihtoehtona on tavoite saada Tunnin junahankkeen  rahoitus siirrettyä joko itään tai pohjoiseen ,  mutta ehdottomasti raiteille tai/ja  joissain tapauksissa jaettavaksi  maanteliikenteellekin.

 

 Pysähdytäänpä hieman ja kysytään :

Olisiko Tunnin juna hanke ehken,  yksittäinen tämän hallituksen ”moka” mikä voidaan korjata samoin  yksittäisellä toimenpiteellä muuttamalla hankkeen kohde Lappiin, tai  Itä Suomeen ; raiteille ja maanteille.

Vai  olisiko kyse kuitenkin suuremmasta liikenne infra – suunnittelun ja toteutuksen ongelmasta, jonka vain  yksi tällä hetkellä näkyvin oire on TurunHelsingin tunnin rata.  Tarkoittaako se että  olisikin jopa sellainen oire, mikä johtaa toimiin joiden avulla voidaan paljastaa ja oikaista vuosikymmenten aikana hallintoon kasautuneet rakenne virheet,  jotka ovat liikennejärjestelmäämme haittaavat todelliset  puutteet ja  ongelmat . :

+++

Lähdetäänpä pika tutkimusmatkalle selvittämään ensin :

Mitkä  olivatkaan LVM:lle määritetyt tehtävät ?  :

Ministeriö – Liikenne- ja viestintäministeriö (lvm.fi)

”Liikenne- ja viestintäministeriö edistää väestön hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Huolehdimme toimivista, turvallisista ja edullisista yhteyksistä”

Henkilöliikenne

No raideliikenne hankkeilla on selkeästi pyritty edistämään LVM:n toimesta väestön hyvinvointia tavoitteena lyhentää työmatkoihin käytettävää aikaa Helsingistä  Turun Tampereen ja Kouvolan suuntiin sekä superhankkeella Tallinan kautta Eurooppaan.  Näiden yhteiset toteuttamis kustannukset eivät jää edes 100 miljardiin euroon.

Elinkeino elämän kilpailukyky

Toinen osio on sitten elinkeinoelämän kilpailukyky,joita hallitukset toisensa jälkeen ovat LVM :n johdolla valmisteelleet, tähän valintaan otan pelkästään liikenteen vääristymiin johtaneet suurimmat vuosikymmenten aikana eduskunnan hyväksymiksi LVM:n tuottamat toimet:

v 1990 Saimaan alueen öljykuljetusten samalla  ulkomaan tuonnin  kieltäminen laivoilla. vaikka mm vihreä puolue sitä vastusti ja kannatti uusien innvaatioiden avulla sisävesiliikenteen kehittämistä.

Professori kansanedustaja -Erkki ”Susi” Pulliainen Saimaan liikennerajoituksista-1990 : ”Siperian tiikerin rauhoitus Suomessa” | Uusi Suomi Puheenvuoro

Tulos :  Neste Oy:n määräävän markkina osuuden vahvistaminen kompensoimalla  siirrosta aiheuteneita kuluja  rekka ja raide liikenteelle Porvoosta muuhun Suomeen.

Uolevi Raade ja Saimaan kanava | Uusi Suomi Puheenvuoro

 

v 1997 Jättämällä laivaliikenteen alueellisen sisävesiliikenne verkon EU /TEN_T tavoite noteeraamatta ja toteuttamissuunnittelun tekemättä jättäminen : Tulos sisävesiliikenteen kehittäminen rampautettiin

Viisi vs neljä liikennemuotoa – EU tavoite vs Suomen malli vuodesta 2011 | Uusi Suomi Puheenvuoro

2000 luvun vaihde : Kymi kanava suunnitelman toteuttamatta jättäminen, josta seurasi Vuosaari rakentaminen ja pitkän aikavälin raide ja rekka liikenne infran ”Suomi on Saari ” toteuttaminen

5.1-LIIKENNE-VERKOT-SUOMESSA-JA-NIIDEN-KEHITTÄMINEN.pdf (sisavesi.fi)

2007 Metsäteollisuuden alueellisen hankintamonopolin toteuttamisen aloitus

2.8-Suomen-Sisävesiliikenne-poliitisia-päätöksiä-ja-kommentteja-vv-2005-2016.pdf (sisavesi.fi)

2010 Liikenne revoluutio jolla eduskunta vahvisti neljän liikennemuodon avulla tehtävän EU viidestä liikennemuodosta poikkeamisen

Vuonna 2010 LVM:n ja Sitran aloittaman ja edelleen käynnissä olevan toteutuksen : Liikennerevoluution – mahalaskun merkit ? | Uusi Suomi Puheenvuoro

2014 Turun yliopiston ja Kotkan Merikotka – merenkulun tutkimus keskitettiin tutkimaan merenkulkua pelkästään meriliikenteen osalta jättäen pois lähimerenkulun ja sisävesiliikenteen vaihtoehtojen tuomisen lisän raide ja rekka liikenne perusteiseen itämeren liikenteeseen. Merikotkassa tutkittiin Saimaan alueen liikennettä yhdessä Venäjän vesiliikenne tavoitteisiin soveltuvana valtion tukemani  yhteistutkimuksin.

Jäsenet | motk

2021 Liikenne 12 hyväksyminen puutteellisine tutkimuksineen ,virheellisine perustietoineen joilla liikenne infran edelleen kehittäminen ilman sisävesiliikenteen alueellista tai lähimeriliikenne yhteyksiä jatkettiin toteuttamista liikennerevoluutio tavoitteisesti poiketen EU tavoitteista ,

Liikenne 12 suunnitelmassa vuonna 2021 oli vain 19 virhettä, nyt puutteellisia kohtia 2023 liikenteen osalta Hallituspaperissa on 30 kohtaa | Uusi Suomi Puheenvuoro

ORPON KOKOOMUS, -LIIKENNE ,-TIEDE JA TUTKIMUS sekä niiden merkitys -SUOMEN TALOUTEEN | Uusi Suomi Puheenvuoro

+++

Huomioita

Nyt mediassa heitellään hyvin aktiivisesti  pelkkien mielipiteiden ja mielikuvien  perusteella myytävien Nesteen osakkeiden myynnistä saatavia rahoja toisiin yhtäläisiin raide tai maanitieliikenne infran  kannattamattomiin hankkeisiin.

  • Edellä esitetyt  poliittiset päätökset vv 1990-2021  ovat selkeitä  merkkejä siitä, että valtakunnassa liikenne politiikkaa viedään soten tavoin eteenpäin poliittisin perustein
  • Päätökset eivät perustu ,  ei tutkittuun  tietoon, ei liikenteen optimaaliseen taloudellisuuteen pyrkien   eikä edes aluekehittämisen parhaiden  maantieteellisten liikennevaihtoehtojen antamien parhaiden tasapaino vaatimusten mukaisesti.
  • Saati sitten EU sopimuksiin joissa edellytetään rekka liikenne volyymien radikaaleja siirtoja raiteille ja vesille.
  • Raideliikenteen osuus EU liikenne strategiassa tavoiteltavasta volyymisiirroista raiteille ( tavoite  min 50%)  noin  2-4 %.
  • Tämä on realistinen liikenteen avulla saatava tulos elinkeinoelämälle siitä että yli sadan miljardin euron raideliikenne hankkeet pidetään voimassa.
  • Vaihtoehtoa ei haluta tutkittavan saati sitten toteutettavan.

 

Johtopäätös

em on että  elinkeino elämä saa liikenne infra rakentamisen avulla toteutetusta ja ylläpidetystä sille kalliimmasta , vääristymästä  tuottoja enemmän mitä se menettää kallimmalla logistiikalla.

Vesitiet jopa viisi kertaa edullisempi – Navigator Magazine

Tästä vääristymästä tuloksena on mm Järvi Suomessa se, että siellä teollisuus ja kauppa maksavat Helsingin ja Kotkan kautta tapahtuvassa multimodaali tavara liikenteessä ,  jopa viisinkertaisesti kallimpaa kuljetusta Eurooppaan ja Euroopasta mitä suoralaivaliikenteen vaihtoehto toisi

 

+++

Yhteenveto  

Yllä joitain karkeita yleistyksiä, joita keskusteluun ja tutkimuksiin maamme liikenneinfra rakentamisen suunnasta ,kunkin viiden liikenne muodon optimaalisen tarpeen määrittelystä ja kokonais tarpeesta,  tulisi ottaa mukaan.

lisätietoja sivustoilla www.sisavesi.fi  ja www.sisavesiliitto.fi

 

 

 

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

Merikapteeni, EMLog, Pyhtäällä asuva eläkeläinen jne....

Kokemusta eläkepäivien viettoon hankitun laivapäällikkö tehtävien lisäksi mm.

Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelusta hankinnasta kuljetuksista ja logistiikan johtamisesta,

Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johdosta

Öljyporausalusten suunnittelusta, niiden rakentamisten telakka aikaisesta valvonnasta sekä yleissatamien satamasuunnittelu toiminnoista.

Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen aloituksen johtaminen Suomessa.

Sisävesiliikenne logistiikan, intermodaali liikenteen ja EU liikennestrategian tutkimisista

Suomalaisen jäissä kulkevan, itselastaavien sisävesi-itämeri mallisuojatun kontti ja bulk laivamallien kehittäjän töistä www.sisävesi.fi

Ja vuonna 2020 perustetun Sisävesiliiton asiamies www.sisavesiliitto.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu